Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Aurimas Gedminas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Šiaulių universiteto gimnazija vidurinis ir profesinė kvalifikacija 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2015
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2014-2015 Skaitinio intelekto algoritmų, skirtų susieti netiesioginius fizikinius dydžius su konkrečiomis PET butelio sienelės storio reikšmėmis, sukūrimas ir tyrimas
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Skriptinis programavimas