Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Gintas Šaučiuvėnas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus-statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1987
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1994
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2008
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2012-2012 Vilniaus televizijos bokšto remonto projektas ir sutarties 1 priede išvardinti mokslo tiriamieji darbai
2012-2012 Lėktuvų angaro vartų laikančiųjų konstrukcijų techninės būklės tyrimai ir stiprinimo sprendiniai
2012-2013 UAB "Litspin" sandėlio Raseinių raj. Andriušaičių km. 7240/0005:278 ir priestato po vėtros sukeltos griūties išlikusių konstrukcijų techninės būklės įvertinimas ir paliekamų konstrukcijų apimties nustatymas
2014-2015 Pastato (požeminės automobilių stovėjimo aikštelės), esančio Gedimino g. 9A, ekspertizė
2014-2015 Karkasinių namų sieninio skydo standaus termoizoliacinio užpildo (supresuotų šiaudų) poveikio sienų laikomajai galiai ir standumui įvertinimas
2015-2015 Prekybos centro "Akropolis" grūdinto stiklo denginio, stiklo skeldėjimo ekspertizė ir priežasčių analizė
2015-2015 400 kV įtampos elektros perdavimo linijos nuo Alytaus iki Lietuvos-Lenkijos sienos statybos darbų(atramų Nr.12, 30, 42, 55 ir 56) statinio ekspertizė
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Šapalas Vaidotas, Šaučiuvėnas Gintas, Komka Arūnas, General buckling analysis of steel built-up columns using finite element modelling // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-882X. T. 4, nr. 1 (2012) p. 1-6. 2012
02T Serafinavičius Tomas, Kvedaras Audronis Kazimieras, Šaučiuvėnas Gintas, Bending behavior of structural glass laminated with different interlayers // Mechanics of composite materials, New York : Springer US. ISSN 0191-5665. Vol. 49, no.4 (2013) p. 437-446. 2013
02T Bučmys Žilvinas, Šaučiuvėnas Gintas, The behavior of cold formed steel structure connections // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 3 (2013) p. 113-122. 2013
02T Kvedaras Audronis Kazimieras, Šaučiuvėnas Gintas, Komka Arūnas, Jarmolajeva Ela, Analysis of behaviour for hollow/solid concrete-filled CHS steel beams // Steel and composite structures, South Korea : Techno-Press.. ISSN 1229-9367. Vol. 19, iss. 2 (2015) p. 293-308. 2015
02T Kvedaras Audronis Kazimieras, Šaučiuvėnas Gintas, Komka Arūnas, Juozapaitis Algirdas, Design of circular composite beams with a different concrete core considering the effect of concrete in tension // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 1 (2016) p. 118-123. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Jokūbaitis Vidmantas Jonas, Šaučiuvėnas Gintas, Statinių konstrukcijų techninės būklės vertinimas; ISBN 9786094571787 (2012), [psl.: 200]
2012 Kvedaras Audronis Kazimieras, Šapalas Antanas, Šaučiuvėnas Gintas, Blaževičius Žygimantas, Kompozitinių konstrukcijų membraninė elgsena gaisro metu. MACS+ : projektavimo vadovas // , ; ISBN 9786094573712 (2012), [psl.: 72]
2012 Kvedaras Audronis Kazimieras, Šapalas Antanas, Šaučiuvėnas Gintas, Blaževičius Žygimantas, Kompozitinių konstrukcijų membraninė elgsena gaisro metu. MACS+ : inžineriniai pagrindai // , ; ISBN 9786094573705 (2012), [psl.: 135]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Dulinskas Eugedijus Juozas, Jokūbaitis Vidmantas Jonas, Jurkėnas Gintaras, Kairytė Lolita, Šaučiuvėnas Gintas, Šneideris Arnoldas, Vainiūnas Povilas, Effect of pressure developed by water freezing in hollows on cracking of slabs // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-5.
2004-01-01 Dulinskas Eugedijus Juozas, Jokūbaitis Vidmantas Jonas, Jurkėnas Gintaras, Kairytė Lolita, Šaučiuvėnas Gintas, Šneideris Arnoldas, Vainiūnas Povilas, Effect of pressure developed by water freezing in hollows on cracking of slabs // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 400-404. [Duomenų bazės: ];
2006-01-01 Blaževičius Žygimantas, Šaučiuvėnas Gintas, Apvaliųjų plieno kolonų su tuščiavidure betono šerdimi atsparumo kaitrai eksperimentinių tyrimų eiga bei skaičiavimo rezultatai // Respublikinės konferencijos "Statybinės konstrukcijos: statybinių konstrukcijų kūrimas integruojantis į Eurokodų erdvę", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 3 d., pranešimų rinkinys, Vilnius : Technika, 2006 p. 42-50.
2008-01-01 Kuranovas Artiomas, Šaučiuvėnas Gintas, Zabulionis Darius, New test data, production and testing technologies of composite concrete-filled steel tubes // Eurosteel 2008, Brussels : ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2008 p. 303-308.
2009-01-01 Šaučiuvėnas Gintas, Griškevičius Mečislavas, Medinių centriškai gniuždomų elementų elgsenos ugnyje eksperimentiniai tyrimai // Statybinės konstrukcijos, Vilnius : Technika, 2009 p. 135-142.
2009-01-01 Kuranovas Artiomas, Gurkšnys Kęstutis, Šaučiuvėnas Gintas, Šapalas Antanas, Kvedaras Audronis Kazimieras, Experimental investigations of eccentrically hollow concrete-filled circular stainless steel tubular members under compression // Steel concrete composite and hybrid structures, Singapore : Research Publishing Services, 2009. p. 279-284. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2011-01-01 Blaževičius Žygimantas, Kvedaras Audronis Kazimieras, Šaučiuvėnas Gintas, Test and analytical evaluation of post-fire resistance of clumns // Oil & Gas Safety, FS-World Newsletters p. 40-42, 44-46.
2011-01-01 Rasiulis Konstantin, Šaučiuvėnas Gintas, Load-carrying capacity of 5000 m3 overground vertical tank with local imperfections on wall // EUROSTEEL 2011, Brussels : ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2011 p. 837-842.
2012-01-01 Gurkšnys Kęstutis, Šaučiuvėnas Gintas, Komka Arūnas, Stress analysis of centrifuged concrete filled steel tube elements // Proceedings of the 10th International Conference on Advances in Steel Concrete Composite and Hybrid Structures (ASCCS 2012), 2-4 July, 2012, Singapore, Singapore : Research Publishing Services, 2012 p. 298-305.
2012-01-01 Serafinavičius Tomas, Šaučiuvėnas Gintas, Stress distribution of tension structural glass plates // Challenging Glass 3: Conference on Architectural and Structural Applications of Glass, 28-29 June 2012, Delft University of Technology (TU Delft), The Netherlands, Delft : TU Delft, 2012 p. 565-578.
2013-01-01 Kvedaras Audronis Kazimieras, Šaučiuvėnas Gintas, Jarmolajeva Ela, Behaviour of hollow and solid concrete-filled circular steel tubular simple beams // Design, fabrication and economy of metal structures: international conference proceedings. Miskolc, Hungary, April 24-26, 2013, Berlin : Springer, 2013 p. 569-576.
2013-01-01 Šaučiuvėnas Gintas, Termiškai pertvarykytos medienos fizikinių ir mechaninių savybių tyrimai // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d, Vilnius : Technika, 2013 p. [1-7].
2013-01-01 Popov Vladimir, Valivonis Juozas, Šapalas Antanas, Šaučiuvėnas Gintas, Application of numerical methods for the analysis of a concrete-steel tower subjected to multiple load factors // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 914-921. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B2
rusų C2 C2 C2
ukrainiečių B1 B1 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Šiuolaikinės metalinės konstrukcijos
Antrosios pakopos Plieninių pastatų būklės vertinimas ir jų sustiprinimas
Antrosios pakopos Optimalios statybinės konstrukcijos
Antrosios pakopos Konstrukcijų gaisrinė sauga
Pirmosios pakopos Medinės ir plastmasinės konstrukcijos
Pirmosios pakopos Statybinės konstrukcijos gaisro metu 1
Pirmosios pakopos Aliuminio ir stiklo konstrukcijos
Pirmosios pakopos Medinės konstrukcijos
Pirmosios pakopos Metalinės ir medinės konstrukcijos
Pirmosios pakopos Statinių konstrukcijos
Pirmosios pakopos Metalinių ir medinių konstrukcijų skaičiavimo pagrindai
Pirmosios pakopos Metalinės konstrukcijos 1
Pirmosios pakopos Metalinės konstrukcijos 2
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB RASEINIŲ STATYBA Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; parengtas spaudai vadovėlis ar jo skyriai 2012-2012
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2012 Membrane Action of Composite Structures in Case of Fire, MACS+
2013-2014 Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures, LVS3
Kita veikla
Technical expert of National Acckreditation Body since 2010