Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Ina Pankrašovaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus I.Lelevelio vidurinė mokykla Vidurinis išsilavinimas 1994
Vilniaus Gedimino technikos universitetas aplinkos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 2000
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU, Inžinerinės grafikos katedra Asistentė 2001-2001
VGTU, Grafinių sistemų katedra Doktorantė 2001-2007
VGTU, Grafinių sistemų katedra Lektorė 2012--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07T Optimization of architectural layout by the improved genetic algorithm. Journal of civil engineering and management. 2007
09T Optimization of constructional layout by improved genetic and memetic algorithms. Modern building materials, structures and techniques. 2007
07T Pioneers of teaching of descriptive geometry in the universities of Krakow and Vilnius. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Paviršinio modeliavimo pagrindai.
2014 Žiūrienė Rytė, Pankrašovaitė Ina, Stančius Antanas, Rastrinė ir vektorinė grafika; ISBN 9786094576737 (2014), [psl.: 176]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-01-01 Baušys Romualdas, Pankrašovaitė Ina, Optimization of constructional layout by improved genetic and memetic algorithms // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-6].
2007-01-01 Baušys Romualdas, Pankrašovaitė Ina, Optimization of constructional layout by improved genetic and memetic algorithms // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 904-909. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2010-01-01 Pankrašovaitė Ina, Paviršinis modeliavimas mokymo procese // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d, Kaunas : Technologija, 2010 p. 101-106.
2011-01-01 Žiūrienė Rytė, Pankrašovaitė Ina, Kompiuterinė grafika kūrybinių industrijų studentams. Technologiniai aspektai // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2011 m. gegužės 27 d, Kaunas : Technologija, 2011 p. 145-150.
2015-01-01 Pankrašovaitė Ina, NURBS ir T- Spline technologijų taikymas 3D objektų modeliavimui // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Akademija : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015 p. 49-53.
2017-05-20 Pankrašovaitė Ina, 3D ornamentų modeliavimas taikant Spline technologiją // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga, Akademija, p. 105-110 [Aut. ind. 1,00]
2017-05-20 Pankrašovaitė Ina, Trikampių ir keturkampių tinklų naudojimas kuriant trimačius modelius // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija, Akademija, p. 111-115 [Aut. ind. 1,00]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Inžinerinė grafika
Pirmosios pakopos Geometrinis modeliavimas
Pirmosios pakopos Pažintinė praktika
Pirmosios pakopos Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Pirmosios pakopos Kompiuterinė grafika
Pirmosios pakopos Skaitmeninių vaizdų technologijos
Pirmosios pakopos Taikomoji inžinerinė grafika
Kita veikla
Multimedijos technologijų tyrimas: rastrinių vaizdų anotavimas.