Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jurga Naimavičienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos ir verslo administravimo magistras 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2014
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra, Saulėtekio al. 11, Vilnius Asistentė 2001-2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Internetinių ir dirbtinio intelekto technologijų statyboje laboratorja, Saulėtekio al. 11, Vilnius Laboratorijos vedėja 2007-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra, Saulėtekio al. 11, Vilnius Docentė 2008--
VĮ „Registrų centras“, Nekilnojamojo turto vertinimo departamentas, Rinkos tyrimų ir duomenų analizės skyrius Vyriausioji specialistė rinkos duomenų analizei 2014-2018
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T Kaklauskas Artūras; Zavadskas Edmundas Kazimieras; Naimavičienė, Jurga; Krutinis Mindaugas; Plakys Vytautas; Venskus Donatas. Model for a complex analysis of intelligent built environment. Automation in construction: an international research journal. Amsterdam : Elsevier Science B.V.. ISSN 0926-5805. Vol. 19, iss. 3 (2010), p. 326-340. (ISI WOS) 2010
02T Urbanavičienė Vita, Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Šliogerienė Jūratė, Naimavičienė Jurga, Vatin Nikolay Ivanovich, Facilitating the housing bargaining with the help of the bargaining decision support system // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 18, no. 3 (2014) p. 213-224 (ISI WOS) 2014
02T Ivanova Zinaida; Pichugin Igor; Naimavičienė, Jurga. Behavioral aspects of energy and heat consumption (basing on opinion poll data). Procedia Engineering. International Scientific Conference Urban Civil Engineering and Municipal Facilities (SPbUCEMF-2015). Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 117 (2015), p. 154-161. 2015
02T Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Čerkauskas, Justas; Ubartė, Ieva; Banaitis, Audrius; Krutinis Mindaugas; Naimavičienė, Jurga. Housing health and safety decision support system with augmented reality. Procedia Engineering. Innovative solutions in construction engineering and management. Flexible approach. Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058. Vol. 122 (2015), p. 143-150. 2015
02T, 03S, 04S Tupėnaitė, Laura; Naimavičienė, Jurga; Bagdonavičius Arvydas; Sabaliauskas, Kęstutis. Management of construction and real estate under conditions of market instability. Monograph. Vilnius: Technika. ISSN 9786094578366, 304 p. [Aut. indėlis 9,045] 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Bardauskienė Dalia, Dargis Robertas, Jackutė Ieva, Kaklauskas Artūras, Kanapeckienė Loreta, Krutinis Mindaugas, Kutut Vladislavas, Laurinavičius Algimantas, Naimavičienė Jurga, Raslanas Saulius, Staniūnas Eugenijus Kęstutis, Statulevičius Mindaugas, Šliogerienė Jūratė, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Pečiūrė Lina, Darnus nekilnojamojo turto vystymas; ISBN 9786094571985 (2012), [psl.: 880], [aut. lankų.: 51,88]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Krutinis Mindaugas, Tupėnaitė Laura, Naimavičienė Jurga, Gulbinas Andrius, Kanapeckienė Loreta, Automated valuation models and knowledge-based decision support in real estate valuation // The 6th International Conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat’06), 25-28 October 2006, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2006 p. 349-359
2006-01-01 Kaklauskas Artūras, Gulbinas Andrius, Naimavičienė Jurga, Kanapeckienė Loreta, Automated models for building's retrofit // Proceedings of the International Conference "Buildings Energy Efficiency in the Baltics (BENEFIT-2006)", October 25, 2006, Riga, Latvia, Riga : Riga Managers School, 2006 p. 298-334
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Naimavičienė Jurga, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Knowledge base model for sustainable housing renovation // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 276-281. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Naimavičienė Jurga, Mickaitytė Aistė, Analysis, modelling and forecasting of housing in lithuania: special emphasis on energy efficiency // The 7th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-07), 24-27 October 2007, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2007 p. 270-278. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2007-01-01 Kaklauskas Artūras, Naimavičienė Jurga, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Knowledge base model for sustainable housing renovation // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-7]
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Krutinis Mindaugas, Kaklauskas Artūras, Vainiūnas Povilas, Naimavičienė Jurga, Bartkienė Lina, Tupėnaitė Laura, Model for multiple criteria analysis of integrated intelligent and built-up ambient assisted living environment // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 725-730. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Zavadskas Edmundas Kazimieras, Naimavičienė Jurga, Kaklauskas Artūras, Krutinis Mindaugas, Vainiūnas Povilas, Multi-criteria decision support system of intelligent ambient assisted living environment // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 717-724. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]
2008-01-01 Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Naimavičienė Jurga, Knowledge management model for construction projects // The 8th international conference "Reliability and statistics in transportation and communication" (RelStat-08), 15-18 October 2008, Riga, Latvia, Riga : Transport and Telecommunication Institute, 2008 p. 313-320
2013-01-01 Kaklauskas Artūras, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Naimavičienė Jurga, Knowledge-based model for standard housing renovation // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 497-503. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect]
2013-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Seniut Mark, Vlasenko Andrej, Kaklauskas Gintaris, Juozapaitis Algirdas, Kuzminskė Agnė, Kaklauskas Gabrielius, Pečiūrė Lina, Jackutė Ieva, Naimavičienė Jurga, Čerkauskas Justas, Biometric and intelligent student progress assessment system // Advanced methods for computational collective intelligence. 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2012), Ho Chi Min City, Vietnam, November 28-30, 2012, Berlin Heidelberg : Springer p. 59-69. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Springerlink]
2013-01-01 Kaklauskas Artūras, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Kazokaitis Paulius, Bivainis Juozas, Galinienė Birutė, d'Amato Maurizio, Naimavičienė Jurga, Urbanavičienė Vita, Vitas Artūras, Čerkauskas Justas, Crisis management model and recommended system for construction and real estate // Advanced methods for computational collective intelligence. 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI 2012), Ho Chi Min City, Vietnam, November 28-30, 2012, Berlin Heidelberg : Springer p. 333-343. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Springerlink]
2014-01-01 Kaklauskas Artūras, Lepkova Natalija, Amaratunga Dilanthi, Lill Irene, Urbanavičienė Vita, Naimavičienė Jurga, Budrytė Loreta, Tupėnaitė Laura, Kanapeckienė Loreta, Recommender thermometer for measuring the preparedness for flood resilience management // Procedia economics and finance. 4th international conference on building resilience, incorporating the 3rd annual conference of the ANDROID disaster resilience network, 8th – 11th September 2014, Salford Quays, United Kingdom, New York : Elsevier p. 377-384. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Science Direct]
2015-01-01 Ivanova Zinaida, Pichugin Igor, Naimavičienė Jurga, Behavioral aspects of energy and heat consumption (basing on opinion poll data) // Procedia Engineering. International Scientific Conference Urban Civil Engineering and Municipal Facilities (SPbUCEMF-2015), Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 154-161
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų C1 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Kokybės valdymo sistemos
Pirmosios pakopos Marketingo pagrindai
Pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto vertinimo pagrindai
Pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto marketingo pagrindai
Pirmosios pakopos Visuotinės kokybės vadyba statyboje
Pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto rinkos analizė
Pirmosios pakopos Visuotinės kokybės vadyba
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Braganzos politechnikos institutas Portugalija Dėstymas pagal ERASMUS programą. Tematika: Protingas būstas 2012-2012
Palermo universitetas Italija Paskaitų skaitymas pagal ERASMUS programą. Tematika: Protingas būstas 2012-2012
Palermo universitetas Italija Paskaitų skaitymas pagal ERASMUS programą. Tematika: Protingas būstas 2013-2013
Talino technologijos universitetas Estija įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas; paskaitų konspekto parengimas 2013-2013
RISEBA universitetas Latvija ERASMUS IP. Sustainable Refurbishment of Residential Buildings and the Management after Completion. Sustainable Public Information (SuReMaSuPi) 2014-2014
Talino technologijos universitetas Estija Paskaitų skaitymas pagal ERASMUS+ programą. Tematika: Visuotinė kokybės vadyba statyboje 2014-2014
Korsikos Pascal Paoli universitetas Prancūzija ERASMUS IP. SuReReEnMaHo 2014-2014
Palermo universitetas Italija Paskaitų skaitymas pagal ERASMUS+ programą. Tematika: Visuotinė kokybės vadyba statyboje 2014-2014
Boltono universitetas Didžioji Britanija Paskaitų skaitymas pagal ERASMUS+ programą. Tematika: Intelektinė gyventi palanki aplinka 2014-2014
Palermo universitetas Italija Paskaitų skaitymas pagal ERASMUS+ programą. Tematika: Intelektinė gyventi palanki aplinka 2015-2015
Palermo universitetas Italija Paskaitų skaitymas pagal ERASMUS+ programą. Tematika: Intelektinė gyventi palanki aplinka 2015-2015
Talino technologijos universitetas Estija Paskaitų skaitymas pagal ERASMUS+ programą. Tematika: Intelektinė gyventi palanki aplinka 2016-2016
Boltono universitetas Didžioji Britanija Paskaitų skaitymas pagal ERASMUS+ programą. Tematika: Intelektinė gyventi palanki aplinka 2016-2016
Rygos technikos universitetas Latvija Paskaitų skaitymas pagal ERASMUS+ programą. Tematika: Intelektinė gyventi palanki aplinka 2017-2017
Palermo universitetas Italija Paskaitų skaitymas pagal ERASMUS+ programą. Tematika: Visuotinė kokybės vadyba statyboje 2017-2017
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2015 Studijų programų atnaujinimas užstatytos aplinkos srityje Rytų partnerystės šalyse, CENEAST, pradžia/pabaiga: 2012-10-15 / 2015-10-14
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2016-- Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management , https://www.degruyter.com/view/j/bjreecm Žurnalas publikuojamas (leidėjas)  Rygos technikos universitete, Ryga, Latvija Online ISSN 2255-9671