Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jūratė Ryliškė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas kelių ir galežinkelių inžinierius, aukštasis išsilavinimas 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos magidtras, aukštasis išsilavinimas 2005
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB "Rimonne Baltic" Vyr. finansininkė 2000-2001
UAB "KD Baltic" Direktorė 2003-2007
UAB "AGA-CAD" Programinės įrangos ekspertė, inžinierė 2005-2007
UAB "Inžineriniai tyrinėjimai” Inžinierė 2007-2007
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių katedros Automobilių kelių mokslo laboratorija Techninis asistentas 2007-2011
UAB "INRE" Produkto vadovė, Programinės įrangos inžinierė 2007-2008
UAB „COWI Lietuva“ Projektų vadovė 2008-2011
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių katedra Asistentas 2008-2009
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių katedra Lektorė 2009--
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo institutas Projektų vadovė, Projektavimo skyriaus vadovė 2011-2016
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2010-2013 Automobilių kelių norminių dokumentų rengimas ir derinimas (2010 metai, 4 paketas)
2014-2015 Automobilių kelių projektavimo dokumentų komplekto koregavimas. „Automagistralių ir greitkelių projektavimo taisyklės AGPT 16“ „Automobilių kelių projektavimo taisyklės AKPT 16“
2014-2017 Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos techninių ir techninių darbo projektų kelių saugumo audito paslaugos
2015-2016 Automobilių kelių (gatvių) dangos konstrukcijų ir jų sluoksnių bei medžiagų tyrimai ir bandymai, statinio projekto (techninio, darbo) parengimas, kelių (gatvių) saugumo audito, poveikio saugumui vertinimo, ekonominių tyrimų atlikimas, statinio projekto (techninio, darbo) ar projekto dalies ekspertizės atlikimas, kiti tiriamieji darbai
2015-2015 Statinio atitikimo techninio ir darbo projektų "Vietinės reikšmės IV kategorijos vidaus kelio rekonstravimo projektas Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių raj." susisiekimo (vandens nuvedimo) dalių atitikimo ekspertizė
2015-2015 Projekto "Degalinės statybos žemės sklype susisiekimo dalies pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos išduotas sąlygas" projektinių sprendinių kelių saugumo auditas
2015-2015 Projekto "Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimas atsižvelgiant į tilto per Nemuną statybą - specialiosios ir transporto paskirties pastatų Tilžės g. 2, Šalčininkų kaime, Lumpėnų sen., Pagėgių sav. Statybos projektas" projektinių sprendinių kelių saugumo auditas
2015-2016 Kelių saugumo auditas
2015-2015 Techninio objekto "Gardino gatvės atkarpos statybos ir Architektų-Gardino gatvių sankryžos rekonstravimo Šiaulių raj., Šiaulių r. sav. projektas" projektinių sprendinių kelių saugumo auditas
2015-2015 Projekto "Šiaulių miesto Architektų dalies gatvės rekonstrukcija įrengiant šviesoforinę sankryžą, privbažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelės prie PC "Norfa" statybos techninis projektas" projektinių sprendinių krlių saugumo auditas
2015-2015 Privažiavimo galimybės iš magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda į teritoriją Vilniaus m., Panerių sen., Kadriškių k., detaliajame plane vertinimas
2015-2015 Techninio darbo projekto "Alovės sen. Vietinės reikšmės kelio Nr. AL0417 Poteronys-Skirgailiai rekonstrukcijos darbai PK 16+80 iki PK 23+50" kelio saugumo auditas
2015-2015 Tauragės miesto J.Bretkūno g. rekonstrukcijos darbų techniniam projektui, K.Jauniaus g. rekonstrukcijos darbų techniniam projektui ir J.Tumo-Vaižganto g. atkarpos nuo gyv. Namo Nr.127 iki gyv. Namo 129B rekonstrukcijos projektui kelių saugumo auditai
2015-2016 Automobilių kelių (gatvių) dangos konstrukcijų ir jų sluoksnių bei medžiagų tyrimai ir bandymai, statinio projekto (techninio, darbo) parengimas, kelių (gatvių) saugumo audito, poveikio saugumui vertinimo, ekonominių tyrimų atlikimas, statinio projekto (techninio, darbo) ar projekto dalies ekspertizės atlikimas, kiti tiriamieji darbai
2015-2015 Projekto "Alytaus miesto Merkinės gatvės atkarpos tarp Aušrinės g. ir miesto ribos kapitalinis remontas" kelių saugumo auditas
2015-2015 Projekto "S.Nėries g., Pilviškių g. ir dalies Birutės g. rekonstrukcijos techninio projekto" projektinių sprendinių kelių saugumo auditas
2015-2016 Automobilių kelių (gatvių) dangos konstrukcijų ir jų sluoksnių bei medžiagų tyrimai ir bandymai, statinio projekto (techninio, darbo) parengimas, kelių (gatvių) saugumo audito, poveikio saugumui vertinimo, ekonominių tyrimų atlikimas, statinio projekto (techninio, darbo) ar projekto dalies ekspertizės atlikimas, kiti tiriamieji darbai.
2015-2016 Parengti Kalvarijos miesto Savanorių, Pievų, V. Kudirkos gatvių techninių darbų projektų kelių saugumo auditą ir bendrąją ekspertizę, o Vytauto g. šaligatvio techninio darbo projekto bendrąją ekspertizę
2015-2015 Tauragės miesto T. Ivanausko gatvės dalies nuo J. Kruopo gatvės iki miesto ribos rekonstravimo projekto kelių saugumo auditas
2015-2015 Privažiavimo galimybės prie žemės sklype (kad. Nr. 0101/0151:832) esančio gyvenamojo namo (Centrinė g. 21, Vilniaus mieste) vertinimo kelių saugumo auditas
2015-2015 Privažiavimo galimybės prie garažo, esančio adresu M.Marcinkevičiaus g. 33, Vilniuje, vertinimo kelių saugumo auditas
2015-2015 Techninio projekto "Automobilių saugojimo aikštelės statybos projektas" kelių saugumo auditas
2015-2015 Privažiavimo galimybės prie pastato esančio adresu Edelveiso 1-oji g. 18, Pakonių km. Sudervės sen., Vilniaus raj., žemės sklype vertinimo kelių saugumo auditas
2015-2015 Projekto "Vietinės reikšmės vidaus kelio sklypuose Avižienių seniūnijoje Vilniaus r., statybos projektas" kelių saugumo auditas
2015-2017 Parengti normatyvinį dokumentą "Automobilių kelių projektų rengimo rekomendacijos R PR 17"
2015-2015 Obelų g. Tauragės mieste eismo saugumo įvertinimas ir pasiūlymų pateikimas
2015-2015 Šiaulių rajono Kuršėnų m. Daugėlių ir Liepų alėjos gatvių rekonstravimo techninio projekto kelių eismo saugumo auditas
2015-2015 Esamos nuovažos valstybinės reikšmės magistraliniame kelyje A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda saugaus eismo auditas, įvertinant patekimą į planuojamą paslaugų paskirties pastatų, autoservisų, Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučiš km., žemės sklype
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Vitkienė Jūratė, Puodžiukas Virgaudas, Žilionienė Daiva, Gintalas Vilimas, Analysis of the computer aided design models for roads // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1235-1241. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Vitkienė Jūratė, Čygas Donatas, Ratkevičiūtė Kornelija, Системы автоматизированного проектирования автомобильных дорог // Инновационные технологии в строительстве автомобильных дорог, мостов и подготовке инженерных кадров в Республике Беларусь: материалы 6-ой Международной научно-технической конференции "Наука - образованию, производству, экономике" 17-18 декабря 2008 г, Минск : БНТУ, 2008 p. 107-110.
2008-01-01 Vitkienė Jūratė, Puodžiukas Virgaudas, Žilionienė Daiva, Gintalas Vilimas, Analysis of the computer aided design models for roads // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7].
2009-01-01 Čygas Donatas, Vitkienė Jūratė, Ratkevičiūtė Kornelija, Jasiūnienė Vilma, Влияние дорожных условий на безопасность движения // Наука - образованию, производству, экономике, Минск : БНТУ, 2009 p. 205.
2009-01-01 Čygas Donatas, Vitkienė Jūratė, Ratkevičiūtė Kornelija, Jasiūnienė Vilma, Повышение безопасности дорожного движения // Наука - образованию, производству, экономике, Минск : БНТУ, 2009 p. 206.
2009-01-01 Ratkevičiūtė Kornelija, Vitkienė Jūratė, Jasiūnienė Vilma, Čygas Donatas, Road safety problems in Lithuanian road sections which cross build-up areas // XXVII International Baltic Road Conference, 24-26 August, 2009 Riga, Latvia, Riga : Baltic Road Association, 2009 p. [1-6].
2010-01-01 Vaitkus Audrius, Puodžiukas Virgaudas, Motiejūnas Algirdas, Vitkienė Jūratė, Vorobjovas Viktoras, Paliukaitė Miglė, Long term research of experimental asphalt pavement structures // Transport Research Arena Europe 2010, Brussels, Belgium, 7-10 June, Brussels : The European Road Transport Research Advisory Council, 2010 p. [1-8].
2014-01-01 Vitkienė Jūratė, Puodžiukas Virgaudas, Design of road longitudinal profile, according to the fluency and traffic quality of route // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6].
2014-01-01 Vitkienė Jūratė, Puodžiukas Virgaudas, Design of road based on the applicable design methods used in Western European countries // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-9]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Vitkienė Jūratė, Puodžiukas Virgaudas, Design of road based on the applicable design methods used in Western European countries // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-9].
2014-01-01 Vitkienė Jūratė, Puodžiukas Virgaudas, Design of road longitudinal profile, according to the fluency and traffic quality of route // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2015-01-01 Vitkienė Jūratė, Kompleksinis požiūris į kelių kraštovaizdžio formavimą // Kraštovaizdžio architektūra - profesijos horizontai ir sinergija, Vilnius : Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2015 p. 217-230.
2017-04-04 Kelių tinklo planavimas, šiuolaikinis projektavimas ir BIM
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A2 A2 A2
prancūzų A2 B1 B1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Šiuolaikiniai kelių projektavimo metodai ir BIM
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Kelias su gelžbetoniniu tiltu)
Pirmosios pakopos Automobilių kelių projektavimas
Pirmosios pakopos Automatizuotas kelių projektavimas
Pirmosios pakopos Tiltų ir kelių projektavimo pagrindai
Specialiosios profesinės Automatizuotas kelių projektavimas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Future CAD Latvija Autodesk Civil 3D 2006 Technical Update Training Course 2005-2005
Autodesk Olandija (Rotterdam) Autodesk Civil 3D 2006 Technical Update Training Course 2005-2005
Autodesk Authorized Training Center Lietuva Approved Instructor Certificate. Instructor ID: 42006 2005-2005
K-TEK Solutions Lietuva Autodesk Civil Adoption Program II (CAP II) 2006-2006
Autodesk GmbH Vokietija (München) Autodesk Civil 3D 2007 Technical Update Training Course 2006-2006
Future CAD Latvija (Ryga) Autodesk MapGuide Enterprise Technical Essentials 2006-2006
Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) Lietuva Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovės, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovės, statinio projekto ekspertizės vadovės ir statinio ekspertizės vadovės pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai (KA Nr.25343) 2008--
Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) Lietuva Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės, statinio projekto dalies ekspertizės vadovės ir statinio dalies ekspertizės vadovės pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai. Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. Statinio dalies ekspertizės darbo sritis: konstrukcijų (KA 31380) 2008--
Humanitarinio instituto kalbų mokymo centras Lietuva Anglų kalbos 2.1 (A2/Waystage/Pusiaukelė) lygio kursai 2008-2009
Lietuvos kompiuterininkų sąjunga Lietuva ECDL Europos kompiuterinio vartotojo kursai. Pažymėjimo Nr. LT 023526 2009-2009
VGTU Kokybės valdymo centras Lietuva Integruotos kokybės, aplinkos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos rengimas, įgyvendinimas ir tobulinimas. Pažymėjimo Nr. BVS – 730/12 2012-2012
Rassociation Prevention Routiere Prancūzija (Paryžius) Kelių saugumo metodai Prancūzijos kelių sistemoje 2013-2012
UAB "AVGO Group" Lietuva Tiltus veikiantys išoriniai poveikiai: teoriniai ir praktiniai aspektai. Pažymėjimo Nr. 3340 2013-2013
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, viešoji įstaiga "Vandentvarkos institutas" Lietuva Ypatingo statinio statybos vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos mokymo programa M-087-12-LVTA 2014-2014
LKAS Lietuva Kraštovaizdžio architektūra - profesijos horizontai ir sinergija. Pažymėjimo Nr. 647 2015-2015
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, viešoji įstaiga "Vandentvarkos institutas" Lietuva Ypatingo statinio statybos vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos mokymo programa M-087-12-LVTA 2016-2016
Smulkiųjų projektavimo įmonių asociacija Lietuva „Integruotas BIM projektavimo procesas“, „Projektavimo procesų demonstracija“. 2016-2016
UAB InfoEra Liietuva Naujausi „Autodesk“ sprendimai BIM infrastruktūros objektams 2016-2016
UAB InfoEra Lietuva BIM projektų valdymas su Navisworks Manage. Sertifikato Nr. 14BFBFN366 2017-2017
Autodesk® Autorizuotų Mokymo Centrų (ATC®) UAB InfoEra Lietuva BIM projektų valdymas su Navisworks Manage, 16 val. Sertifikato Nr. 14BFBFN366; 2017-2017
Intelligent BIM Solutions, UAB Lietuva Kelių ir tiltų projektavimas, statybos ir priežiūros technologijos 2017-2017
Intelligent BIM Solutions, UAB Lithuania Road and bridge design, construction and maintenance technologies 2017-2017
UAB "IN RE" ir UAB "TPI Vilnius" Lietuva Išmanioji inžinerija - 3D projektavimas ir topografija 2017-2017
VGTU Lietuva Statinio integruoto projekto rengimas (BIM II), 6 val. Programos žymuo: M-156-17-VGTU 2017-2017
VGTU Lietuva Statybos projekto planavimo ir vykdymo informacinis modeliavimas (BIM III), 6 val. Programos žymuo: M-157-17-VGTU 2017-2017
VGTU Lietuva Statinio ir jo infrastruktūros priežiūros ir naudojimo informacinis modeliavimas (BIM IV), 6 val. Programos žymuo: M-158-17-VGTU 2017-2017
UAB “TPI Vilnius” Lietuva LIDAR & MOBILE SCANNING Tech Days, 5 val. Pažymėjimo Nr. LTD NR 004. 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2019-- „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ (BIM-LT)
Kita veikla
Godienė Giedrė; Samuchovienė Ona; Braga Aivaras; Matijošaitienė Irina; Vitkienė (Ryliškė) Jūratė; Kamičaitytė-Virbašienė Jūratė; Nemaniūtė-Gužienė Jolanta; Radvilavičius Rokas. Kompleksinis požiūris į kelių kraštovaizdžio formavimą. Kraštovaizdžio architektūra - profesijos horizontai ir sinergija : Kraštovaizdžio architektūros forumo 2015, vykusio Vilniuje 2015 m. spalio 29 d., mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, 2015. ISBN 9786099556734, p. 217-230. [M.kr.:H003; T002; T003; T004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
Vedami seminarai: Kvalifikacijos tobulinimo mokymai bei seminarai, pagal programą M-009-12-LK (organizatoriai: Asociacija „Lietuvos keliai“ ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos), kurių temos: „Inžinerinės infrastruktūros objektų 3D grafinis informacinis modelis ir BIM, projektuojant kelius, gatves ir geležinkelius“; "Kraštovaizdžio apsauga ir tvarkymas planuojant, projektuojant, tiesiant ir rekonstruojant kelius"; „Įgūdžių tobulinimas, dirbant su kelių transporto sistemos kompiuterinėmis programomis. Sankryžų projektavimo principai“.
Vladislovas Česlovas Aksamitauskas, Jūratė Vitkienė. Linijinio statinio statybos geodezinių darbų projektas. Kursinio projekto metodikos nurodymai. Vilnius, "Technika", 2010
Donatas Čygas, Daiva Žilionienė, Jūratė Vitkienė. Automobilių kelių inžinerija. Kursinio projekto metodikos nurodymai. Vilnius, "Technika", 2009