Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Eugenijus Gudonis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla Pradinis išsilavinimas 1996
Utenos Aukštakalnio progimnazija Vidurinis išsilavinimas 2000
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija Vidurinis išsilavinimas 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Daktaras 2015
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB "Ranga IV" Technologas 2007-2009
UAB „Umaras“ Spaudos linijos operatorius 2009-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Tiltų ir specialiųjų statinių katedra Asistentas 2010-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Tiltų ir specialiųjų statinių katedra Tyrėjas 2012-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statinių konstrukcijų mokslo institutas, Inovatyvių statybinių konstrukcijų mokslo laboratorija Jaunesnysis mokslo darbuotojas 2014-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Tiltų ir specialiųjų statinių katedra Lektorius 2014-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statinių konstrukcijų mokslo institutas, Inovatyvių statybinių konstrukcijų mokslo laboratorija Mokslo darbuotojas 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Tiltų ir specialiųjų statinių katedra Docentas 2015-2020
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2014 Trumpalaike ir ilgalaike apkrova veikiamų tempiamųjų gelžbetonių elementų deformacijų eksperimentiniai tyrimai ir modeliavimas. Daktaro disertacija: technologijos mokslai, statybos inžinerija (02T). Vilnius : Technika, 2014. 146 p.
2011-2012 Įvertinti eksploatacinių poveikių įtaką atramose standžiai įtvirtintų geležinkelio tiltų perdangų įtempių ir deformacijų būviui. Pateikti išvadas bei rekomendacijas dėl šių tiltų projektavimo, statybos bei saugios eksploatacijos
2012-2012 Gariūnų tilto per Nerį Vilniuje statiniai ir dinaminiai patikrinamieji bandymai
2013-2013 Geležinkelio tiltų per Veiviržosbei Perkasos upes kelyje Klaipėda-Pagėgiai 27+566 km ir 24+628 km statiniai ir dinaminiai priimamieji bandymai
2013-2013 Vilniaus m. vakarinio aplinkelio nuo L.Asanavičiūtės g. iki Pilaitės per. (II etapo) tiltų eksploatacinių parametrų tyrimai
2013-2013 Geležinkelio viaduko Vilnius-Vievis krypties 27+314 km statiniai ir dinaminiai priimamieji bandymai
2014-2014 Vilniaus lokomotyvų remonto depe esančios grįžračio plieninės sijos techninės būklės tyrimai
2014-2014 Tilto per Žeimeną Pabradės seniūnijoje vietinės reikšmės kelyje bandymai
2014-2014 Tilto pėsčiųjų ir dviračių eismui per Ežeruoną Požerūnų k., Tauragės sen., Tauragės raj. Statiniai ir dinaminiai priimamieji bandymai
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 09T Timinskas Edgaras, Jakubovskis Ronaldas, Meškėnas Adas, Gudonis Eugenijus, Kompozitiniais strypais armuotų sijų pleišėjimo ir deformacijų analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.4 (2012) p. 346-350 2012
02T, 09T Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Jakubovskis Ronaldas, Gudonis Eugenijus, Salys Donatas, Kupliauskas Rimantas, Serviceability analysis of flexural reinforced concrete members // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 18, no.1 (2012) p. 24-29 2012
02T, 09T Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Torres Lluis, Daniūnas Alfonsas, Timinskas Edgaras, Gudonis Eugenijus, Comparative analysis of deformations and tension-stiffening in concrete beams reinforced with GFRP or steel bars and fibers // Composites. Part B: Engineering, Oxford : Elsevier B.V.. ISSN 1359-8368. Vol. 50 (2013) p. 158-170 2013
02T, 09T Gudonis Eugenijus, Timinskas Edgaras, Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Arnautov Aleksandr K., Tamulėnas Vytautas, FRP reinforcement for concrete structures: state-of-the-art review of application and design // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 4 (2013) p. 147-158 2014
02T, 08T Rumšys Deividas, Bačinskas Darius, Spudulis Edmundas, Gudonis Eugenijus, Sokolov Aleksandr, Armuotojo lengvojo betono lenkiamųjų elementų eksperimentiniai ir teoriniai tyrimai // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 5 (2014) p. 480-487 2014
02T Gribniak Viktor, Arnautov A. K., Kaklauskas Gintaris, Jakštaitė Rūta, Tamulėnas Vytautas, Gudonis Eugenijus, Deformation analysis of RC ties externally strengthened with FRP sheets // Mechanics of composite materials, New York : Springer US. ISSN 0191-5665. Vol. 50, no. 5 (2014) p. 669-676 2014
02T, 09T Gudonis Eugenijus, Kačianauskas Rimantas, Gribniak Viktor, Weber Andre, Jakubovskis Ronaldas, Kaklauskas Gintaris, Mechanical properties of the bond between GFRP reinforcing bars and concrete // Mechanics of composite materials, New York : Springer US. ISSN 0191-5665. Vol. 50, no. 4 (2014) p. 457-466 2014
02T, 08T Gribniak Viktor; Arnautov Aleksandr K; Norkus Arnoldas; Tamulėnas Vytautas; Gudonis Eugenijus; Sokolov Aleksandr. Experimental investigation on capacity of steel fibres assuring structural integrity of reinforced concrete elements externally bonded with FRP sheets. Mechanics of composite materials. New York: Springer US. ISSN 0191-5665. Vol. 52, no. 3 (2016), p. 401-410. 2016
02T Gribniak Viktor; Arnautov Aleksandr K; Norkus Arnoldas; Kliukas Romualdas; Tamulėnas Vytautas; Gudonis Eugenijus; Sokolov Aleksandr. Steel fibres: effective way to prevent failure of the concrete bonded with FRP sheets. Advances in materials science and engineering. New York: Hindawi Publishing Corporation. ISSN 1687-8434. Vol. 2016 (2016), p. 1-10. 2016
02T, 08T Meškėnas Adas; Gribniak Viktor; Kaklauskas Gintaris; Sokolov Aleksandr; Gudonis Eugenijus; Rimkus Arvydas. Experimental investigation of cracking behaviour of concrete beams reinforced with steel fibres produced in Lithuania. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 12, no. 2 (2017), p. 82-87. 2017
02T, 08T Gribniak Viktor; Tamulėnas Vytautas; Ng Pui Lam; Arnautovs Aleksandrs; Gudonis Eugenijus; Misiūnaitė Ieva. Mechanical behavior of steel fiber-reinforced concrete beams bonded with external carbon fiber sheets. Materials. Basel: MDPI. ISSN 1996-1944. Vol. 10, iss. 6 (2017), p. 1-18. 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Kaklauskas Gintaris, Bačinskas Darius, Gribniak Viktor, Jakubovskis Ronaldas, Ulbinas Darius, Gudonis Eugenijus, Meškėnas Adas, Timinskas Edgaras, Sokolov Aleksandr, Inovatyvių kompozicinių medžiagų taikymas betoninių tiltų konstrukcijoms; ISBN 9786094573491 (2012), [psl.: 300], [aut. lankų.: 18,73]
2012 Kaklauskas Gintaris, Bačinskas Darius, Gribniak Viktor, Jakubovskis Ronaldas, Ulbinas Darius, Gudonis Eugenijus, Meškėnas Adas, Timinskas Edgaras, Sokolov Aleksandr, Plieno pluoštu ir nemetaliniais strypais armuotos betoninės konstrukcijos [elektroninis paskaitų konspektas]; ISBN 9786094573484 (2012), [psl.: 278], [aut. lankų.: 16,87]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-01-01 Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Bačinskas Darius, Gudonis Eugenijus, Jakubovskis Ronaldas, Tension-stiffening relationship based on the provisions of Chinese design code GB 50010-2002 // Proceedings of the 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM'11plus), 18-23 September, 2011, Seoul, Korea, Seoul : Techno-Press, 2011 p. 1634-1641
2011-01-01 Jakubovskis Ronaldas, Gudonis Eugenijus, Gelžbetoninių konstrukcijų tempiamojo sustandėjimo modeliavimas pagal kinijos projektavimo normas // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011. p. [1-4]
2011-01-01 Jakubovskis Ronaldas, Gudonis Eugenijus, Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Rigid-plastic bond model for analysis of flexural reinforced concrete members // Mechanika-2011: proceedings of the 16th international conference, 7, 8 April, 2011, Kaunas University of Technology, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2011. p. 128-132
2014-01-01 Bačinskas Darius, Kamaitis Ipolitas Zenonas, Jatulis Donatas, Kilikevičius Artūras, Gudonis Eugenijus, Girdiušas Danielius, Tamulėnas Vytautas, Rumšys Deividas, Field load testing and structural evaluation of steel truss footbridge // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Bačinskas Darius, Kamaitis Ipolitas Zenonas, Jatulis Donatas, Kilikevičius Artūras, Gudonis Eugenijus, Girdiušas Danielius, Tamulėnas Vytautas, Rumšys Deividas, Field load testing and structural evaluation of steel truss footbridge // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]
2014-01-01 Gudonis Eugenijus, Rimkus Arvydas, Kaklauskas Gintaris, Gribniak Viktor, Kupliauskas Rimantas, Experimental investigation on deformation behavior of RC ties // Mechanika'2014, Kaunas : Technologija, 2014 p. 94-99
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B1
rusų B1 B1 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Statinių konstravimas
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas
Pirmosios pakopos Gelžbetoniniai tiltai
Pirmosios pakopos Statinių kompiuterinis projektavimas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Universitat de Girona Ispanija Ilgalaikiai tempiamųjų gelžbetoninių elementų eksperimentiniai tyrimai 2012-2012
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2014 Armuoto betono diskretaus pleišėjimo daugiaparametrinio fizinio modelio kūrimas, DiMod
2014-2016 Efektyvus armavimas betoninių konstrukcijų standumui ir atsparumo pleišėjimui padidinti, EfArBet
2015-2018 COST TU1404 veikla „Towards the next generation of standards for service life of cement-based materials and structures“.