Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jekaterina Lavrinec
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas filosofija bakalaurė, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus universitetas filisofijos magistrė, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus universitetas daktaras 2008
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2015-2015 Lavrinec Jekaterina, Radiniai ir dalybos: privačios ekspozicijos, objectas-procesas (in cooperation with: Grupa Gdyby). Paroda “Miestas arčiau vandens” (kuratorė: A. Grzonkowska). The Baltic House, St. John’s Center, Gdanskas.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
08S, 01H Lavrinec Jekaterina, Urban scenography: emotional and bodily experience // Limes, Vilnius : Technika. ISSN 2029-7475. Vol. 6, no. 1 (2013) p. 21-31. 2013
03H, 05S, 08S Lavrinec Jekaterina, Miesto studijos: tyrimo taktikos ir pilietinis aktyvumas // Santalka, Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. Vol. 22, no. 1 (2014) p. 1-3. 2014
03H, 08S, 05S Lavrinec Jekaterina, Community art initiatives as a form of participatory research: the case of street mosaic workshop // Creativity studies, Vilnius : Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 7, no. 1 (2014) p. 55-68. 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-01-01 Lavrinec Jekaterina, Miesto ritualai: alternatyvūs scenarijai viešosiose erdvėse // Grožio fenomenas kultūroje, Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012 p. 662-674.
2012-06-27 Lavrinec Jekaterina, Zaporozhets Oksana. Palikti be priežiūros daiktai: kooperavimasis vs. nerimas // Tarptautinė konferencija "Return to the Streets” conference. Goldsmiths, University of London. UK.
2012-10-05 Lavrinec Jekaterina, Kasdienės miesto intervencijos: "lengvo socialumo" koncepto rekonstrukcija // “Post-Urbanity: Reflecting on Cultural and Social Change in Urban Spaces”, Klaipėdos Universitetas, Sociologijos fakultetas, Klaipėda.
2013-11-07 Lavrinec Jekaterina, Kaimynijų vystymas (plėtra): kaip sukurti lokalius pasitikėjimo tinklus. Medinių Šnipiškių regeneracijos atvejis // Social Enterpreneurshp Forum: Social Entrepreneurship for Liveable Cities (Stockholm School of Economics, British Council Latvia, The Soros Foundation Latvia), Riga, Latvia.
2014-09-12 Lavrinec Jekaterina, Organizuojant dalinimosi vietas ir kuriant erdvę vaizduotei: Gatvės komodos atvejis // Tarpdisciplininis simpoziumas “Urban Utopia: Art and Culture as a Tool for Exploring and Researching a City”, šiuolaikinio meno festivalio "Survival Kit" dalis, Ryga, Latvia
2014-11-20 Lavrinec Jekaterina, Bendruomeninio meno iniciatyvos kaip kaimynijos regeneracijos įrankis // Tarptautinė konferencija “Creative Urban Development: Culture, Business, Community”. Vilnius University, Kauno humanitarinis fakultetas kartu su Latvijos universiteto, Humanitariniu fakultetu ir Socialinių mokslų fakultetu. Kaunas.
2015-06-25 Lavrinec Jekaterina, Kūrybinės viešosios erdvės ir bendruomeninių erdvių gaivinimo taktikos: Vilniaus atvejis // Tarptautinė konferencija "Creative Industries and Sustainable Development", VGTU, Vilnius
2015-09-18 Lavrinec Jekaterina, Dalinimosi vietos: Dalyvaujamasis miesto planavimas ir dizainu paremti (design-based) darbo su vietos bendruomenėmis metodai // Baltijos jūros forumas (Baltic Sea Cultural Gathering), Cultural Innovation Lab, Gdanskas, Lenkija.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Miesto kūrybinės veiklos
Pirmosios pakopos Miesto vizualinė kultūra
Pirmosios pakopos Medijų studijų įvadas
Pirmosios pakopos Miesto studijos
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas
Pirmosios pakopos Reklamos pagrindai
Pirmosios pakopos Sociologijos įvadas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
ReSet, The Regional Seminar for Excellence in Teaching. Higher Education Support Program Vengrija-Baltarusija-Lietuva Vizualumo studijos ir kultūros studijos: objektas, metodai ir dėstymo strategijos. Dėstymo ir tyrimo kvalifikacijų tobulinimas. 2004-2006
ReSet, The Regional Seminar for Excellence in Teaching. Higher Education Support Program Vengrija-Belarusija-Lietuva Vizualinės (im)medijos studijos: postmodernių masinės kultūros koncepcijų tyrimas. Dėstymo ir tyrimo kvalifikacijų tobulinimas. 2007-2010
Curriculum Resource Center / Open Society Archives, Central European University, Budapest Bulgarija Kurso parengimas: "Alternative Culture(s) and Urban Space” (bendradarbiaujant su Samaros universiteto Sociologijos fakulteto doc. O. Zaporozhets). Dėstymo ir tyrimo kvalifikacijų tobulinimas, rengiant naujus tarpdisciplinius kursus. 2009-2009
Geocritical.org, ReSet, The Regional Seminar for Excellence in Teaching, Higher Education Support Program Vengrija Erdvinis posūkis: kritinių koncepcijų dėstymas globalėjančiame pasaulyje. Dėstymo ir tyrimo kvalifikacijų tobulinimas. 2010-2011
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2009-2010 Darbo grupės narė: Nacionalinė kompleksinė programa “Lietuvos kultūrinės ir kūrybinės industrijos” (VP2-1.1-ŠMM-04-V). Vilniaus Gedimino Technikos Universtitetas.
2011-2013 InterContexts – pilietinio ir kultūrinio ugdymo indėlis į nepalankių lokalių kontekstų vystymą (Grundtvig learning partnership, European Comission; Všį "Laimikis.lt" - Všį "Laimikis.lt" - miesto tyrimų, dalyvaujamojo meno ir neformalaus ugdymo iniciatyvų platforma).
2012-2012 Kompleksinis aplinkos veiksnių poveikio kūrėjui tyrimas (KAVA). http://www.esparama.lt/projektas?id=34293&pgsz=10 Darbo grupės narė, parengimas laimėjusios paraiškos.
2013-2015 Inside Views – Socialinės antropologijos lauko tyrimo metodai, skirti pilietiniam, kultūriniam ir tarpkultūriniam ugdymui (Grundtvig learning partnership, European Comission, Všį "Laimikis.lt" - miesto tyrimų, dalyvaujamojo meno ir neformalaus ugdymo iniciatyvų platforma).
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2013-- Narystė regioniniame "The Baltic House" tinkle, vienijančiame Baltijos jūros regione veikiančius kultūrines institucijas ir profesionalus, taikančius meninio tyrimo metodus miesto kaimynijų ir viešųjų erdvių vystyme.
2015-- Mokslinio žurnalo "Creativity Studies" redkolegijos narė.