Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rūta Simanavičienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas bendrojo lavinimo mokyklos matematikos ir informatikos mokytoja, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus pedagoginis universitetas matematikos magistras, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Matematikos informatikos institutas Inžinierė 2001-2004
Vilniaus „Spindulio“ pagrindinė mokykla Matematikos ir informatikos mokytoja 2002-2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Matematinės statistikos katedra lektorė 2004-2012
Vilniaus Gediino technikos universitetas, Matematinės statistikos katedra Docentė 2012--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07T Simanavičienė Rūta, Ustinovičius Leonas, A new approach to assessing the biases of decisions based on multiple attribute decision making methods // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 117, no. 1 (2012) p. 29-32. 2012
07T, 02T Simanavičienė Rūta, Ustinovičius Leonas, A model for solving structural, technological and safety problems // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no. 1 (2012) p. 30-42. 2012
07T, 02T Simanavičienė Rūta, Ustinovičius Leonas, A new synthesis method of structural, technological and safety decisions (SyMAD-3) // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no. 2 (2012) p. 265-276. 2012
07T Simanavičienė Rūta, Statistinių metodų taikymas daugiatikslių sprendimų patikimumui įvertinti // Informacijos mokslai, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. Vol. 65 (2013) p. 120-126. 2013
07T, 02T, 03S Simanavičienė Rūta, Ustinovičius Leonas, Assessing reliability of design, construction, and safety related decisions // Automation in construction, Amsterdam : Elsevier Science B.V.. ISSN 0926-5805. Vol. 39 (2014) p. 47-58. 2014
02T Reizgevičius Marius, Ustinovičius Leonas, Simanavičienė Rūta, Rasiulis Romas, The evaluation and justification of the effectiveness of 4D CAD using multi-criteria analysis // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 20, no. 6 (2014) p. 884-892. 2014
01P Simanavičienė Rūta, Cibulskaitė Jovita. Sprendimo, gauto TOPSIS metodu, patikimumo statistinė analizė // Lithuanian Journal of Statistics, Vilnius : Lietuvos statistikų sąjunga; Lietuvos Statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. Vol. 54, no. 1 (2015) p. 110-118. 2015
04T, 10T Kumpienė Jūratė; Nordmark Désirée; Hamberg Roger; Carabante Ivan; Simanavičienė Rūta; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas. Leaching of arsenic, copper and chromium from thermally treated soil. Journal of environmental management. London: Elsevier Ltd. ISSN 0301-4797. Vol. 183, Part 3 (2016), p. 460-466. 2016
01P Simanavičienė Rūta; Petraitytė Vaida. Sensitivity analysis of the TOPSIS method in respect of initial data distributions. Lithuanian Journal of Statistics = Lietuvos statistikos darbai. Vilnius: Lietuvos statistikų sąjunga; Lietuvos Statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. Vol. 55, no. 1 (2016), p. 45-51. 2016
01P Simanavičienė Rūta. TOPSIS metodo jautrumas normalizavimo taisyklių atžvilgiu. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius: VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 57 (2016), p. 71-76. 2016
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-09-16 Cooperative Design, Visualization, and Engineering, 4th International Conference - CDVE 2007 Shanghai, China,/ Classification of the investment risk in construction
2008-09-21 Cooperative Design, Visualization, and Engineering 5th International Conference, CDVE 2008 Calvià, Mallorca, Spain/ The application of stochastic dominance to sensitivity analysis in quantitative multiple criteria decision making (MCDM-1)
2009-04-23 Information technologies'2009, Kaunas / The application of quantitative multiple criteria decision making methods in the decision support systems
2009-09-20 Cooperative Design, Visualization, and Engineering 6th International Conference, CDVE 2009, Luxembourg, Luxembourg/ Determining the reliability of cooperative decisions by sensitivity analysis of quantitative multicriteria decision methods
2010-04-21 Information technologies'2010, Kaunas / Sensitivity analysis for quantitative decision making methods: TOPSIS and SAW
2010-09-19 Cooperative Design, Visualization, and Engineering - 7th International Conference - CDVE 2010 Calvia, Mallorca, Spain,/ The sensitivity analysis for cooperative decision by TOPSIS method
2011-09-22 Kompiuterininkų dienos - 2011, Klaipėda/ Daugiatikslių sprendimo priėmimo metodų jautrumo analizė taikant Monte Karlo modeliavimą
2012-06-11 Lietuvos matematikų draugijos 53-oji konferencija/ Daugiatikslių sprendimų, gautų taikant kiekybinius MADM metodus, patikimumo analizė
2012-12-02 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012) / Evaluating the methodology of teaching Java
2013-09-21 Kompiuterininkų dienos - 2013, ŠIAULIAI/ Statistinių metodų taikymas daugiatikslių sprendimų patikimumui įvertinti
2015-06-17 Lietuvos matematikų draugijos 56-oji konferencija/ Pradinių duomenų skirstinių įtaka TOPSIS metodo rezultatams
2016-06-20 Lietuvos matematikų draugijos 57-oji konferencija/ Daugiatikslių sprendimo priėmimo metodų jautrumas normalizavimo taisyklių atžvilgiu
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B2
prancūzų B1 A2 B2
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai
Pirmosios pakopos Tikimybių teorija ir matematinė statistika
Pirmosios pakopos Matematinės analizės pagrindai
Pirmosios pakopos Algebra ir matematinė analizė
Pirmosios pakopos Algebra ir diferencialinis skaičiavimas
Pirmosios pakopos Daugiakriteriniai vertinimo metodai
Pirmosios pakopos Integralinis skaičiavimas