Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Dmitrij Šešok
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB "Algoritmų sistemos" Programuotojas 1999-2006
VGTU Asistentas 2005-2007
VGTU Lektorius 2007-2008
VGTU Docentas 2008-2014
VGTU Profesorius 2014--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
09T Mockus Jonas, Belevičius Rimantas, Šešok Dmitrij, Kaunas Juozas, Mačiūnas Darius, On Bayesian approach to grillage optimization // Information technology and control, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 41, no.4 (2012) p. 332-339. 2012
09T Mačiūnas Darius, Kaunas Juozas, Šešok Dmitrij, Optimization of grillages using genetic algorithms for integrating MatLab and Fortran environments // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 6 (2012) p. 564-568. 2012
09T, 02T Belevičius Rimantas, Jatulis Donatas, Šešok Dmitrij, Optimization of tall guyed masts using genetic algorithms // Engineering Structures, Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 0141-0296. 2013, vol. 56 p. 239-245. 2013
07T, 09T Belevičius Rimantas, Jatulis Donatas, Šešok Dmitrij, Some insights on the optimal schemes of tall guyed masts // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 19, no. 5 (2013) p. 749-758. 2013
09T, 07T Mačiūnas Darius, Šešok Dmitrij, Valentinavičius Saulius, Glėbienė Elena, Inžinerinių konstrukcijų masės optimizavimas taikant genetinius algoritmus // Computational science and techniques, Klaipėda : Klaipėdos universitetas. ISSN 2029-9966. Vol. 2, no. 2 (2014) p. 313-327. 2014
07T, 09T Kačeniauskas Arnas, Pacevič Ruslan, Staškūnienė Miglė, Šešok Dmitrij, Rusakevičius Dainius, Private cloud infrastructure for applications of mechanical and medical engineering // Information technology and control, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. Vol. 44, no. 3 (2015) p. 254-261. 2015
09T, 07T, 09P Mockus, Jonas; Paulavičius, Remigijus; Rusakevičius, Dainius; Šešok, Dmitrij; Žilinskas, Julius. Application of reduced-set Pareto-Lipschitzian optimization to truss optimization // Journal of global optimization. New York : Springer New York LLC. ISSN 1573-2916. eISSN 1573-2916. 2017, Vol. 67, iss. 1-2, SI, p. 425-450. 2017
07T Ramanauskas, Mikalojus; Šešok, Dmitrij; Belevičius, Rimantas; Kurilov, Jevgenij; Valentinavičius, Saulius. Genetic algorithm with modified crossover for grillage optimization // International journal of computers, communications and control. Bihor : CCC Publications. ISSN 1841-9836. eISSN 1841-9844. 2017, Vol. 12, no 3, p. 393-402. 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Šešok Dmitrij, Syrus Leonidas, Ragauskas Paulius, Michnevič Edvard, Baradokas Petras, Teorinės mechanikos aiškinamasis uždavinynas; ISBN 9786094572562 (2012), [psl.: 169]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2009-01-01 Belevičius Rimantas, Kačianauskas Rimantas, Markauskas Darius, Šešok Dmitrij, Packing of poly-dispersed discs into a rectangular container // 6th international conference for conveying and handling of particulate solids with 10th ICBMH and BULKEX "Integrating scientific and industry communities". 3-7 August 2009, Brisbane Convention & Exhibition Centre, Queensland, Australia: conference proceedings, Barton : Engineers Australia, 2009 p. 41-46.
2010-01-01 Belevičius Rimantas, Šešok Dmitrij, Global optimization for some engineering problems: dificulties and prospects // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 860-867.
2010-01-01 Belevičius Rimantas, Šešok Dmitrij, Global optimization for some engineering problems: dificulties and prospects // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 860-867.
2012-01-01 Mačiūnas Darius, Belevičius Rimantas, Šešok Dmitrij, Multi-objective optimization of grillages using genetic algorithm with parallel strategy // Advanced research in scientific areas (ARSA 2012), Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2012 p. 1842-1848.
2013-01-01 Jonauskienė Irina, Zakarevičius Algimantas, Šešok Dmitrij, Cогласование топологии земельных участков с использованием генетического алгоритма // Baltic Surveying 2013, Akademija (Kauno raj.) : ASU Leidybos centras, 2013 p. 178-183.
2015-01-01 Belevičius Rimantas, Juozapaitis Algirdas, Rusakevičius Dainius, Šešok Dmitrij, Topology, shape and sizing optimization of under-deck stayed bridges // Civil-Comp proceedings, Stirlingshire, UK : Civil-Comp Press, 2015 p. [1-17].
2015-01-01 Belevičius Rimantas, Jatulis Donatas, Rusakevičius Dainius, Šešok Dmitrij, Optimal schemes for tall guyed telecommunication masts // Civil-Comp proceedings, Stirlingshire, UK : Civil-Comp Press, 2015 p. [1-16].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Matematikos programinė įranga
Pirmosios pakopos Procedūrinis programavimas
Pirmosios pakopos Objektinis programavimas
Pirmosios pakopos Baigtinių elementų metodai
Pirmosios pakopos Teorinė mechanika
Pirmosios pakopos Duomenų bazės