Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Aleksandras Krylovas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas matematikas, dėstytojas, aukštasis išsilavinimas 1982
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1987
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas profesorius 2008
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01P, 02P Lavcel-Budko Olga, Krylovas Aleksandras, Miškinis Paulius, Judėjimo lygčių atskyrimas dvimatės gravitacinės švytuoklės modelyje // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 53 (2012) p. 31-36. 2012
01P Krylovas Aleksandras, Pusiau tiesinės hiperbolinės suvidurkintų lygčių sistemos su periodinėmis kraštinėmis sąlygomis tyrimas // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 53 (2012) p. 19-24. 2012
01P Krylovas Aleksandras, Lavcel-Budko Olga, Vidurkinimo išilgai hiperbolinės sistemos charakteristikų operatoriaus savybės // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 53 (2012) p. 25-30. 2012
01P, 01B, 03S Dadelo Stanislavas, Krylovas Aleksandras, Kosareva Natalja, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Algorithm of maximizing the set of common solutions for several MCDM problems and it’s application for security personnel scheduling // International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC), Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 9, iss.2 (2014) p. 151-159. 2014
01P, 03S, 07T Krylovas Aleksandras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kosareva Natalja, Dadelo Stanislavas, New KEMIRA method for determining criteria priority and weights in solving MCDM problem // International journal of information technology & decision making, Singapure : World Scientific Publishing Company. ISSN 0219-6220. Vol. 13, no. 6 (2014) p. 1119-1134. 2014
01P Krylovas Aleksandras, Kosareva Natalja, Gamyklos vietos parinkimo uždavinio sprendimas daugiakriteriniu KEMIRA metodu // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 56 (2015) p. 18-23. 2015
01P Krylovas Aleksandras, Kosareva Natalja, Expert estimates averaging by constructing intuitionistic fuzzy triangles // Mathematical modelling and analysis, Vilnius : Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 20, no. 3 (2015) p. 409-421. 2015
01P Krylovas Aleksandras, Dviejų silpnai netiesinių stygų svyravimų sąveikos asimptotinis tyrimas // Lietuvos matematikos rinkinys, Vilnius : VU Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. T. 56 (2015) p. 24-28. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2002-01-01 Čirba Stasys, Valavičius Vincas, Krylovas Aleksandras, Raulynaitis Juozas, Kompiuterinių paketų taikymas matematikos studijoms // Matematika ir matematikos dėstymas-2002, Kaunas : Technologija, 2002 p. 29-33.
2003-01-01 Krylovas Aleksandras, Raulynaitis Juozas, Apie vieną tikimybių teorijos uždavinį // Matematika ir matematikos dėstymas-2003, Kaunas : Technologija, 2003 p. 16-20.
2004-01-01 Krylovas Aleksandras, Čiegis Raimondas, Examples of asymptotical analysis of hyperbolic equations // Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2002, Berlin : Springer, 2004 p. 315-320. [Duomenų bazės: ];
2005-01-01 Krylovas Aleksandras, Application of the method of stationary phase to asymptotic integration of weakly nonlinear hyperbolic systems // 10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and 2nd International Conference Computational Methods in Applied Mathematics, Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 2005 p. 441-446. [Duomenų bazės: MatSciNet];
2009-01-01 Krylovas Aleksandras, Kosareva Natalja, Mathematical modelling of diagnostic tests // EURO mini conference "Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development" (KORSD-2009): 5th international conference. September 30-October 3, 2009, Vilnius Lithuania, Vilnius : Technika, 2009 p. 120-125.
2009-01-01 Krylovas Aleksandras, Formal asymptotic solution of weakly nonlinear hyperbolic systems with slowly varying coefficients // DETA'2009: Differential equations and their applications, dedicated to professor M. Sapagovas 70th anniversary, Kaunas : Technologija, 2009 [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 B1 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Diferencialinių lygčių asimptotinės analizės metodai
Pirmosios pakopos Asimptotinės analizės pagrindai
Pirmosios pakopos Diskrečioji matematika
Pirmosios pakopos Matematika 1
Pirmosios pakopos Matematinė fizika
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2001-- MATEMATICAL MODELLING AND ANALYSIS, 2001 m. Dalyvauja nuo/iki: 2001-01-01 /