Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rosita Birvydienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Marijampolės Petro Armino vidurinė mokykla Vidurinis išsilavinimas 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Matavimų inžinerijos bakalaurė, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Matavimų inžinerijos magistrė, aukštasis išsilavinimas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktarė, Matavimų inžinerija (10T) 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Geodezijos institutas Technikė 2004-2006
VGTU Geodezijos institutas Inžinierė 2007-2014
VGTU Geodezijos ir kadastro katedra Asistentė 2008-2013
VGTU Geodezijos institutas Jaunesnioji mokslo darbuotoja 2014-2015
VGTU Geodezijos institutas Mokslo darbuotoja 2015--
VGTU Geodezijos ir kadastro katedra Docentė 2015--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2013-2016 Valstybinio geodezinio vertikaliojo pagrindo vystymas (II klasės niveliavimas)
2014-2014 Vandens matavimo stočių vandens lygio matavimo atskaitos taškų susiejimas su Valstybiniu vertikaliuoju geodezijos tinklu
2014-2015 Lietuvos valstybinio GPS antrosios klasės tinklo punkto Nr. 64S-56124 (Karališkiai) atstatymas ir geodezininimatavimai
2014-2015 AB "Lietuvos energijos gamyba" statinių ir įrenginių pamatų deformacijų matavimo ir stebėjimo paslaugos
2015-2016 Geomagnetinės deklinacijos matavimai bei jų aodorojimas Šiaulių kariniame aerodrome
2015-2015 Perėjimo prie Lietuvos aukščių ir sunkio sistemų parametrų nustatymas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
10T Birvydienė, Rosita; Obuchovski, Romuald; Paršeliūnas, Eimuntas; Petroškevičius, Petras; Šlikas, Dominykas; Viskontas, Povilas. Lietuvos gravimetrinio tinklo charakteristikos // Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. T. 35, nr. 4 (2009), p. 131-136. 2009
10T Birvydienė, Rosita; Krikštaponis, Boleslovas; Obuchovski, Romuald; Paršeliūnas, Eimuntas-Kazimieras; Petroškevičius, Petras; Šlikas, Dominykas. Lietuvos teritorijos gravimetrinio žemėlapio tikslumo vertinimas // Geodezija ir kartografija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1541. Vol. 36, no. 1 (2010), p. 20-24. 2010
10T Paršeliūnas, Eimuntas; Obuchovski, Romuald; Birvydienė, Rosita; Petroškevičius, Petras; Zakarevičius, Algimantas; Aksamitauskas, Vladislovas Česlovas; Rybokas, Mindaugas. Some issues of the national gravimetric network development in Lithuania // Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 12, iss. 4 (2010), p. 683-688. 0,323(F) 2010
10T Petroškevičius Petras, Birvydienė Rosita, Obuchovski Romuald, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Matavimų Scintrex CG-5 gravimetrais analizė // Geodesy and cartography, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6991. Vol. 37, no. 4 (2011) p. 154-158 2011
10T Paršeliūnas, Eimuntas; Petroškevičius, Petras; Obuchovski, Romuald; Birvydienė, Rosita. An investigation of the automatic relative gravimeters // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials V. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394, ISBN 9783037856451. 2013, Vol. 199, p. 261-266. 2013
10T Petroškevičius Petras, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Birvydienė Rosita, Popovas Darius, Obuchovski Romuald, Papšienė Lina, The quality analysis of the national gravimetric network of Lithuania // Geodetski vestnik, Ljubljana : Association of Surveyors of Slovenia. ISSN 0351-0271. Vol. 58, no. 4 (2014) p. 746-755. 0,254(S) 2014
10T Petroškevičius Petras, Popovas Darius, Paršeliūnas Eimuntas Kazimieras, Šlikas Dominykas, Obuchovski Romuald, Birvydienė Rosita, An analysis of the equipotential surface waves of the Earth’s gravity field // Journal of vibroengineering, Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 16, iss. 5 (2014) p. 2139-2148. 0,617(F) 2014
10T Petroškevičius, Petras; Birvydienė, Rosita; Popovas, Darius. The effect of the disturbing potential for the gravity field // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394, ISBN 9783038352273. 2015, Vol. 220-221, p. 257-263. 2015
10T Būga, Arūnas; Birvydienė, Rosita; Kolosovskis, Ričardas; Krikštaponis, Boleslovas; Obuchovski, Romuald; Paršeliūnas, Eimuntas; Putrimas, Raimundas; Šlikas, Dominykas. Analysis of the calibration quality of the Kyviškės Calibration Baseline // Acta Geodaetica et Geophysica. Amsterdam: Springer Netherlands. ISSN 2213-5812. Vol. 51, iss. 3 (2016), p. 505-514. 0,528(F) 2016
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-05-19 Investigation of the automatic gravimeters scintrex CG-5 and analysis of gravimetric measurements // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania
2012-07-08 An investigation of the automatic relative gravimeters // The 8th international conference "Mechatronic systems and materials" (MSM 2012), Bialystok, Poland, July 8-13, 2012
2013-06-17 An Analysis of The National Gravimetric Network of Lithuania // „VIII Hotine Marussi Symposium“ June 17-21, 2013, Rome, Italy
2013-07-01 The effect of the disturbing potential for the gravity field // The 9th International Conference "Mechatronic Systems and Materials" (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania
2014-05-22 On evaluation of the digital terrain model generated from the LiDAR data of Lithuanian territory // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania
2014-05-22 Designing issues of the geodetic vertical reference network of Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania
2014-05-22 Investigation on the determination feasibility of the non-parallelity of the gravity field equipotential surfaces // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 C1
rusų C2 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Nuotolinių tyrimų metodai
Antrosios pakopos Žemės formos teorija
Pirmosios pakopos Inžinerinė geodezija
Pirmosios pakopos Aukštoji geodezija
Pirmosios pakopos Inžinerinė geodezija ir praktika
Pirmosios pakopos Geodezija 1
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
ETH Zurich Šveicarija Stažuotė (Geodeziniai matavimai, įranga) 2007-2007
VGTU Lietuva Nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų technologijos (36 val.) 2009-2009
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija Lietuva Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis): technologijos mokslų šaltiniai („eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“) (8 val.) 2010-2010
FGI (Finnish Geodetic Institute) Suomija Stažuotė (Absoliutieji ir santykiniai gravimetriniai matavimai) 2012-2012
VGTU Lietuva Matininkų kvalifikacijos kursai (30 val.) 2012-2012
DTU Space Danija Stažuotė (Šiaurės šalių geodezijos komisijos geoido nustatymo darbo grupės DB papildymas Lietuvos teritorijos gravimetriniais duomenimis) 2014-2014
VGTU Lietuva Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas (21 val.) 2015-2015
VGTU Lietuva Matininkų kvalifikacijos kursai (30 val.) 2015-2015