Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Simona Ramanauskaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Šiaulių universitetas informatikos inžinerija, aukštasis išsilavinimas 2006
Šiaulių universitetas informatikos inžinerija magistras, aukštasis išsilavinimas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2019
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Šiaulių universitetas, Informacinių technologijų katedra Asistentė 2006-2010
Šiaulių universitetas, Informacinių technologijų katedra Lektorė 2010-2013
AB bankas Finasta Programuotoja 2011-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Informacinių technologijų saugos mokslo laboratorija Tyrėja 2012-2014
Šiaulių universitetas, Informacinių technologijų katedra Docentė 2013-2018
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Informacinių technologijų katedra Docentė 2014--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Informacinių technologijų saugos mokslo laboratorija Jaunesnysis mokslo darbuotojas 2014-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Informacinių technologijų saugos mokslo laboratorija Mokslo darbuotojas 2015-2017
Šiaulių unversitetas, Regionų plėtros institutas Profesorė 2018--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07T Ramanauskaitė Simona, Švedaitė Eglė, Olifer Dmitrij, Ontologijos naudojimas informacijos saugumo reikalavimams susieti // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013) p. 88-91 2013
07T Ramanauskaitė Simona, Olifer Dmitrij, Goranin Nikolaj, Čenys Antanas, Security ontology for adaptive mapping of security standards // International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC), Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 8, iss.6 (2013) p. 813-825 2013
07T Ramanauskaitė Simona, Olifer Dmitrij, Goranin Nikolaj, Čenys Antanas, Radvilavičius Lukas, Visualization of mapped security standards for analysis and use optimisation // International journal of computer theory and engineering, Singapore : IACSIT Press. ISSN 1793-8201. Vol. 6, no.5 (2014) p. 372-376 2014
07T Švedaitė Eglė, Čenys Antanas, Ramanauskaitė Simona, Electroencephalography and eye gaze movement signals’ usage for estimation of user interface usability // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 21, no. 5 (2015) p. 75-80 2015
07T Ramanauskaitė Simona, Goranin Nikolaj, Čenys Antanas, Juknius Jonas, Modelling influence of Botnet features on effectiveness of DDoS attacks // Security and communication networks, Hoboken, USA : John Wiley & Sons. ISSN 1939-0114. Vol. 8, iss. 12 (2015) p. 2090-2101 2015
07T Švedaitė Eglė, Bičiūnaitė Živilė, Čenys Antanas, Ramanauskaitė Simona, Analysis of the pattern for icon selection and relation to positive/negative actions in desktop applications // British journal of mathematics & computer science, Tarakeswar : Sciencedomain international (SDI). ISSN 2231-0851. Vol. 7, no. 6 (2015) p. 391-406 2015
07T Janulevičius, Justinas; Ramanauskaitė, Simona; Goranin, Nikolaj; Čenys, Antanas. Content based model transformations: solutions to existing issues with application in information security. International journal of computers, communications & control (IJCCC). Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 11, iss. 2 (2016), p. 233-247.. 2016
07T Kaušpadienė, Laima; Čenys, Antanas; Goranin, Nikolaj; Tjoa, Simon; Ramanauskaitė, Simona. High-level selfsustaining information security management framework // Baltic journal of modern computing. Ryga : University of Latvia. ISSN 2255-8942. eISSN 2255-8950. 2017, Vol. 5, no. 1, p. 107-123. DOI: 10.22364/bjmc.2017.5.1.07. [DOAJ; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); J-Gate] 2017
07T Griazev, Kiril; Ramanauskaitė, Simona. Duomenų išrinkimo interneto puslapiuose algoritmas, paremtas duomenų tarpusavio panašumu // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists. Šiauliai : Šiaulių universiteto bibliotekos Leidybos skyrius. ISSN 1648-8776. eISSN 2424-3345. 2017, Nr. 47(1), p. 73-79. DOI: 10.21277/jmd.v47i1.88. [IndexCopernicus] 2017
07T Janulevičius, Justinas; Ramanauskaitė, Simona; Goranin, Nikolaj; Čenys, Antanas. Content based model transformations: solutions to existing issues with application in information security // International journal of computers, communications & control (IJCCC). Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. eISSN 1841-9844. 2016, Vol. 11, iss. 2, p. 233-247. DOI: 10.15837/ijccc.2016.2.2021. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] 2017
07T Vuicik, Edgar Jan; Šešok, Dmitrij; Ramanauskaitė, Simona. Efficiency of RSA key factorization by open-source libraries and distributed system architecture // Baltic Journal of Modern Computing (BJMC). Ryga : University of Latvia. ISSN 2255-8942. eISSN 2255-8950. 2017, Vol. 5, iss. 3, p. 269-274. DOI: 10.22364/bjmc.2017.5.3.02. [DOAJ; VINITI; Emerging Sources Citation Index (Web of Science)] 2017
07T Ramanauskaitė, Simona; Čenys, Antanas; Radvilė, Eglė; Ramanauskas, Nerijus. Gaze point estimation on curved display by using session level calibration for flat screen displays // Multimedia tools and applications. New York : Springer Science+Business Media. ISSN 1380-7501. eISSN 1573-7721. 2018, Vol. 77, iss. 6, p. 6969-6985. DOI: 10.1007/s11042-017-4616-y. [Pascal; OCLC Article First; Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science) 2018
07T Kaušpadienė, Laima; Ramanauskaitė, Simona; Čenys, Antanas; Janulevičius, Justinas; Rastenis, Justinas. Modeling of enterprise management structure for data leakage evaluation // Information security journal: a global perspective. London : Taylor & Francis Group. ISSN 1939-3555. eISSN 1939-3547. 2018, Vol. 27, no. 1, p. 1-13. DOI: 10.1080/19393555.2017.1423136. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science)] 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Kompiuterių funkcionavimo pagrindai : [e-knyga] : mokomoji knyga. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2011. ISBN 9786094300981.
2013 Ramanauskaitė, Simona; Slotkienė, Asta. Informatikos inžinerijos magistro studijų programos vykdymo eiga Šiaulių universitete : mokomoji knyga [elektroninis išteklius] Šiauliai, 2013. 27 p
2015 Nuotoliniu būdu dėstomo studijų dalyko "Kompleksinis projektas" aprobuota medžiaga.
2018 Dapkūnaitė, Verutė; Glėbienė, Elena; Ramanauskaitė, Simona. Informacinių technologijų laboratoriniai darbai : mokomoji knyga. Vilnius : Technika, 2017. 198 p. eISBN 9786094760785. DOI: 10.20334/2017-048-S.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2013-01-01 Ramanauskaitė Simona, Goranin Nikolaj, Čenys Antanas, Olifer Dmitrij, Ontology-based security standards mapping pptimization by the means of Graph theory // International congress on engineering and technology (ICET 2013), 25–27th June, Dubrovnik, Croatia, 2013, Dubrovnik : RISE Association, 2013 p. 74-83
2014-03-26 The 2nd International Conference on Information Technology and Science (ICITS 2014), Shanghai, China. Visualization of Mapped Security Standards for Analysis and Use Optimisation.
2017-04-01 Ramanauskaitė, Simona; Čenys, Antanas; Goranin, Nikolaj; Janulevičius, Justinas. Modeling of two-tier DDoS by combining different type of DDoS models // 2017 Open conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the conference, April 27, 2017, Vilnius, Lithuania / Organized by: Vilnius Gediminas technical university. New York : IEEE, 2017. ISBN 9781538639986. p. 1-4. DOI: 10.1109/eStream.2017.7950319. [IEEE Xplore; Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)]
2017-04-01 Janulevičius, Justinas; Marozas, Leonardas; Čenys, Antanas; Goranin, Nikolaj; Ramanauskaitė, Simona. Enterprise architecture modeling based on cloud computing security ontology as a reference model // 2017 Open conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the conference, April 27, 2017, Vilnius, Lithuania / Organized by: Vilnius Gediminas technical university. New York : IEEE, 2017. ISBN 9781538639986. p. 1-6. DOI: 10.1109/eStream.2017.7950320. [IEEE Xplore; Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)]
2018-11-09 Ramanauskaitė Simona; Raslanaitė Jogailė; Kaušpadienė Laima; Čenys Antanas. Information integrity estimation model for small and medium enterprise. 2018 IEEE. 6th workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE), November 8-10, 2018 Vilnius, Lithuania : proceedings / edited by: Dalius Navakauskas, Andrejs Romanovs, Darius Plonis. New York: IEEE, 2018. ISBN 9781728120003, p. 1-6.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 C1 B2
rusų A2 B2 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Programų sauga
Pirmosios pakopos Informacinės technologijos
Pirmosios pakopos Programavimas C
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas
Pirmosios pakopos Objektinio programavimo technologijos
Pirmosios pakopos Išmaniųjų įrenginių programavimas
Pirmosios pakopos Programavimo technologijos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Lietuva Mokymai: Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas 2011-2012
Data Security Solutions Latvija Seminaras: IT Security matters and alone is not enough! 2012-2012
Lietuva Mokymai: Žiniomis grįsto verslumo skatinimas „InoStartas“ 2013-2013
University of the Aegean Graikija Erasmus+ mainų programa. 2013-2013
University of Pardubice Čekija Erasmus+ mainų programa. 2013-2013
Paul Sabatier University Prancūzija Stažuotė: Lygiagrečių sistemų našumo savybių vertinimo metodika. 2013-2013
Data Security Solutions Latvija Seminaras: IT Security matters and alone is not enough! 2013-2013
University of Agder Norvegija Erasmus+ mainų programa. 2014-2014
University of Hradec Kralove Čekija Erasmus+ mainų programa. 2015-2015
United States European Command Lietuva Cyber Endeavor 2016 Seminar 4 - Information Assurance / Cyber Defence 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2010 Mobility Project in the Framework of Leonardo Da Vinci "DATA SECURITY AND ETHICAL HACKER". Projekto numeris 2009-1-TR1-LEO03-084461.
2011-2015 New European Commission FP7 project INstitutional Transformation for Effecting Gender Equality in Research (acronym INTEGER, project no. 266638).
2011-2012 “Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas” (Developement and Implementation of Instruments for National Science Promotion).
2012-2014 “Virtualisation, visualization and e-services security technologies and research". Projekto numeris VP1-3.1-MM-08-K-01-012.
2013-2015 Timing Analysis on Code-Level (TACLe), COST Action IC1201.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2013-- Narystė IEEE