Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Remigijus Kutas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1975
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1992
Vilniaus technikos universiteto taryba docentas 1992
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus technikos universitetas, Konstrukcijų skaitinio modeliavimo ir tyrimo laboratorija Mokslinis bendradarbis 1988-1992
Vilniaus technikos universitetas, Inžinerinės informatikos katedra Vyr. asistentas 1992-1993
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Inžinerinės informatikos katedra docentas 1993-1994
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Skaičiavimo centras Direktorius 1994-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Informacinių technologijų ir sistemų centras Vadovo pavaduotojas 2013--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2012-2012 Projekto "Biometrinių metodų ir technologijų tinkamumo ir pritaikomumo sporto klubų veiklai nustatymas" ir projekto metu sukurto IS prototipo ekspertizė ir ekspertinis vertinimas
2013-2013 Naujų moderniųjų vaizdo stebėjimų ir greičio matavimo sistemų techninių ir programinių galimybių analizė ir jų pritaikymas Vilniaus mieste
2015-2016 Uždoties ass-10005485 e-learning solution vystymo ir priežiūros darbai
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
09T Maknickas, Algirdas; Kačianauskas, Rimantas; Kutas, Remigijus. Simulation of solid specimen for compression tests by discrete particles / A. Maknickas, R. Kačianauskas, R. Kutas // Mechanika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. 2008, Nr. 4(72), p. 5-13. 2008
09T Algirdas Juozapaitis, Remigijus Kutas, Donatas Jatulis // Journal of civil engineering and management: international research and achievements. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 14, no. 1 (2008), p. 61-66. 2009
07T, 09T Pacevič Ruslan, Markauskas Darius, Radvilavičius Lukas, Kačeniauskas Arnas, Kutas Remigijus, Cell attribute-based algorithm for crack visualization // Information technology and control, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 42, no. 3 (2013) p. 253-259. 2013
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2009 Garbonienė, Emilija.; Kutas, Remigijus. Verslo dokumentų kūrimas tekstų rengyklėmis : mokomoji knyga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2009. 47 p. ISBN 9789955284871
2009 Kutas, Remigijus; Mamčenko, Jelena. Verslo uždavinių sprendimas skaičiuoklėmis. D. 1 : mokomoji knyga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2009. 92 p. ISBN 9789955284888
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Kutas Remigijus, Samofalov Michail, Lengvų metalinių konstrukcijų netiesinės geometrijos optimizacija panaudojant svorio ir formos kintamuosius // Mechanika-2003, Kaunas : Technologija, 2003 p. 167-172.
2007-01-01 Baušys Romualdas, Kačianauskas Rimantas, Kutas Remigijus, Markauskas Darius, Stupak Eugeniuš, Stupak Stanislav, Šukšta Marijonas, Development of the 3D finite element model for dynamic analysis of the Ignalina nuclear power plant reactor building // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-6].
2007-01-01 Baušys Romualdas, Kačianauskas Rimantas, Kutas Remigijus, Markauskas Darius, Stupak Eugeniuš, Stupak Stanislav, Šukšta Marijonas, Development of the 3D finite element model for dynamic analysis of the Ignalina nuclear power plant reactor building // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 898-903. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 A1
rusų B2 C1 B2
vokiečių A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Informacinės technologijos ekonomikoje
Pirmosios pakopos Informacinės technologijos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Štutgarto universitetas Vokietijos federacinė respublika Skaičiuojamoji mechanika, skaičiavimai baigtinių elementų metodų 1994-1994
Lundo universitetas Švedija Programų inžinerija, informacinės technologijos 2003-2003
VGTU Lietuva Seminaras "Procesų valdymas" 2013-2013
Mokslo ir studijų kompiuterių tinklas "Litnet", VGTU Lietuva Seminaras "IPv6: Patirtis ir perspektyvos" 2013-2013
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2008-2009 LMT projektas "Taikomųjų uždavinių tyrimai ir realizavimas naudojant GRID technologijas“. Projekto VGTU dalies vykdytojas.
2016-- ESFA finansuojamas projektas "Mokslo ir studijų institucijoms LITNET teikiamų IT paslaugų plėtra" Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-003 . Šiuolaikinės didelių resursų ir aukštos personalo kvalifikacijos reikalaujančios tinklo paslaugos yra neprieinamos pavienėse, ypač mažesnėse, akademinėse institucijose. Tapatybių valdymo federacija, sukurta įgyvendinant ESF remiamą projektą VP1- 3.1-ŠMM-02-V-02-002 (2011 – 2014), atveria galimybes kurti, pateikti ir plėtoti institucijose naujas ir sudėtingas IT paslaugas, kurios iš principo negali būti diegiamos ir sklandžiai eksploatuojamos lokalioje institucijos tinklo infrastruktūroje. Kita strateginė projekto kryptis yra tinklo sauga, tinklo saugos tobulinimas, galimybių kovoti su kibernetinėmis grėsmėmis didinimas. Projekte bus siekiama įgyvendinti naujas paslaugas bei priemones skirtas didinti LITNET institucijų tinklų saugą, tiek keliant personalo kvalifikaciją, tiek diegiant pažangias saugos priemones ir technologijas.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1996-- Mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET ekspertų grupės narys