Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jelena Stankevič
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas inžinerinės informatikos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2004
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informacinių technologijų katedra, asistentė 2004-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informacinių technologijų katedra, lektorė 2007-2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informacinių sistemų katedra, lektorė 2008--
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Kulvietienė Regina, Stankevič Jelena, Blended e-learning delivery using the LearningSpace-Virtual Classroom // ALTA'03. Elektroninio mokymo tinklai ir technologijos, Kaunas : Technologija, 2003 p. 89-92
2004-01-01 Kulvietienė Regina, Šileikienė Irma, Stankevič Jelena, Learning management system for blended e-learning delivery // 29th IUT Conference 10-13 July 2004 Bern, Switzerlandelektroninis išteklius, Bern p. 1-8
2005-01-01 Kulvietienė Regina, Stankevič Jelena, Šileikienė Irma, Information technologies for virtual university development // Žinių visuomenės iššūkiai e.mokymuisi, Kaunas : Technologija, 2005 p. 48-53
2006-01-01 Kulvietienė Regina, Stankevič Jelena, Šileikienė Irma, A concept of virtual university implementation // Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (EDU '06), Tenerife : WSEAS, 2006 p. 138-141
2010-01-01 Styro Dmitrij, Usovaitė Ana, Stankevič Jelena, Data processing for connection between hard cosmic ray flux variations and human health disorder analyzis // Medical Physics in the Baltic States, Kaunas : Technologija. p. 147-149
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų C2 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Programų sauga
Pirmosios pakopos Informacinių sistemų pagrindai
Pirmosios pakopos Duomenų bazės
Pirmosios pakopos Informacinių sistemų įvadas
Pirmosios pakopos Informacinės technologijos medijose
Pirmosios pakopos Verslo informacinių sistemų įvadas
Pirmosios pakopos Informacinės technologijos
Pirmosios pakopos Informacinės technologijos ekonomikoje
Pirmosios pakopos Informacija ir komunikacija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Mokomosios ir mokslinės informacijos vizualizacija 2010-2010
UAB "Nepriklausomų verslo konsultantų grupė" Lietuva Projektų valdymas 2012-2012
UAB "Nepriklausomų verslo konsultantų grupė" Lietuva Projektų valdymas 2012-2012
Mykolo Romerio universitetas Lietuva Bendrieji mokymai ir mokymai apie neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą, vertinimo metodus ir modelius. 2012-2012
Institute for Work Based Learning, Middlesex University The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Accreditation of Prior Experiential Learning 2013-2013
LieDM konsorciumas ir Vilniaus Universiteto Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras Lietuva Atvirojo ir e. mokymosi kursų projektavimas ir diegimas 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2013 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektas “Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“, vykdytojas