Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Kęstutis Čiuprinskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas statybos inžinieriaus kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1991
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2005
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2011-2011 Sukurti universalią darbo metodiką, kuri leistų nustatyti prototipinio šilumogrąžos įrenginio aerodinamines charakteristikas, įvertintų šilumos atgavimo (temperatūrinį ir entaipinį) efektyvumą
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
09T, 06T Bielskus Juozas, Šiupšinskas Giedrius, Čiuprinskas Kęstutis, Adsorbcinio iki 8 kW vėsos galios įrenginio eksperimentinis efektyvumo tyrimas // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014) p. 427-431. 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2002-01-01 Čiuprinskas Kęstutis, Martinaitis Vytautas, Pastato projektinio šilumos balanso korekcija pagal jo realias šilumos sąnaudas // Pastatų aprūpinimas šiluma, Vilnius : Technika, 2002 p. 21-32.
2002-01-01 Čiuprinskas Kęstutis, Lietuvos mokyklų pirmojo etapo renovacijos projektų monitoringo rezultatai // Pastatų aprūpinimas šiluma, Vilnius : Technika, 2002 p. 91-104.
2005-01-01 Čiuprinskas Kęstutis, Rogoža Artur, The application of 3E factors as sustainability expression for multi-criteria optimisation of energy systems // Energy for buildings, Vilnius : Technika, 2004 p. 48-57. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Mažuolytė Austė, Čiuprinskas Kęstutis, Pastatų šilumos nuostolių skačiavimo metodų analizė // Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2008 m. balandžio 24-25 d., medžiaga, Vilnius : Technika, 2008 p. 92-97.
2008-01-01 Krivochiža Dmitrij, Čiuprinskas Kęstutis, Lauko oro projektinės temperatūros skaičiavimas ir parinkimas // Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2008 m. balandžio 24-25 d., medžiaga, Vilnius : Technika, 2008 p. 47-52.
2010-01-01 Timofejevas Andrius, Čiuprinskas Kęstutis, Viešosios paskirties pastato vandeninės vėsinimo sistemos veikimo režimų analizė // 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2010 p. 114-120.
2011-01-01 KANAPIENYTĖ Rasa, Čiuprinskas Kęstutis, Biurų pastatų vėsinimas naudojant skirtingus šilumnešius // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2011 m. balandžio 14-15 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011 p. 35-39.
2012-01-01 Bielskus Jonas, Čiuprinskas Kęstutis, Ekonominis Vilniaus Gedimino technikos universiteto SRK-II korpuso II aukšto vėdinimo sistemų palyginimas // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d, Vilnius : Technika, 2012 p. 31-26.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Sistemų hidronika
Pirmosios pakopos Oro kondicionavimas
Pirmosios pakopos Vėdinimas
Pirmosios pakopos Pastatų mikroklimatas
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2005-2007 Originali skystųjų desikantų oro sausinimo sistema, DEHUMID