Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Daina Bumeikienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo bakalauras 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros vadybininkė 2008-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros lektorė 2011-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros jaunesnioji vadybininkė 2014-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas Verslo technologijų ir verslininkystės katedros administratorė 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Jansevičiūtė D. Aprangos ir tekstilės pramonės konkurencingumo didinimo taikant informacines technologijas kryptys. Mokslas – Lietuvos ateitis: Verslas XXI amžiuje, 1 (3): 26-29. Vilnius: Technika. ISSN 2029–2341 print / 2029–2252 online. Prieiga per internetą: . 2009
03S Jansevičiūtė D. Aprangos ir tekstilės pramonės konkurencinė situacija. Mokslas – Lietuvos ateitis: Verslas XXI amžiuje, 2 (2): 18-24. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Prieiga per internetą: . 2010
03S Bivainis J., Dieninis J., Jansevičiūtė D. Tiekėjų atrankos intelektinės paramos sprendimai. Verslas: teorija ir praktika, Vol. 13, no. 3: 264-274. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Prieiga per internetą: http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/article/viewFile/btp.2012.28/pdf 2012
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2009-05-08 Jansevičiūtė D. Pranešimas „Aprangos ir tekstilės sektoriaus konkurencinių pranašumų stiprinimo perspektyvos“ 6-ojoje studentų mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Akademinio jaunimo siekiai: ekonomikos, vadybos ir technologijų įžvalgos“, 2009 m. gegužės 8 d., Klaipėda.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
rusų A2 A2 A1
vokiečių B1 B1 B2
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
VšĮ "Irrationalism" Lietuva Praktiniai verslumo mokymai "ABC - Accelerating Bussiness Creation". 2013-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas, Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra Lietuva Akademiniam personalui skirti vertintojų mokymai pagal projektą „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003. Mokymų trukmė 16 val. 2014-2014