Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Neringa Balčaitienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas filosofijos bakalauras, mokytojas, aukštasis išsilavinimas 2005
Vilniaus universitetas sociologijos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2012
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B2
rusų C1 C2 C1