Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Gintautas Skripkiūnas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno politechnikos institutas inžinierius statybininkas technologas, aukštasis išsilavinimas 1985
Kauno technologijos universitetas ir Architektūros ir statybos institutas daktaras 1994
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Kauno politechnikos institutas Statybinių medžiagų probleminė laboratorija Inžinierius 1985-1986
Kauno politechnikos institutas Statybinių medžiagų katedra Asistentas 1986-1989
Kauno technologijos universitetas Statybinių medžiagų katedra Katedros vedėjas, docentas 1994-2002
Kauno technologijos universitetas Statybinių medžiagų ir konstrukcijų mokslo laboratorija Laboratorijos vedėjas 2002-2005
Kauno technologijos universitetas Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centras Direktorius 2005-2009
Kauno technologijos universitetas Statybinių medžiagų katedra Docentas 2009-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybinių medžiagų katedra Katedros vedėjas, docentas 2010-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybinių medžiagų katedra Katedros vedėjas, profesorius 2013--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybinių medžiagų ir gaminių mokslo institutas Direktorius 2014--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2010 Cemento tipo ir lėtiklių įtaka betono mišinio hidratacinei šilumai
2010-2010 Atlikti prekinių betonų bandymus ir paruošti bandymų protokolus; paruošti užpildų kiekių nustatymo metodiką
2010-2010 Betoninių trinkelių paviršiaus suirimo priežasčių ekspertizė
2010-2011 Įvertinti ir parengti raštiškas ekspertizines išvadas
2011-2011 Plastifikuojančių priedų įtaka klinties portlandcemenčio ir jo skiedinių bei betonų savybėmis
2011-2011 Gelžbetoninės konstrukcijos su technologinių siūlių įrengimu betonavimo darbų rekomendacijos
2011-2011 Remontui naudojamų medžiagų savybių analizė ir bandymai
2012-2012 Betono mišinių gamybos technologijos ir kokybės sistemos sukūrimas
2012-2012 Ištirti, paruošti ir įdiegti pastatų šildymo šiluminiais siurbliais sistemą, naudojančią šiluminę energiją iš gelžbetoninių pamatų polių ("terminių" polių) bei paruošti tokių sistemų projektavimo ir naudojimo rekomendacijas (Lietuvos–Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo programa)
2012-2012 Automobilių stovėjimo aikštelės betoninių grindų defektų atsiradimo priežasčių tyrimai
2013-2013 Betoninių grindinio trinkelių atsparumo šalčiui padidinimas
2013-2013 Užpildų įtaka betono paviršiaus kokybei
2013-2013 Polimerinių fibrų panaudojimas betono dispersiniam armavimui
2013-2013 Savaime sutankėjančio betono sudėties parinkimas
2013-2013 Betono trinkelių grindinio prie pastato Verslo centras "Green Hall" adresu Upės g. 21 Vilniuje tyrimai, irimo priežastys ir išvados
2013-2014 Kalcio nitrato (NitCal) poveikis betono mišinio ir betono savybėms
2014-2014 Betono užpildų šarminio reaktyvumo tyrimas
2014-2014 Skulptūros darbams tinkamų mišinių tyrimas
2014-2014 Betono tankio ir gniuždymo stiprio nustatymas
2014-2015 Eksploatacijos sąlygų poveikis betoninių grindinio trinkelių apdailino sluoksnio techninei būklei
2014-2015 Lakštinio stiklo atlikų panaudojimas betono gamybai
2014-2015 Betoninių ir gelžbetoninių gaminių gamybos kokybės vadybos sistemos sukūrimas
2014-2015 Betoninių grindinio trinkelių gamybos technologijos ir kokybės sistemos dokumentacijos parengimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
08T Skripkiūnas Gintautas, The effects of seawater on the durability of hydrotechnical (concrete) structures in the port of Klaipeda // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 4, no. 4 (2012) p. 111-118. 2012
08T Stonys Rimvydas, Antonovič Valentin, Pundienė Ina, Skripkiūnas Gintautas, Demidova Irina, Effect of temperature on the curing of medium-cement refractory concrete with a composite deflocculant // Refractories and Industrial Ceramics, New York : Consultants Bureau/Springer. ISSN 1083-4877. Vol. 52, no. 6 (2012) p. 414-418. 2012
08T, 02T Skripkiūnas Gintautas, Nagrockienė Džigita, Girskas Giedrius, Resistance of modified hardened cement paste to frost and de-icing salts // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 4 (2012) p. 269-276. 2012
08T, 02T Girskas Giedrius, Nagrockienė Džigita, Skripkiūnas Gintautas, Frost resistance of hardened cement paste modified with synthetic zeolite // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 1 (2013) p. 30-36. 2013
Sieninių gaminių ilgalaikiškumo vertinimo būdas. Autoriai: Mačiulaitis Romualdas, Nagrockienė Džigita, Kizinievič Viktor, Malaiškienė Jurgita, Skripkiūnas Gintautas, 2013-09-25. Autoriaus indėlis 0,20 2013
02T, 08T Skripkiūnas Gintautas, Vaičienė Marija, Natrio silikato tirpalo priedo poveikis siurbliais transportuojamo betono mišinio tekamumui vamzdžiais // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 1 (2013) p. 20-29. 2013
08T Jocius Vytautas, Skripkiūnas Gintautas, Cement type influence on fire resistance of concrete // International review of civil engineering (IRECE), Neapol : Praise Worthy Prize. ISSN 2036-9913. Vol. 4, no. 4 (2013) p. 162-167. 2013
08T Skripkiūnas Gintautas, Cement hydration with zeolite-based additive // Chemija, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7216. Vol. 24, no.4 (2013) p. 271-278. 2013
08T, 02T Skripkiūnas Gintautas, Nagrockienė Džigita, The effect of cement modification on the rheological properties of cement paste // Journal of civil engineering and management, Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 19, suppl. 1 (2013) p. 125-130. 2013
08T, 02T Skripkiūnas Gintautas, Nagrockienė Džigita, Kerienė Jadvyga Regina, Girskas Giedrius, Špokauskas Alfonsas Algimantas, Microstructure changes in hardened cement paste after freezing – thawing cycles // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 19, no.1 (2013) p. 108-114. 2013
08T, 02T Nagrockienė Džigita, Gailius Albinas, Skripkiūnas Gintautas, Pundienė Ina, Girskas Giedrius, Abasova Anastasija, The effect of plasticizing admixture on the physical and mechanical properties of concrete with limestone cement // Materials science, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 19, no.3 (2013) p. 337-342. 2013
08T, 02T Skripkiūnas Gintautas, Kičaitė Asta, Boris Renata, Influence of temperature on the effect of plastification in concrete mixtures // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 2 (2013) p. 61-68. 2013
08T, 02T Nagrockienė Džigita, Girskas Giedrius, Skripkiūnas Gintautas, Cement freezing–thawing resistance of hardened cement paste with synthetic zeolite // Construction and building materials, Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 66 (2014) p. 45-52. 2014
02T, 08T Skripkiūnas Gintautas, Girskas Giedrius, Malaiškienė Jurgita, ŠEMELIS Evaldas, Variation of characteristics of vibropressed concrete pavement blocks // Construction science, Riga : Riga Technical University.. ISSN 1407-7329. Vol. 15 (2014) p. 24-28. 2014
08T Nagrockienė Džigita, Girskas Giedrius, Skripkiūnas Gintautas, Daugėla Aurelijus, Properties of concrete modified by amorphous alumina silicate // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 6, no. 4 (2014) p. 178-183. 2014
08T Nagrockienė Džigita, Daugėla Aurelijus, Zarauskas Laurynas, Skripkiūnas Gintautas, Biofuel combustion fly ash influence on the properties of concrete // Construction science, Riga : Riga Technical University.. ISSN 1407-7329. Vol. 17 (2015) p. [1-5]. 2015
08T Malaiškienė Jurgita, Nagrockienė Džigita, Skripkiūnas Gintautas, Possibilities to use textile cord waste from used tires for concrete // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 23, no. 3 (2015) p. 183-191. 2015
08T, 02T Skripkiūnas Gintautas, Investigation of dilatancy mechanism of Portland cement paste // Construction and building materials, Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 83 (2015) p. 53-61. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Nagrockienė Džigita, Skripkiūnas Gintautas, Statybinių dirbinių gamybos procesai ir įranga [elektroninis išteklius]; ISBN 9786094573996(e-ISBN) (2012), [psl.: 118]
2014 Nagrockienė Džigita, Skripkiūnas Gintautas, Statybinių medžiagų gamybos technologiniai procesai ir įranga; ISBN 9786094575129 (2014), [psl.: 224]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2012-01-01 Skripkiūnas Gintautas, Nagrockienė Džigita, Girskas Giedrius, Effect of mineral additives on hydration heat of concrete mixtures // 8th international conference "Concrete in the Low Carbon Era": proceedings. 9-11 July, 2012, Dundee, UK, Dundee : University of Dundee, 2012 p. 341-353. [Duomenų bazės: ];
2012-01-01 Skripkiūnas Gintautas, Girskas Giedrius, Nagrockienė Džigita, Freeze – thaw and de-icing salt resistance of the hardened cement paste modified with the synthetic zeolite // International congress on durability of concrete (ICDC 2012), Trondheim : Norwegian Concrete Association, 2012 p. [1-13].
2013-01-01 Skripkiūnas Gintautas, Nagrockienė Džigita, Girskas Giedrius, Vaičienė Marija, Baranauskaitė Erika, The cement type effect on freeze – thaw and deicing salt resistance of concrete // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 1045-1051. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2014-01-01 Skripkiūnas Gintautas, Vaičienė Marija, Kičaitė Asta, Damages of concrete structures caused by AAR in Lithuania // Alkali Aggregate Reactions (AAR) in concrete, Oslo (Norge) : Nordic Concrete Federation, 2014 p. 55-65.
2015-01-01 Girskas Giedrius, Skripkiūnas Gintautas, The effect of synthetic zeolite obtained from aluminium fluoride waste production on hardened cement paste // Новейшие достижения в области инновационного развития в химической промышленности и производстве строительных материалов, Минск : Белорусский государственный технологический университет, 2015 p. 63-66.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
lenkų A2 B1 A1
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Betonotyra
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 1
Antrosios pakopos Statybinių medžiagų technologinių procesų teorija
Antrosios pakopos Monolitinių konstrukcijų technologija
Pirmosios pakopos Betonų technologijos
Pirmosios pakopos Rišamosios ir šilumą bei garsą izoliuojančios medžiagos
Pirmosios pakopos Betono ir gelžbetonio technologijos
Pirmosios pakopos Medžiagotyra
Pirmosios pakopos Statybinių dirbinių gamybos procesai ir įranga
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2011 Ištirti, paruošti ir įdiegti pastatų šildymo šiluminiais siurbliais sistemą, naudojančią šiluminę energiją iš gelžbetoninių pamatų polių ("terminių" polių) bei paruošti tokių sistemų projektavimo ir naudojimo rekomendacijas, -
2012-2012 Ištirti, paruošti ir įdiegti pastatų šildymo šiluminiais siurbliais sistemą, naudojančią šiluminę energiją iš gelžbetoninių pamatų polių ("terminių" polių) bei paruošti tokių sistemų projektavimo ir naudojimo rekomendacijas, -