Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Margarita Gedvilaitė-Kordušienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vytauto Didžiojo universitetas sociologijos bakalauro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2004
Centrinės Europos universitetas (Central European University) sociologijos ir socialinėsantropologijos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2006
Vilniaus universitetas daktaras 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Mykolas Romeris University Lecturer 2008-2010
Mykolo Romerio universitetas Lektorė 2008-2015
Vytauto Didžiojo universitetas Mokslininkė stažuotoja 2013-2015
Vilniaus universitetas Lektorė 2015-2017
Vilnius Art Academy Lecturer 2015-2016
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Sociologija Gedvilaitė-Kordušienė, M. (2009). Kartų solidarumas ir jį lemiantys veiksniai Lietuvoje. Monografija „Kintanti šeima: tarp tradicijos ir naujos realybės“. Socialinių tyrimų institutas, p. 270-310. 2009
Sociologija C.Lefèvre, L.Prokofieva, I.Korchaguina, V.Stankuniene, M.Gedvilaite, I.Badurashvili, M.Sirbiladze (2009). Compared opinions about intergenerational solidarities. RECEO, ISSN: 0338-0599. 2009
Sociologija Лефевр, С., Лрокофьева, Л., Корчагиина, И., Станкуниене, В., Гедвилайте, М., Бадурашвили, И., Сирбиладзе (2010). Роль семьи и общества в межпоколенной солидарности: мнение населения во Франции, Грузии, Литве и России. Эволюция семьи в Европе: Восток-Запад. С.В. Захаров, Л.М. Лрокофьева, О.В. Синявская (ред.). Москва НИСП, с. 353-386, ISBN 978-5-903599-09-7. 2010
Sociologija Gyventojų senėjimas ir jo iššūkiai: suaugusių vaikų pareigos pagyvenusiems tėvams Lietuvoje, Lithuanian Journal of Statistics 52(1): 22–33. 2013
Sociologija Normatyvinis kartų solidarumas migracijos kontekste: vyresnio amžiaus tėvų, likusių Lietuvoje, požiūris. Filosofija. Sociologija 25(4): 263–271. 2014
Sociologija Mikulionienė, S. Gedvilaitė-Kordušienė, M. (2014). Lietuvos gyventojų senėjimas XXI a. pradžioje: demografinis ir gyvenimo kokybės aspektai. Mokslo studija „Lietuvos gyventojai: demografinė raida ir struktūros“. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, p.25-43 2014
Sociologija Motives of intergenerational support in Lithuania. Kultūra ir visuomenė. Culture and Society 2(1), p. 79-95, ISSN: 2029–4573. 2015
Sociologija Kraniauskienė, S., Gedvilaitė-Kordušienė, M. (2012). Kartų solidarumas Lietuvoje: anūkų priežiūros įtaka senelių gerovei. Sociologija. Mintis ir veiksmas 2(31), ISSN 1392-3358 2015
Sociologija Attitudes towards filial responsibilities in transnational family: The case of elderly parents left behind in Lithuania. Working Paper No.7/2015, Transnational lives. Mobility and Gender tinklapis, http://www.tlnetwork.ics.ul.pt/images/WP/WP07_2015.pdf. 2015
Sociologija Does Adult Child Migration Lower the Level of Intergenerational Solidarity? Evidence From Lithuanian Transnational Families. Polish Sociological Review 1(189): 47-69. 2015
Sociologija Norms and Care Relationships in Transnational Families: The Case of Elderly Parents Left Behind in Lithuania. Baltic Journal of European Studies 5(2): 90-102, ISSN 2228-0588. 2015
Sociologija Kartų solidarumas, pagyvenę žmonės. Ats. red. V. Stankūnienė. Lietuvos gyventojų politikos metmenys. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras., p. 27-33. ISBN 978-9955-531-31-9. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-06-09 European Population Conference. The intergenerational solidarity in Lithuania: actual and normative support.
2008-09-05 1st ISA Forum of Sociology “Sociological research and public debate”. Intergenerational networks of family support in Lithuania: deviance from common patterns?
2008-10-20 New family realities: Challenges to demographic development and policy. Intergenerational solitarity in Lithuania: revealing sociodemographic differences and imbalances
2014-06-25 European Population Conference. Do norms towards elderly care coincide with actual behavior? The impact of international migration on elderly parents left behind in Lithuania
2014-09-25 European Sociology Association Interim Meeting of the Research Network "Sociology of families and intimate lives": "Family. Continuity and Change". Migration Effects on Intergenerational Relationships in Lithuania: Perspective of Elderly Parents.
2014-09-25 22nd Nordic Ageing Congress Age Well: Challenges for Individuals and Society. The consequences of international migration for elderly parents left behind in Lithuania
2015-02-19 Places and belongings: Gender and family relationships in transnational space. Does Adult Child Migration Lower the Level of Intergenerational Solidarity? The Case of Elderly Parents Left Behind in Lithuania.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C2 C2
ispanų B1 B1 B1
rusų B2 B2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Socialinių tyrimų metodologija
Pirmosios pakopos Sociologija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Oxford Institute of Population Ageing Didžioji Britanija Kartų solidarumas 2010-2010
Lisabonos universiteto Socialinių mokslų institutas Portugalija Migracijos pasekmės šeimai 2014-2014
Norwegian Social Research Institute at Oslo and Akershus University College of applied sciences Norvegija Migracijos pasekmės šeimai 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2005-2007 Nacionalinis projektas „Demografinės krizės grėsmės tautos išlikimui globalizacijos sąlygomis: veiksniai, sprendimai, perspektyvos“ (TEVAMO)
2006-2006 Nacionalinis projektas “ Gyventojų monitoringas"
2006-2008 Tarptautinis projektas “Karta ir lytis trijose ES ir dviejose NVS šalyse” (Gender and Generations in the Three EU Countries and Two NVS countries - EU Integration and its Closest Neighbours, INTAS), International Association for the promotion of co-operation with scientists from the New Idependent States (NIS) of the former Soviet Union
2006-2009 Tarptautinis projektas “Kartų ir lyčių programa (KLP/ GGP)“ (Gender and Generations Programme)
2008-2010 Tarptautinis projektas „Kartų dialogas“ (Generations in Dialogue), tyrimo tema „Tarpgeneracinio solidarumo sistemos Lietuvoje: kiekybinės ir kokybinės įžvalgos“ (The intergenerational solidarity systems in Lithuania: quantitative and qualitative insights), ERSTE STIFTUNG fondas
2012-2013 Tarptautinis projektas „Smurtas ir priešiškumas, nukreiptas prieš vaikus su negalia“ (Children with disabilities: targeted Hostility and Violence), Pagrindinių teisių agentūra (Fundamental Rights Agency)
2013-2014 Tarptaunis projektas „Pagalba migrantų šeimoms užtikrinant vaiko teises“. VŠĮ Bendruomeniu kaitos centras (Lietuva), kartu su Voksne for Barn (Norvegija) ir institutas ”Tarpkultūrinis dialogas” (Baltarusija)
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2016-2018 Russian Journal of Sociology, redkolegijos narė