Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rūta Banelienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis 1999
Vilniaus universitetas ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis 2001
Vilniaus universitetas socialinių mokslų srities ekonomikos mokslo krypties daktaras 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Finansų ministerija vyr. specialistė, Fiskalinės politikos departamentas 2002-2005
Finansų ministerija vedėja, Europos Sąjungos reikalų koordinavimo ir analizės skyrius 2006-2008
Ministro Pirmininko tarnyba patarėja, Europos Sąjungos ir tarptautiniai klausimai 2008-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas lektorė 2014-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentė 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas lektorė 2015--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Banelienė R., Valstybės skolos, biudžeto deficito ir ekonominio augimo ryšys ir priklausomybė. Mokomoji knyga: N. Balčiūnas, R. Banelienė, V. Janulevičiūtė, J. Kazlauskaitė, S. Šarkinaitė, V. Žemaitis, Valstybės skola: teoriniai pagrindai ir skolinimosi rizika, VU Ekonomikos fakultetas, Vilnius, 2002, 90 psl. (autorės p. 43-57). ISBN 9986-19-504-7. 2002
04S Banelienė R., Ekonominė ir pinigų sąjunga: idėja, jos įgyvendinimas ir nauji iššūkiai, Viešasis administravimas, 2011/3, p. 8-15. ISSN 1648-4541. 2011
04S Banelienė R., Valstybės ekonominės politikos efektyvumas ir poveikis šalies ūkiui. Kolektyvinė monografija: B. Galinienė, B. Melnikas, A. Miškinis, N. Balčiūnas, D. Klimašauskienė, R. A. Stanikūnas, S. Valentinavičius, B. Visokavičienė, A. Laužadytė, E. Ragauskienė, S. Deveikis, R. Banelienė, J. Bumelytė, V. Cohen, E. Čipkutė, M. Augustauskas, A. Krasavcev, Ekonomikos modernizavimas: efektyvumo paieškos ir šiuolaikiniai prioritetai, Vilniaus Universitetas, 2011, p. 539 (autorės p. 269-288). ISBN 978-609-459-006-1. 2011
04S Banelienė R., Europos Sąjungos valstybių ekonominės politikos efektyvumas, Viešasis administravimas, 2013/1, p. 26-36. ISSN 1648-4541. 2013
04S Banelienė R., Evaluation of the efficiency of economic policy under the Europe-2020 strategy in small European Union countries, Economics: Research Papers, Vol. 92 (2), 2013, Vilnius University, Vilnius University Publishing House, 2013, p. 7-19. ISSN 1392-1258. 2013
04S Banelienė R., Euras Lietuvoje: monetariniai pokyčiai ir galimos jų pasekmės, Viešasis administravimas, 2014/2, p. 35-47. ISSN 1648-4541. 2014
04S, 03S Banelienė R., Lietuvos agrarinio sektoriaus raidos tendencijos ir konkurencingumas ekonomikos internacionalizavimo sąlygomis, Viešasis administravimas, 2014/3-4, p. 119-129 p. ISSN 1648-4541 2014
S03, S04 Banelienė R., Inovacijų kūrimas ir komercializavimas Europos Sąjungoje, Viešasis administravimas, 2015/3-4, p. 93-103, ISSN 1648-4541 2015
03S, 04S Melnikas, Borisas; Banelienė, Rūta; Chlivickas, Eugenijus; Jakubavičius, Artūras; Lobanova, Liudmila; Žemaitis, Eigirdas. Intelektinis potencialas: globalizacija ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas : kolektyvinė monografija = Intellectual potential: globalisation and the creation of a knowledge-based society. Vilnius : Technika, 2018. 432 p. ISBN 9786094761263. eISBN 9786094761256. DOI: 10.20334/2018-032-M. 2018
03S, 04S Banelienė, Rūta; Melnikas, Borisas; Strazdas, Rolandas; Toločka, Eligijus. Innovation activities and the impact of investment in R&D on economic growth: assessment and modelling // Terra economicus. Rostov-on-Don : Southern Federal University. ISSN 2073-6606. eISSN 2410-4531. 2018, vol. 16, iss. 4, p. 40-50. 2018
03S; 04S Banelienė Rūta. Inovacinė veikla: šiuolaikiniai požiūriai ir rodikliai. Viešasis administravimas = Public administration. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija. ISSN 1648-4541. Nr. 1(56) (2019), p. 56-69. 2019
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
prancūzų A1 A1 A1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Aprūpinimo vadyba
Antrosios pakopos Komercinės rinkos tyrimai dizaino kontekste
Antrosios pakopos Inovatyvių gaminių rinkodara ir investicijų valdymas (su kursiniu darbu)
Antrosios pakopos Modelių kūrimas
Antrosios pakopos Investicijų vadyba
Antrosios pakopos Pramonės gaminių rinkos ir jų konkurentabilumas
Antrosios pakopos Pramonės gaminių rinkodara ir investicijų valdymas (su kursiniu darbu)
Pirmosios pakopos Strateginio valdymo pagrindai
Pirmosios pakopos Organizacijų strateginis vystymas
Pirmosios pakopos Inovacijų valdymo pagrindai
Pirmosios pakopos Gaminių poreikio ir rinkos nustatymas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
TVF, Joint Vienna Institute Austrija, Viena Makroekonomikos ir finansų valdymas pažengusiesiems 2003-2003
EBPO, Federalinis muitininkų mokymo centras Austrija, Viena Mokesčių politikos analizė 2004-2004
EBPO Austrija, Viena Mokesčių modeliavimas 2005-2005
Center of Excellence in Finance Slovėnija, Liubliana Valstybės finansų tvarumas – Mastrichto kriterijų įgyvendinimas 2005-2005
Viešojo administravimo institutas Airija, Dublinas ES įgūdžiai 2007-2007
Lietuva, Vilnius ECDL sertifikatas 2011-2011
EIPA Ispanija, Barselona Europos regionai ES politikos formavime ir įgyvendinime po Lisabonos sutarties įsigaliojimo 2011-2011
LINPRA, UAB "EuroParama" Lietuva, Vilnius Europos Komisijos berdrųjų programų projektų finansinis valdymas ir auditai 2014-2014
Amsterdam University of Applied Sciences International Business School Nyderlandai Studijų-mokymo proceso organizavimo patirties perėmimas ir pasidalinimas savo patirtimi 2016-2016
Helwan universitetas Egiptas Dėstymo vizitas pagal Erasmus programą 2017-2017
Palermo universitetas Italija Dėstymo vizitas pagal Erasmus programą 2017-2017
Pietų Danijos universitetas Danija Mokymosi vizitas pagal Erasmus programą 2017-2017
ECAM Lyon Prancūzija Dėstymo vizitas pagal Erasmus programą 2018-2018
Talino technikos universitetas Estija Dėstymo vizitas pagal Erasmus programą 2018-2018
Palermo universitetas Italija Mokymosi vizitas pagal Erasmus programą 2018-2018
Švedijos Karališkasis technikos universitetas Švedija Dėstymo vizitas pagal Erasmus programą 2019-2019
Valdymo inovacijų agentūra Lietuva Kaip mokosi smegenys? 2019-2019
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2003-2005 Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos vyriausiojo direktorato Mokesčių sistemų struktūrų darbo grupės narys
2003-2005 ES Tarybos Ekonominės politikos komiteto Visuomenės senėjimo darbo grupės narys
2007-2008 Europos Komisijos ES valstybių narių administracijų atstovų tinklo (Public Administration Network II (PAN II)), kuruojančio praktinio ES valstybių narių pasirengimo euro įvedimui klausimus, narys.
2008-2013 Euro komandos (EuroTeam), teikiančios informaciją apie euro įvedimą ir Ekonominę ir pinigų sąjungą, narys. Europos Komisija
Kita veikla
Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. antrosios pakopos Pramonės inžinerijos ir inovacijų vadybos studijų programos komiteto pirmininkė
Nuo 2016-09-01 VGTU Mechanikos fakulteto Erasmus koordinatorė
Kvalifikacijos tobulinimo kursų "Energijos vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose auditas" parengimas ir dėstymas (8 iš 40 akademinių valandų) (VGTU Mechanikos inžinerijos katedrai suteikta teisė organizuoti mokymo kursus 2014-12-03 Energetikos ministro įsakymu nr. 1-299)