Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Irena Survilaitė-Jakštienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institutas, KPI (dabar Kauno technologijos universitetas, KTU) inžinierius mechanikas, aukštasis išsilavinimas 1982
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
MTI „Elektrografija“ inžinierius-konstruktorius 1982-1985
MTI "ENIMS", BĮ „Brown & Sharpe – Precizika” (dabar UAB "Precizika Metrology") inžinierius-konstruktorius 1985-1992
VGTU, Mechanikos fakultetas, Mašinų gamybos katedra reikalų tvarkytoja 1992-2013
VGTU, Mechanikos fakultetas, Mašinų gamybos katedra asistentė 1993-2013
VGTU Mechanikos fakultetas, Mechanikos inžinerijos katedra reikalų tvarkytoja 2013-2017
VGTU Mechanikos fakultetas, Mechanikos inžinerijos katedra lektorė 2013-2017
VGTU, Mechanikos ir medžiagų inžinerijos katedra administratorė 2017--
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 A2
rusų C1 C2 C1
vokiečių A2 B1 A1
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas 2016-2016
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dalykinis bendravimas 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2013 Pirmos pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-051), pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas"