Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vilija Grincevičienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas biologijos mokytoja, aukštasis išsilavinimas 1979
Vilniaus Pedagoginis universi, Vilniaus universitetas, Šiaulių Pedagoginis univ daktaras 1998
Vilniaus Pedagoginis universitetas docentas 2004
Vilniaus edukologijos universitetas profesorius 2013
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus S. Stanevičiaus vidurinė mokykla mokytoja 1990-1997
Lietuvos Respublikos Seimas Seimo narių padėjėja 1996-1999
Vilniaus pedagoginis universitetas asistentė (vyr. asistentė) 1998-2000
Vilniaus pedagoginis universitetas docentė 2001-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentė 2004-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorė 2010-2016
Vilniaus pedagoginis universitetas profesorė 2011-2016
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
05S Dziubacka K., Grincevičienė V. The Process of Adaptation to Social Change as a Factor Stimulating the Development of Youth. Santalka. Filologija. Edukologija, 2010, V. 18, p. 36-42. ISSN 1822-430X print/1822-4318 online -
07S; 05S Grincevičienė V. Istota wychowania obywatelskiego na Wilenszczyznie w opinii studentow// Wilenszczyznza malą ojczyzną. OficynaWydawnica ATUT, 2010, p. 335-342. ISBN 978-83-7432-655-1. -
05S Grincevičienė, V. (2012). Kształtowanie orientacji aksjologicznych w rodzinie i w szkole w opinii nastolatków = A teenager‟s reflection on formation of the value orientations in the family and at school. Wychowanie w rodzinie: family upbringing. Obrazy rodziny w ujęciu pedagogicznym i historycznym / pod redakcją: Alicji Szerląg i Stefanii Walasek. T. 5. P. 83-91. ISBN 9788374328777 ISSN 2082-9019 -
07S Grincevičienė V., Grincevičius J., Grincevičienė Š. Antikos pedagoginių idėjų recepcija dabarties Edukacinėse erdvėse ( Reception of Ancient Pedagogical Ideas in Contemporary Education), Filosofija. Sociologija, 2011, V. 22, No. 3, p. 278-285. ISSN: 0235-7186. -
07S Grincevičienė Vilija, Nuolatinis mokymasis kaip vertybė: farmacijos specialistų vertinimai // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. Vol. 20, nr. 2 (2012) p. 154-163. 2012
07S Grincevičienė V. Pilietinio ugdymo didaktikos pedagoginė praktika. Vilnius: Edukologija, 2013, p.80. ISSN 2335-2396, ISBN 978-9955-20-860-0. 2013
07S Grincevičienė Vilija, Mokyklos ir šeimos sąveikos ypatumai S. Šalkauskio filosofijoje ir ugdymo tikrovėje // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 25, nr. 3 (2014) p. 174-180. 2014
07S Grincevicine V. The Present-Day School and Teachers Professionalism: the Parents Evaluation. Education and Academic self-concept in the globalized world. – Peter Lang; (2014) p.477-488 2014
07S, 08S Grincevičienė Vilija, Įtraukusis ugdymas: mokinių tėvų rūpesčiai ir lūkesčiai // Santalka: Filologija. Edukologija, Vilnius : Technika. ISSN 2351-714X. Vol. 23, no. 1 (2015) p. 73-80. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2008 Sajienė L. Jonutytė I., Juodaitytė A., Grincevičienė V. Taikomoji švietimo sociologija. Modulio knyga. VDU Studijų kokybės centras, 2008. p. 152.
2008 Galkienė A., Gevorgianienė V., Grincevičienė V. Neįgalumą turinčių mokinių rengimas profesinei karjerai. Mokomoji knyga. Vilnius, 2008. p.170. ISBN 978-9955-20-241-7
2013 Grincevičienė V. Pilietinio ugdymo didaktikos pedagoginė praktika : politikos sociologijos studijų programos studentams : metodinė priemonė.Vilnius : Edukologija, 2013. 78 p.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Grincevičienė Vilija, Престиж профессии учителя в Литве // Духовность и красота как явление культуры в образовательном процессе, Уфа : Башкирский государственный педагогический университет, 2005 p. 118-122.
2012-11-22 Grincevičienė V. Vertybės šeimoje ir mokykloje: paauglių refleksija. Nacionalinė mokslinė konferencija: Globalizacijos iššūkiai: visuomenė, švietimas ir kultūra postmoderniame pasaulyje; 2012 m. lapkričio 22 d. Lietuvos edukologijos universitetas.
2015-01-27 Grincevičienė V. Mokslo konferencija ,,Kūrybingumo etiniai ir ekologiniai aspektai:filosofinė ir sociologinė perspektyvos'', Pranešimas ,,Farmakogenetikos etiniai ir ekologiniai aspektai: kūrybingumo poreikis''. 2015 m. sausio 27d.
2015-10-15 Grincevičienė V. Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Mokslu grįsto švietimo link'' ; Pranešimas ,,Vertybinių orientacijų formavimo/si savitumai mokinio šeimoje ir mokykloje - iššūkis mokytojo profesionalumui''. Lietuvos edukologijos universitetas, 2015 m. spalio 15 d.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A2 A1
rusų B1 B2 B1
vokiečių A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Kūrybos verslo kompetencijos
Pirmosios pakopos Globalizacijos problemos
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-- Lietuvos mokslo taryba – ekspertė.