Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jovita Damauskaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Ekologijos ir aplinkotyros magistras 2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktaras 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Darbo ir gaisrinės saugos katedra Asistentas 2006-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizikos katedra Vadybininkas 2008-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Darbo ir gaisrinės saugos katedra Asistentas 2009-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizikos katedra Asistentas 2010-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizikos katedra Asistentas 2011-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizikos katedra Docentas 2012--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01P, 02P, 09B Miškinis Paulius, Vasiliauskienė Vaida, Damauskaitė Jovita, Žmogaus mirtingumo priežasčių matematinės analizės elementai // Sveikatos mokslai, Vilnius : Sveikata.. ISSN 1392-6373. T. 21, nr. 2 (2011) p. 11-14 2011
04T Styro Dmitrij, Damauskaitė Jovita, Beliajev Aleksej, On the short-term prognosis of anticyclonic formations in Vilnius by the hard cosmic ray flux variations // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 19, no. 3 (2011) p. 234-243 2011
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-01-01 Styro Dmitrij, Usovaitė Ana, Čiučelis Algirdas, Damauskaitė Jovita, О возможности кратковременного прогноза аномальных явлений на земле по колебаниям потока жесткого космического излучения // Международный симпозиум "Физика атмосферы: наука и образование" (11 – 13 сентября 2007 г., С. Петербург-Петродворец), Санкт-Петербург, 2007 p. 268-271
2008-01-01 Styro Dmitrij, Usovaitė Ana, Damauskaitė Jovita, On connection between hard cosmic ray flux and atmosphere pressure variations // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 368-373. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Damauskaitė Jovita, Styro Dmitrij, Usovaitė Ana, Sąryšio tarp kietosios kosminės spinduliuotės, atmosferos slėgio variacijų ir širdies bei kraujagyslių ligų paūmėjimų paieška Vilniaus mieste 2004 metais // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 412-420
2008-01-01 Styro Dmitrij, Usovaitė Ana, Damauskaitė Jovita, On connection between hard cosmic ray flux and atmosphere pressure variations // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6]
2008-01-01 Styro Dmitrij, Damauskaitė Jovita, Ambrozaitė Dovilė, Atmosferos slėgio kitimo trumpalaikė prognozė pagal kietosios kosminės spinduliuotės srauto variacijas 1,2–1,6 ir 1,6–4,0 MeV energiniuose diapazonuose // Bioinžinerija ir bioinformatika (2008 m. balandžio 3 d.) ; Fizika ir fizinė kompiuterija (2008 m. balandžio 4 d.), Vilnius : Technika, 2008 p. 163-169
2014-01-01 Damauskaitė Jovita, Daunaravičienė Asta, A comparative study on the electromagnetic radiation from various cell phones // 5th International Conference: Radiation interaction with materials: fundamentals and applications 2014, Kaunas, Lithuania May 12-15: Program and materials, Kaunas : Technologija, 2014 p. 316-319. [Duomenų bazės: ]
2014-01-01 Samuolienė Neringa, Gradauskas Jonas, Stupakova Jolanta, Šatkovskis Eugenijus, Sužiedėlis Algirdas, Zagadskij Viktor, Damauskaitė Jovita, Response of porous silicon nanostructures to microwa ve radiation // 5th International Conference: Radiation interaction with materials: fundamentals and applications 2014, Kaunas, Lithuania May 12-15: Program and materials, Kaunas : Technologija, 2014 p. 274-277. [Duomenų bazės: ]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Taikomoji fizika ir chemija fotoelektros inžinerijoje
Pirmosios pakopos Bendroji fizika
Pirmosios pakopos Taikomoji fizika
Pirmosios pakopos Bendroji fizika
Pirmosios pakopos Fizika 1
Pirmosios pakopos Fizika 2
Pirmosios pakopos Fizika 2
Pirmosios pakopos Taikomoji fizika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Studijų kokybės vertinimo centras Lietuva Savianalizės suvestinės parengimas - teorija ir praktika 2013-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstymas anglų kalba - patobulinkite kalbą iki lygio, kurio užtektų ja dėstyti 2014-2014