Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Asta Kičaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas chemiko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1985
Lietuvos mokslo taryba daktaras 1991
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2006
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Termoizoliacijos institutas Inžinierė, vyresnė inžinierė 1985-1991
Valstybinė firma "Termolita" Jaunesnė mokslinė bendradarbė 1991-1993
Termoizoliacijos institutas Vyresnioji mokslinė bendradarbė 1993-1993
Civilinės saugos departamentas Vyresnysis chemikas 1996-1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vyresnioji mokslinė bendradarbė, vyresnioji asistentė, docentė 1998-2016
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2011-2011 Plastifikuojančių priedų įtaka klinties portlandcemenčio ir jo skiedinių bei betonų savybėmis
2013-2013 Betoninių grindinio trinkelių atsparumo šalčiui padidinimas
2013-2013 Užpildų įtaka betono paviršiaus kokybei
2013-2014 Kalcio nitrato (NitCal) poveikis betono mišinio ir betono savybėms
2014-2014 Betono užpildų šarminio reaktyvumo tyrimas
2014-2014 Skulptūros darbams tinkamų mišinių tyrimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
08T, 02T Šeputytė Jurga, Kičaitė Asta, Priedo poveikis šviežio ir sukietėjusio skiedinio savybėms // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.4 (2012) p. 335-339. 2012
08T Nagrockienė Džigita, Pundienė Ina, Kičaitė Asta, The effect of cement type and plasticizer addition on concrete properties // Construction and building materials, Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. Vol. 45 (2013) p. 324-331. 2013
02T, 08T Mickevičius Edgaras, Kičaitė Asta, The impact of climatic factors to the structure of unprotected expanded polystyrene (EPS) external insulation on building // Journal of sustainable architecture and civil engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 2029-9990. 2013, Vol. 1, no.2 p. 57-61. 2013
08T, 02T Skripkiūnas Gintautas, Kičaitė Asta, Boris Renata, Influence of temperature on the effect of plastification in concrete mixtures // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 2 (2013) p. 61-68. 2013
08T Карпова Е. А.; Мохамед Али Элсаед; Skripkiūnas, Gintautas; Kerienė, Jadvyga Regina; Kičaitė, Asta; Яковлев Григорий; Macijauskas, Mindaugas; Пудов Игор; Алиев Эльдар; Сеньков Сергей. Модификация цементного бетона комплексными добавками на основе эфиров поликарбоксилата, углеродных нанотрубок и микрокремнезема. Строительные материалы. Москва : «Стройматериалы», 2015. ISSN 0585-430X. 2015, № 2, p. 40-47. 2015
02T; 08T Pundienė, Ina; Kičaitė, Asta; Pranckevičienė, Jolanta. Impact of different types of plasticizing admixtures on the rheological properties and hydration of blended cements. Journal of thermal analysis and calorimetry. Dordrecht : Springer. ISSN 1388-6150. Vol. 123, iss. 2 (2016), p. 1099-1109. 2016
02T; 08T Skripkiūnas, Gintautas; Kičaitė, Asta; Macijauskas, Mindaugas. The influence of calcium nitrate on the plasticizing. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 1392-3730. Vol. 22, no. 3 (2016), p. 434-441. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Žurauskienė Ramunė, Kičaitė Asta, Žurauskas Rimvydas, Apdailos medžiagų ir dirbinių technologija [elektroninis išteklius]; ISBN 9786094573965 (2012), [psl.: 228]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Kičaitė Asta, Mačiulaitis Romualdas, The frost resistance aspect of water absorption kinetics of ceramic products // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2001 p. [1-6].
2004-01-01 Nagrockienė Džigita, Kičaitė Asta, Mačiulaitis Romualdas, Possibilities to forecast the frost resistance of constructional concrete // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 120-123. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Mačiulaitis Romualdas, Kičaitė Asta, Nagrockienė Džigita, Interdependence of destructive criteria and structural parameters predicting the service frost resistance of ceramic tiles // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 103-108. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Mačiulaitis Romualdas, Kičaitė Asta, Nagrockienė Džigita, Interdependence of destructive criteria and structural parameters predicting the service frost resistance of ceramic tiles // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-6.
2004-01-01 Nagrockienė Džigita, Kičaitė Asta, Mačiulaitis Romualdas, Possibilities to forecast the frost resistance of constructional concrete // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-4.
2007-01-01 Kičaitė Asta, Mačiulaitis Romualdas, Malaiškienė Jurgita, Structure and destruction processes of building ceramic products // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 83-87. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Mačiulaitis Romualdas, Malaiškienė Jurgita, Kičaitė Asta, Influence of drying on the final properties of ceramics // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 113-118. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Mačiulaitis Romualdas, Malaiškienė Jurgita, Kičaitė Asta, Influence of drying on the final properties of ceramics // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-6].
2007-01-01 Kičaitė Asta, Mačiulaitis Romualdas, Malaiškienė Jurgita, Structure and destruction processes of building ceramic products // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-5].
2008-01-01 Kizinievič Olga, Žurauskienė Ramunė, Mačiulaitis Romualdas, Kičaitė Asta, Study of the technogenical raw materials (catalyst) of the oil industry and possibility to utilize them in the constractional ceramics production // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7].
2008-01-01 Kizinievič Olga, Žurauskienė Ramunė, Mačiulaitis Romualdas, Kičaitė Asta, Study of the technogenical raw materials (catalyst) of the oil industry and possibility to utilize them in the constractional ceramics production // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 175-181. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2010-01-01 Kičaitė Asta, Malaiškienė Jurgita, Mačiulaitis Romualdas, The analysis of structural and deformational parameters of building ceramics from Dysna clay // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, 2010 p. 143-148.
2010-01-01 Kičaitė Asta, Malaiškienė Jurgita, Mačiulaitis Romualdas, The analysis of structural and deformational parameters of building ceramics from Dysna clay // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 143-148.
2011-01-01 Boris Renata, Kičaitė Asta, Plastifikuojančio priedo įtaka betono mišinio reologinėms savybėms // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011. p. 1-6.
2012-01-01 Šeputytė Jurga, Kičaitė Asta, Priedų įtaka statybinio skiedinio savybėms // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Statyba" 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-5].
2014-01-01 Skripkiūnas Gintautas, Vaičienė Marija, Kičaitė Asta, Damages of concrete structures caused by AAR in Lithuania // Alkali Aggregate Reactions (AAR) in concrete, Oslo (Norge) : Nordic Concrete Federation, 2014 p. 55-65.
2015-01-01 Šeputytė Jurga, Pundienė Ina, Kičaitė Asta, Pranckevičienė Jolanta, Influence of plasticizer amount on rheological and hydration properties of CEM II type Portland cements // 2nd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies, 30 September to 2 October 2015, Riga, Latvia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Bristol : IOP Publishing Ltd p. 1-10. [Duomenų bazės: Compendex, INSPEC, Conference Proceedings Citation Index];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų C2 C2 C2
vokiečių A2 B1 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Statybinių medžiagų chemija
Antrosios pakopos Silikatinių medžiagų ir dirbinių technologija
Antrosios pakopos Medžiagų fizikinė chemija
Antrosios pakopos Kiekybinė ir kokybinė cheminė analizė
Pirmosios pakopos Medžiagotyra
Pirmosios pakopos Rišamosios medžiagos
Pirmosios pakopos Statybinės medžiagos
Pirmosios pakopos Rišamosios medžiagos ir mišiniai
Pirmosios pakopos Medžiagotyra ir statybinės medžiagos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
VGTU Termoizoliacijos institutas Lietuva Seminaras "Silikatinių medžiagų makrostruktūros formavimas, mikrostruktūros formavimas, mikrostruktūros ir mineralinės sudėties identifikavimas, bandymo metodai ir gaminių naudojimas" 2005-2005
VGTU Termoizoliacijos institutas, Ugniai atsparių medžiagų institutas Lietuva, Lenkija Seminaras "Ugniai atsparių medžiagų ir kaitrai atsparių betonų kokybės vertinimas naujais kriterijais ir metodais" 2005-2005
VGTU Termoizoliacijos institutas Lietuva Seminaras " Europos standartų ir bandymo metodų naudojimas keraminių mūro gaminių ir pastatų akustikos srityse" 2005-2005
Ugniai atsparių medžiagų institutas Lietuva, Lenkija Seminaras "Aukštatemperatūrinių medžiagų deformacinių ir kitų termomechaninių charakteristikų naujausi tyrimo metodai ir aparatūra" 2006-2006
VGTU Termoizoliacijos institutas Lietuva Seminaras "Makro- ir mikrostruktūros įtaka poringų medžiagų savybėms. Rišamųjų medžiagų ir termoizoliacinių gaminių savybių matavimas ir įvertinimas" 2006-2006
KTU Architektūros ir statybos institutas Lietuva Seminaras "Statybiniai stiklo gaminiai ir jų savybės" 2007-2007
VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras LST TK 25 Rišamosios medžiagos ir silikatiniai gaminiai Lietuva, Vokietija Seminaras; "Cemento standartizacija Vokietijoje. Cemento pramonės ir jo standartizacijos vystymo tendencijos Europoje" 2007-2007
VGTU Termoizoliacijos institutas Lietuva Seminaras "Statybos srities universitetinių mokslo institutų mokslinių tyrimų laboratorinės bazės atnaujinimas ir plėtra" 2008-2008
ARM GATE, UAB, SETARAM Instrumentation Lietuva, Prancūzija Seminaras: Terminė analizė ir kalorimetrija: Šiuolaikinio mokslo instrumentai ir metodai 2008-2008
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija Lietuva Mokymai: "Naudojimasis elektroninias mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis): Technologijos mokslų šaltiniai" 2010-2010
VGTU Statybos fakultetas, UAB "Denia Solutions" Lietuva Seminaras: "COBIAX sistemos panaudojimas monolitinių konstrukcijų betonavimas" 2010-2010
UAB "Baltic Business Solutions" Lietuva Mokymai: "Inovatyviųjų mokymo(si) priemonių diegimas į studijų procesą" 2011-2011
UAB "Baltic Business Solutions" Lietuva "Inovatyviųjų mokymo(si) priemonių diegimo į studijų procesą praktinių klausimų sprendimo metodologinis sprendimas" 2011-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Kvalifikacijos kėlimo kursai: "Studijų teikimas VGTU virtualioje mokymo aplinkoje (Moodle 2.2)" 2013-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Mokymai Elektroninio mokymo metodai -8 ak. val., elektroninio mokymo taikymas - 8 ak.val., elektroninio mokymo kursų kūrimas - 8 ak. val., medijų naudojimas elektroninio mokymo procese - 8 ak. val. 2014-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Yara International ASA Lietuva, Norvegija Simpoziumas: "Kalcio nitratas kaip daugiafunkcinis priedas cementui ir betonui" 2014-2014
MC"Bauchemie" Lietuva Stažuotė. Stažuotės metu buvo susipažinta su UAB „MC-Bauchemie“ įmonės veikla, kuri specializuojasi cheminių įmaišų panaudojime. 2015-2015
UAB "MC-BAUCHEMIE", "BOTAMENT" Lietuva Seminaras: "High-tech sprendimai. Grindų ir sienų apsauginės dangos maisto pramonėje" 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Mokymai: "Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas" 2015-2015
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
--- LST TK 23 „Keraminės plytelės, mūras ir gamtinis akmuo“ narė,
Kita veikla
Žurnalo „Medžiagotyra“, Tarptautinės konferencijos „Modern building materials, structures and techniques“ ir Jaunųjų mokslininkų konferencijos medžiagos ir mokomųjų knygelių recenzentė