Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Ronaldas Jakubovskis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos bakalauro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB "Idea constructiva" konstruktorius 2007-2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas asistentas 2010-2015
UAB "Kegesa" konstruktorius 2014-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2015--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas mokslo darbuotojas 2016--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 09T Timinskas Edgaras, Jakubovskis Ronaldas, Meškėnas Adas, Gudonis Eugenijus, Kompozitiniais strypais armuotų sijų pleišėjimo ir deformacijų analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.4 (2012) p. 346-350. 2012
02T, 09T Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Jakubovskis Ronaldas, Gudonis Eugenijus, Salys Donatas, Serviceability analysis of flexural reinforced concrete members // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no.1 (2012) p. 24-29. 2012
02T, 09T Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Daniūnas Alfonsas, Kačianauskas Rimantas, Jakubovskis Ronaldas, Prediction of concrete shrinkage occurring prior to external loading and effect on short-term constitutive modeling and design // Advances in Structural Engineering, Hong Kong : Multi Science Publishing. ISSN 1369-4332. Vol. 16, no. 6 (2013) p. 1061-1080. 2013
02T Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Kliukas Romualdas, Jakubovskis Ronaldas, Shrinkage effect on short-term deformation behavior of reinforced concrete – when it should not be neglected // Materials & Design, Amsterdam : Elsevier Ltd. ISSN 0261-3069. Vol. 51 (2013) p. 1060-1070. 2013
02T Meškėnas Adas, Kaklauskas Gintaris, Daniūnas Alfonsas, Bačinskas Darius, Jakubovskis Ronaldas, Gelažius Vaidotas, Determination of the stress–crack opening relationship of SFRC an inverse analysis // Mechanics of composite materials, New York : Springer US. ISSN 0191-5665. Vol. 49, no. 6 (2014) p. 685-690. 2014
02T Jakubovskis Ronaldas, Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Juknys Mantas, Serviceability analysis of concrete beams with different arrangements of GFRP bars in the tensile zone // Journal of composites for construction, Reston : ASCE. ISSN 1090-0268. Vol. 18, no. 5 (2014) p. [1-10]. 2014
02T, 09T Gudonis Eugenijus, Kačianauskas Rimantas, Gribniak Viktor, Jakubovskis Ronaldas, Kaklauskas Gintaris, Mechanical properties of the bond between GFRP reinforcing bars and concrete // Mechanics of composite materials, New York : Springer US. ISSN 0191-5665. Vol. 50, no. 4 (2014) p. 457-466. 2014
02T 2016 - Sokolov, Aleksandr; Kaklauskas, Gintaris; Jakubovskis, Ronaldas; Juknys, Mantas; Kliukas, Romualdas; Ng, Pui Lam; Gribniak, Viktor. Experimental investigation of tension stiffening in RC ties. Advances in materials science and engineering. New York : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 1687-8434. Vol. 2016 (2016), p. [1-8]. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Kaklauskas Gintaris, Bačinskas Darius, Gribniak Viktor, Jakubovskis Ronaldas, Ulbinas Darius, Gudonis Eugenijus, Meškėnas Adas, Timinskas Edgaras, Sokolov Aleksandr, Inovatyvių kompozicinių medžiagų taikymas betoninių tiltų konstrukcijoms; ISBN 9786094573491 (2012), [psl.: 300]
2012 Kaklauskas Gintaris, Bačinskas Darius, Gribniak Viktor, Jakubovskis Ronaldas, Ulbinas Darius, Gudonis Eugenijus, Meškėnas Adas, Timinskas Edgaras, Sokolov Aleksandr, Plieno pluoštu ir nemetaliniais strypais armuotos betoninės konstrukcijos [elektroninis paskaitų konspektas]; ISBN 9786094573484 (2012), [psl.: 278]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-01-01 Timinskas Edgaras, Jakubovskis Ronaldas, Stiklo pluošto armatūra armuotų betoninių elementų eksperimentinis ir skaitinis tyrimas // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011 p. [1-5].
2011-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Bačinskas Darius, Gudonis Eugenijus, Jakubovskis Ronaldas, Tension-stiffening relationship based on the provisions of Chinese design code GB 50010-2002 // Proceedings of the 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM'11plus), 18-23 September, 2011, Seoul, Korea, Seoul : Techno-Press, 2011 p. 1634-1641.
2011-01-01 Jakubovskis Ronaldas, Gudonis Eugenijus, Gelžbetoninių konstrukcijų tempiamojo sustandėjimo modeliavimas pagal kinijos projektavimo normas // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011. p. [1-4].
2011-01-01 Jakubovskis Ronaldas, Gudonis Eugenijus, Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Rigid-plastic bond model for analysis of flexural reinforced concrete members // Mechanika-2011: proceedings of the 16th international conference, 7, 8 April, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2011. p. 128-132.
2012-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Jakubovskis Ronaldas, Experimental validation of different approaches in modelling tensionstiffening of bending members reinforced with steel and GFRP bars // 4th International Symposium "Bond in Concrete 2012". Brescia, Italy, June 17-20, 2012, Brescia : University of Brescia, 2012 p. 835-842.
2012-01-01 Jakubovskis Ronaldas, Juknys Mantas, Discrete crack software “ROMA” for analysis of RC members in tension // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-4].
2013-01-01 Jakubovskis Ronaldas, Kaklauskas Gintaris, Juknys Mantas, Gribniak Viktor, Serviceability analysis of reinforced concrete members based on stress transfer approach // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 450-455. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2015-01-01 Kaklauskas Gintaris, Ramanauskas Regimantas, Jakubovskis Ronaldas, Gribniak Viktor, Juknys Mantas, A new method for formulating crack spacing models of RC ties // Proceedings of the second international conference on performance-based and life-cycle structural engineering (PLSE 2015), 9–11 December 2015 Brisbane Convention & Exhibition Centre, Australia, Brisbane : The University of Queensland, The Hong Kong Polytechnic University, 2015 p. 620-629.
2015-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Gudonis Eugenijus, Jakubovskis Ronaldas, Generalised tension-stiffening relationship conforming to chinese design code GB 50010-2010 // Proceedings of the second international conference on performance-based and life-cycle structural engineering (PLSE 2015), 9–11 December 2015 Brisbane Convention & Exhibition Centre, Australia, Brisbane : The University of Queensland, The Hong Kong Polytechnic University, 2015 p. 630-639.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
lenkų A2 B2 A1
rusų C1 C2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Pažangūs statinių būklės tyrimų, remonto ir rekonstrukcijos metodai
Antrosios pakopos Netiesinė gelžbetoninių tiltų analizė
Antrosios pakopos Egzistuojančių statinių patikimumo vertinimas
Antrosios pakopos Specialūs gelžbetoniniai bokštiniai statiniai
Pirmosios pakopos Gelžbetoniniai tarnsporto statiniai 1
Pirmosios pakopos Transporto statiniai ir miestų planavimas
Pirmosios pakopos Tiltų projektavimo pagrindai
Pirmosios pakopos Gelžbetoniniai tiltai
Pirmosios pakopos Gelžbetoniniai transporto statiniai 1
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 Armuoto betono diskretaus pleišėjimo daugiaparametrinio fizinio modelio kūrimas, DiMod
2013-2013 Įvairių krypčių aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros kūrimas (VARIOUS-25)
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2016-2020 COST programos CA15202 veikla „Self-healing as preventive repair of concrete structures“ („Savaime gyjantis betonas – prevencinė konstrukcijų apsaugos priemonė “). Vykdymo terminas: 2016–2020 m. Veiklos valdymo komiteto narys.
Kita veikla
Konkurso "Geriausia disertacija 2015" laureatas Fizinių, Technologijos, Biomedicinos ir Žemes ūkio mokslų kryptyje