Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Romanas Martavičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno politechnikos institutas radio inžinierius, aukštasis išsilavinimas 1963
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1977
Lietuvos mokslo taryba docentas 1985
Vilniaus Gedimino technikos universitetas habilituotas daktaras 1997
Vilniaus Gedimino technikos universiteto taryba profesorius 1998
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VISI Radijo aparatūros technologijos katedra Asistentas, vyr. dėstytojas, docentas 1977-1986
KPI VF Radijo aparatūros technologijos katedra Docentas 1986-1990
VGTU Radioelektronikos katedra Docentas, profesorius 1990-2000
VGTU Elektroninių sistemų katedra Profesorius katedros vedėjas 2000-2016
VGTU Elektroninių sistemų katedra Profesorius 2016--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T Vasarevičius Dominykas, Martavičius Romanas, Solar irradiance model for solar electric panels and solar thermal collectors in Lithuania // Elektronika ir elektrotechnika, . ISSN 1392-1215. 2011, No. 2 (108) p. 3-6 2011
01T Vasarevičius Dominykas, Martavičius Romanas, Pikutis Modestas, Application of artificial neural networks for maximum power point tracking of photovoltaic panels // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 18, no. 10 (2012) p. 65-68 2012
01T Staras Stanislovas, Martavicius Romanas, Skudutis Julius,Urbanavicius Vytautas, Daskevicius Vladislavas, Wide-Band Slow-Wave Systems: Simulation and Applications; Francis&Teilor Group, CRC Press. ISBN 978-1-4398-8154-5(2012). 460 p. 2012
SIC fazės moduliatorius. Autoriai: Martavičius Romanas, Nickelson Liudmila, (Artūras Bubnelis, FTMC Steponas Ašmontas, FTMC), 2014-05-26. Autoriaus indėlis 0,25 2014
01T Bučinskas Juozas, Nickelson Liudmila, Martavičius Romanas, Microwave scattering diagrams of three-layered SiC-metamaterial/gyrotropic ferrite-SiC cylinders // Applied Physics A - Materials science & processing, Berlin : Springer-Verlag. ISSN 0947-8396. Vol. 115, iss.2 (2014) p. 467-473 2014
01T Nickelson Liudmila, Bubnelis Artūras, Martavičius Romanas, Ašmontas Steponas, Electromagnetic field and dispersion characteristic analysis of absorbing onion-like carbon tube waveguides // Applied Physics A - Materials science & processing, Berlin : Springer-Verlag. ISSN 0947-8396. Vol. 117, iss. 2 (2014) p. 491-496 2014
01T Gric Tatjana, Nickelson Liudmila, Martavičius Romanas, The investigation of the photonic waveguide structure made of silicon carbide by means of the method of the singular integral equations // Applied Physics A - Materials science & processing, Berlin : Springer-Verlag. ISSN 0947-8396. Vol. 115, iss.2 (2014) p. 575-580 2014
01T Bučinskas Juozas, Nickelson Liudmila, Martavičius Romanas, Scattering characteristics of structures of lossy metamaterial–semiconductor cylinders // Applied Physics A - Materials science & processing, Berlin : Springer-Verlag. ISSN 0947-8396. Vol. 117, iss. 2 (2014) p. 497-503 2014
01T Metlevskis Edvardas, Martavičius Romanas, Frequency characteristics of the input impedance of meander slow - wave system with additional shields // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol 20, no. 3 (2014) p. 59-62 2014
01T Pikutis Modestas, Vasarevičius Dominykas, Martavičius Romanas, Maximum power point tracking in solar power plants under partially shaded condition // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no. 4 (2014) p. 49-52 2014
01T Metlevskis Edvardas, Martavičius Romanas, Katkevičius Andrius, Plonis Darius, Krukonis Audrius, // Parametric synthesis of meander slow-wave system with additional shields // Acta physica polonica A, ISSN: 0587-4246 (Print) 1898-794X (Online). Vol. 130, iss. 6 (2016) p. 1420–1423. 2016
01T Metlevskis Edvardas, Martavičius Romanas, Katkevičius Andrius, Plonis Darius, // Influence coefficients of constructive parameters of meander slow-wave system with additional shields, Electrical, control and communication engineering, Riga : Riga Technical University. ISSN 2255-9140. Online ISSN 2255-9159. Vol. 11: (2016) p. 27–32. 2016
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Martavičius Romanas, Urbanavičius Vytautas, Comparative analysis of the meander delay lines // EMD'2004, Vilnius : Technika, 2004 p. 195-200
2004-01-01 Žitkevičius Evaras, Martavičius Romanas, Detection of human brain ischemic stroke region by computed tomography image spectrum // BEC 2004, p. 169-170
2005-01-01 Kvedaras Rokas, Martavičius Romanas, Balanced wheatstone bridges in strain measurements // Measurement 2005. The 5th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovakia, May 15-19, 2005, Bratislava : Institute of Measuremt Science, 2005 p. 388-391. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2005-01-01 Žitkevičius Evaras, Martavičius Romanas, Aproksimacijos elipse taikymas galvos kompiuterinių tomogramų analizėjė // Biomedicininė inžinerija, Kaunas : Technologija, 2005 p. 252-255
2007-01-01 Mateika Darius, Martavičius Romanas, Large image formation technologies // XXX międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów: IC-SPETO 2007, Gliwice : Politechnika Śląska, 2007 p. 91-92
2007-01-01 Nickelson Lucy, Ašmontas Steponas, Martavičius Romanas, Engelson V., Šugurovas Viktoras, Elektromagnetinių virpesių širdyje, paveiktoje moduliuota mikrobangų spinduliuote, teorinis tyrimas // Puslaidininkių fizikos instituto XVIII mokslinės konferencijos, skirtos Puslaidininkių fizikos instituto 40-mečiui pažymėti, darbai. Vilnius, 2007 m. sausio 3-9 d, Vilnius : PFI, 2007 p. 77-80
2008-01-01 Nickelson Liudmila, Ašmontas Steponas, Martavičius Romanas, Engelson Vadim, Zylkov Dmitrij, Microwave pulses propagation inside of a 3D heart model // 17th international conference on microwaves, radar and wireless communications (MIKON-2008). Microwave & radar week in Poland. Wroclaw, May 19-21, 2008, Warszawa : Telecommunications Research Institute, 2008 p. 795-798. [Duomenų bazės: IEEE/IEE, Conference Proceedings Citation Index]
2008-01-01 Nickelson Liudmila, Ašmontas Steponas, Šugurovas Viktoras, Martavičius Romanas, Engelson Vadim, Singular integral method for the microwave electric field computations inside A 3D heart model // XVI международная конференция "Радиолокация и радиосвязь" и XVI международная конференция по спин-электронике и гидромагнетизму (секция XVIII международной конференции "Электромагнитное поле и материалы"). Москва-Фирсановка, 11-16 ноября 2008 г, Москва : Институт радиотехники и электроники РАН, 2008 p. 556-565
2009-01-01 Nickelson Liudmila, Ašmontas Steponas, Gric Tatjana, Martavičius Romanas, Analysis of slow and fast modes of lossy ceramic SiC waveguides // Progress in electromagnetics research symposium, Moscow, 2009 p. 573-576. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2009-01-01 Nickelson Liudmila, Ašmontas Steponas, Martavičius Romanas, Engelson V., Analysis of the pulse-modulated microwave propagation into 3D anisotropic heart model by SIE method // PIERS Online: proceedings papers selected from the Progress in electromagnetics research symposium, Moscow, Russia, August 18-21, 2009, Moscow, 2009 p. 569-572. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2010-01-01 Nickelson Liudmila, Ašmontas Steponas, Gric Tatjana, Zylkov Dmitrij, Bubnelis Artūras, Bučinskas Juozas, Martavičius Romanas, Martavičius Romanas, Šugurovas Viktoras, Sluoksniuotų darinių, sudarytų iš metamedžiagų, puslaidininkių ar kitų naujos kartos medžiagų, tyrimas // Puslaidininkių fizikos instituto XXI mokslinės konferencijos darbai. Vilnius, 2010 m. sausio 6-8 d, Vilnius : PFI, 2010 p. 73-76
2010-01-01 Navakauskas Dalius, Tamulevičius Gintautas, Arminas Vytautas, Ivanovas Edgaras, Martavičius Romanas, Efficiency of initial FPGA implementation of Lithuanian isolated word recognition system // 33th International conference on fundamentals of electrotechnics and circuit theory "IC-SPETO - 2010", Gliwice, Ustron, Poland, 26-29.05.2010, Ustron : Institute of Electrical and Informatics Silesian University of Technology p. 79-80
2010-01-01 Zylkov Dmitrij, Nickelson Lucy, Martavičius Romanas, Dispersion dependencies of glass pipe waveguides filled with lossy biological liquids // 18th international conference on microwave, radar and wireless communications (MIKON-2010). 4th Microwave and radar week (MRW-2010). Vilnius, Lithuania, June 14-16, 2010, Vilnius : GEOZONDAS Ltd, 2010 p. 582-585. [Duomenų bazės: IEEE/IEE, Conference Proceedings Citation Index]
2010-01-01 Nickelson Liudmila, Ašmontas Steponas, Martavičius Romanas, Engelson V., Pulse-modulated microwaves propagation inside of a 3D non-coordinate shape heart model // IEEE International Pulsed Power Conference (PPC 2009) Washington, DC, USA, 28 June-2 July 2009, Piscataway, NJ, USA : IEEE p. 1018-1021. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, INSPEC]
2010-01-01 Nickelson Liudmila, Gric Tatjana, Ašmontas Steponas, Martavičius Romanas, Analyses of the gyroelectric plasma rod waveguide // IEEE International Pulsed Power Conference (PPC 2009) Washington, DC, USA, 28 June-2 July 2009, Piscataway, NJ, USA : IEEE p. 727-730. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, INSPEC]
2010-01-01 Ašmontas Steponas, Nickelson Liudmila, Gric Tatjana, Martavičius Romanas, Electric field distributions in the cross-sections of the sic hollow-core waveguides // IEEE International Pulsed Power Conference (PPC 2009) Washington, DC, USA, 28 June-2 July 2009, Piscataway, NJ, USA : IEEE p. 507-510. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, INSPEC]
2012-01-01 Katkevičius Andrius, Martavičius Romanas, Automated synthesis method for inhomogeneous delay systems using artificial neural networks // EMD'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 43-46. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Metlevskis Edvardas, Martavičius Romanas, Calculation of characteristics of meander slow-wave system with additional shields // EMD'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 87-90. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Plonis Darius, Mališauskas Vacius, Martavičius Romanas, The investigation of microwave gyroelectric modulators // EMD'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 142-147. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2012-01-01 Bubnelis Artūras, Nickelson Liudmila, Martavičius Romanas, Semiconductor plasma rod attenuation dependencies of modes on the concentration of light and heavy holes // 19th international conference on microwaves, radar and wireless communications (MIKON-2012), New York : IEEE, 2012 p. 487-490
2013-01-01 Gric Tatjana, Nickelson Liudmila, Martavičius Romanas, The investigation of the photonic waveguide structure made of silicon carbide by means of the method of the Singular Integral Equations // META’13: proceedings of the 4rd international conference on metamaterials, photonic crystals and plasmonics, March 18-22, 2013, Sharjah, United Arab Emirates, Paris : Telecom Paristech, 2013 p. 258-262
2013-01-01 Bučinskas Juozas, Nickelson Liudmila, Martavičius Romanas, Microwave scattering diagrams of three-layered SiC-metamaterial/ gyrotropic ferrite-SiC cylinders // META’13: proceedings of the 4rd international conference on metamaterials, photonic crystals and plasmonics, March 18-22, 2013, Sharjah, United Arab Emirates, Paris : Telecom Paristech, 2013 p. 243-248
2014-01-01 Nickelson Liudmila, Bubnelis Artūras, Martavičius Romanas, Ašmontas Steponas, Electromagnetic field and dispersion characteristic analysis of absorbing onion-like carbon tube waveguides // META’14 - Singapore, the 5th International conference on metamaterials, photonic crystals and plasmonics, proceedings. 20-23 May 2014, Singapore : Nanyang Technological University, 2014 p. 195-199
2014-01-01 Bučinskas Juozas, Nickelson Liudmila, Martavičius Romanas, Scattering characteristics of structures of lossy metamaterial – semiconductor cylinders // META’14 - Singapore, the 5th International conference on metamaterials, photonic crystals and plasmonics, proceedings. 20-23 May 2014, Singapore : Nanyang Technological University, 2014 p. 176-181
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
rusų C2 C2 C2
vokiečių C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Signalai ir jų apdorojimas
Doktorantūros Signalų apdorojimas elektroninėmis grandinėmis
Pirmosios pakopos Elektronikos inžinerijos įvadas
Pirmosios pakopos Signalai ir grandinės 2
Pirmosios pakopos Informatikos inžinerijos įvadas
Pirmosios pakopos Signalai ir grandinės 1
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2003-2005 Žmogaus smegenų išeminio insulto atvaizdų kompiuterinėse tomogramose automatinė analizė, CTBSTROKE
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2011-- MOKSLAS - LIETUVOS ATEITIS, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-10-13 /