Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Lina Bertulienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VGTU Automobilių kelių mokslo laboratorija Techninė asistentė 2002-2003
VGTU Kelių katedra Reikalų tvarkytoja 2003-2012
VGTU Kelių katedra Asistentė 2009-2012
VGTU Kelių katedra Docentė 2012-2017
VGTU lektorius 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Bertulienė Lina, Assessment, research and use of methods for determining the strength of base courses of road pavement structure // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 3 (2012) p. 228-236. 2012
02T Bertulienė Lina, Improving the method of conflict situations // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 9, no. 4 (2014) p. 317-324. 2014
02T, 03T Laurinavičius Alfredas, Bertulienė Lina, The use of road weather information system data for the forecasts of climatic conditions // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 10, no. 1 (2015) p. 71-78. 2015
03T,02T Bertulienė, Lina; Juknevičiūtė-Žilinskienė, Lina; Sivilevičius, Henrikas; Laurinavičius, Alfredas. Interaction of physical parameters and the strength of frost blanket course in road pavement structure // Baltic journal of road and bridge engineering. Riga : Riga Technical University. ISSN 1822-427X. eISSN 1822-4288. 2018, vol. 13, iss. 4, p. 416-428. DOI: 10.7250/bjrbe.2018-13.426. [TRIS Online; VINITI; Scopus; TOC Premier; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: 03T,02T] [Citav. rod.: 0,622 (2017, InCites JCR SCIE)] 2018
02T, 03T Bertulienė, Lina; Juknevičiūtė-Žilinskienė, Lina; Sivilevičius, Henrikas; Laurinavičius, Alfredas. Evaluation of frost blanket layer strength using different devices = Ocjena nosivosti sloja kolničke konstrukcije za zaštitu od smrzavanja primjenom različitih mjernih uređaja = Bewertung der Tragfähigkeit der Frostschutzschicht der Fahrbahnkonstruktion durch Anwendung verschiedener Messgeräte // Gradevinar. Zagreb : Croatian Association of Civil Engineers (HSGI). ISSN 0350-2465. eISSN 1333-9095. 2019, vol. 71, iss. 2, p. 95-104. DOI: 10.14256/JCE.2139.2017. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ICONDA] [M.kr.: 02T,03T] [Citav. rod.: 0,515 (2017, InCites JCR SCIE)] 2019
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Bertulienė Lina, Oginskas Rolandas, Analysis of results on testing asphalt pavements reinforced by geosynthetic materials // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6].
2008-01-01 Bertulienė Lina, Oginskas Rolandas, Analysis of results on testing asphalt pavements reinforced by geosynthetic materials // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 3, Vilnius : Technika, 2008 p. 1108-1113. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2009-01-01 Laurinavičius Alfredas, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Bertulienė Lina, Климатический фактор в эксплуатации автомобильных дорог // Наука - образованию, производству, экономике, Минск : БНТУ, 2009 p. 202.
2009-01-01 Laurinavičius Alfredas, Vaitkus Audrius, Bertulienė Lina, Tuminienė Faustina, Žalimienė Laura, Research of experimental road pavement structures in Lithuania // II International conference environmentally friendly roads, Warsaw, 2009 p. [1-6].
2010-01-01 Bertulienė Lina, Laurinavičius Alfredas, Lapinskienė Olga, Research of strength measurement methods on subgrade of experimental road pavement // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers. May 19-21, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 28-33.
2010-01-01 Bertulienė Lina, Laurinavičius Alfredas, Lapinskienė Olga, Research of strength measurement methods on subgrade of experimental road pavement // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 28-33.
2011-01-01 Bertulienė Lina, New approaches to performing the diagnostics of motor roads // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1113-1120. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Bertulienė Lina, Oginskas Rolandas, Research of rut depth in asphalt pavements reinforced with geosynthetic materials // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1039-1043.
2011-01-01 Petkevičius Kazys, Čirba Stasys, Žilionienė Daiva, Oginskas Rolandas, Bertulienė Lina, The influence of geometrical parameters on the strength of crushed stone used for the manufacture of asphalt mixtures // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1051-1056. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Bertulienė Lina, New approaches to performing the diagnostics of motor roads // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1113-1120.
2011-01-01 Petkevičius Kazys, Čirba Stasys, Žilionienė Daiva, Oginskas Rolandas, Bertulienė Lina, The influence of geometrical parameters on the strength of crushed stone used for the manufacture of asphalt mixtures // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 1051-1056.
2011-01-01 Bertulienė Lina, Oginskas Rolandas, Research of rut depth in asphalt pavements reinforced with geosynthetic materials // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 1039-1043. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Bertulienė Lina, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Roadside infrastructure and rest areas concepts in Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Bertulienė Lina, Research of methods for determining the strength of subgrade of road pavement // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Bertulienė Lina, Research of methods for determining the strength of subgrade of road pavement // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7].
2014-01-01 Bertulienė Lina, Juknevičiūtė-Žilinskienė Lina, Roadside infrastructure and rest areas concepts in Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6].
2017-05-05 Oginskas, Rolandas; Bertulienė, Lina; Juknevičiūtė-Žilinskienė, Lina; Gintalas, Vilimas; Lenkauskas, Andrius. Optical quality assessment of a motorway route // 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius : VGTU Press, 2017, art. no. enviro.2017.142. eISBN 9786094760440. eISSN 2029-7092. p. 1-7. DOI: 10.3846/enviro.2017.142
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų B2 B2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Kelių priežiūros valdymo teorija
Pirmosios pakopos Kelių klimatologija
Pirmosios pakopos Transporto statiniai 2
Pirmosios pakopos Transporto statiniai 1
Pirmosios pakopos Susisiekimo sistema
Pirmosios pakopos Transporto statiniai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB "Mokesčių srautas" Lietuva Seminaras "Raštvedyba" 2004--
Viseu Technikos aukštoji mokykla Portugalija Personalo mobilumo programa. 2009-2009
VŠĮ Informacinių technologijų institutas Lietuva Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (European Computer Driving License (ECDL) 2009--
VGTU Lietuva Kvalifikacijos kėlimo kursai „MOODLE terpės naudojimas mokymo procese“ 2011-2011
Vilniaus pedagoginis universitetas Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas Lietuva Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Projektų valdymas“ 2011--
Kauno technologijos universitetas Lietuva Safety roadside rest areas system - novel concept and implementation challenges 2013--
UAB "NetVision SDC" Lietuva Mokymo priemonių rengimo kompiuterine sistema NETSmart Publisher 2014 kursai 2014-2014
VGTU Lietuva Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2007-2010 Automobilių kelių eksperimentinių dangų konstrukcijų bandomojo ruožo įrengimas, ilgalaikiai tyrimai, rezultatų analizė ir vertinimas (1, 2, 3 etapai) (vykdytojas)
2012-2013 Projektas „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (Nr.VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001). Mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programą „Kelių statybos technologinių kompetencijų tobulinimo programa“
2012-2015 Projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-014 „Statybos sektoriaus modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių programų išbandymas“
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2013-2014 Jungtinės studijų programos "Inovatyvi kelių ir tiltų inžinerija" rengimo darbo grupės narė
2015-- Aplinkos inžinerijos fakulteto studijų komiteto narė
2017-- Kelių, geležinkelių ir miestų inžinerijos studijų programos pirmininkė