Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Regimantas Dauknys
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas civilinės inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2006
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vandentvarkos inžinerijos katedra Docentas 1996--
LR Aplinkos apsaugos ministerija, Nacionalinis HELCOM komitetas Nacionalinio HELCOM sekretoriato darbuotojas 1996-1998
UAB ”Arginta” Vandentvarkos direktorius 2002--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2011-2011 Sutankinto krakmolo flokuliantu dumblo pūdymo proceso preliminarus įvertinimas
2012-2015 Tauragės dumblo tirštinimo, pūdymo, sausinimo ir džiovinimo įrenginių projektavimas
2012-2012 Kazachstano 24 miestų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos arba statybos galimybių studijų techninis-technologinis įvertinimas
2012-2015 Rekomendacijos Molodečno miesto nuotekoms valyti, Baltarusija
2013-2014 Pilviškių nuotekų valyklos rekonstravimas. Techninio projekto technologijos dalies ekspertizė
2013-2014 Kazachstano miestų 26 nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos / statybos investicijų pagrindimo techninis-technologinis įvertinimas
2013-2014 Studija priešprojektiniams pasiūlymams parengti dėl Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Kirjanova Ala, Rimeika Mindaugas, Dauknys Regimantas, Nuotekų išbuvimo trukmės įtakos septiko darbui tyrimai // Vandens ūkio inžinerija, Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1392-2335. 2012, Nr. 40(60) p. 94-102. 2012
04T Kirjanova Ala, Rimeika Mindaugas, Dauknys Regimantas, Designing and testing a septic tank for a single household // Environmental engineering and management journal, Iasi : “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania. ISSN 1582-9596. Vol. 13, no. 3 (2014) p. 743-750. 2014
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-01-01 AMOSENKIENĖ Auksė, Dauknys Regimantas, Magistralinio vandentiekio renovacijos įtaka Vilniaus miesto vandens kokybei // Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 166-174.
2007-01-01 Provlockij Jaroslav, Vabolienė Giedrė, Dauknys Regimantas, Lengvai biologiškai skaidomų organinių teršalų koncentracijos Utenos nuotekose tyrimai // Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 73-83.
2008-01-01 Vabolienė Giedrė, Dauknys Regimantas, Statistical modelling of biological phosphorus removal from wastewater // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-5].
2008-01-01 Vabolienė Giedrė, Dauknys Regimantas, Statistical modelling of biological phosphorus removal from wastewater // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 743-747. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2010-01-01 Baltrūnienė Rima, Dauknys Regimantas, Lengvai biologiškai skaidomų organinių teršalų koncentracijos Palangos miesto nuotekose tyrimai // 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika : 2010 p. 9-14.
2010-01-01 Ofverstrom Svetlana, SAPKAITĖ Ieva, Dauknys Regimantas, An investigation of impact of iron and aluminium addition on the anaerobic digestion process // Linnaeus ECO-TECH'10, Kalmar : Linnaeus university, 2010 p. 558-563.
2010-01-01 Lapinskas Linas, Dauknys Regimantas, Aerobinio proceso taikymo pirminio ir perteklinio Vilniaus miesto valyklos dumblo mišiniui stabilizuoti tyrimas // 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2010 p. 50-54.
2010-01-01 Grušauskas Vygandas, Dauknys Regimantas, Aerobinio proceso taikymo pertekliniam dumblui stabilizuoti tyrimas // 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2010 p. 35-40.
2010-01-01 Ofverstrom Svetlana, SAPKAITĖ Ieva, Dauknys Regimantas, Pirminio-perteklinio dumblo mišinio anaerobinio pūdymo tyrimai // 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2010 p. 72-75.
2011-01-01 Ofverstrom Svetlana, SAPKAITĖ Ieva, Dauknys Regimantas, Iron and aluminium as inhibitors of anaerobic digestion of primary-waste activated sludge mixture // International Conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2011), May 26-27, 2011, Lithuanian Energy Institute, Kaunas, Lithuania, Kaunas : LEI, 2011 p. [1-6].
2011-01-01 Ofverstrom Svetlana, Dauknys Regimantas, Effect of disintegration pretreatment of sewage sluoge for enhanced anaerobic digestion // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 679-683.
2011-01-01 Kirjanova Ala, Rimeika Mindaugas, Dauknys Regimantas, Start-up of trickling filters using novel filter medium under low temperature conditions // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 578-583.
2011-01-01 Ofverstrom Svetlana, Dauknys Regimantas, Effect of disintegration pretreatment of sewage sluoge for enhanced anaerobic digestion // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building, Vilnius : Technika, 2011 p. 679-683. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Kirjanova Ala, Rimeika Mindaugas, Dauknys Regimantas, Start-up of trickling filters using novel filter medium under low temperature conditions // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building, Vilnius : Technika, 2011 p. 578-583. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Ofverstrom Svetlana, Dauknys Regimantas, Impact of iron salt dosing on anaerobic digestion process and struvite/vivianite formation: a review // Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2011), Rhodes island, Greece, 8-10 September 2011, Aegean : University of the Aegean, 2011 p. 1341-1346. [Duomenų bazės: Chemical Abstracts, Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Arlauskaitė Giedrė, Katinauskas Deividas, Ofverstrom Svetlana, Dauknys Regimantas, Geležies druskų įtaka dumblo pūdymo procesui // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d, Vilnius : Technika, 2012 p. 11-15.
2012-01-01 Kirjanova Ala, Dauknys Regimantas, Rimeika Mindaugas, Low-cost wastewater treatment system with nutrient removal for decentralized wastewater treatment // „Juniorstav 2012“, Brno: Brno University of Technology, 2012 p. 1-9.
2012-01-01 Staniulytė Andžela, Dauknys Regimantas, Dumblo savybių tyrimai Širvintų nuotekų valykloje // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d, Vilnius : Technika, 2012 p. 119-124.
2013-01-01 Jankeliūnaitė Eglė, Dauknys Regimantas, Vilniaus miesto dumblo apdorojimo įrenginių darbo paleidimo derinimo laikotarpiu analizė // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2013 m. balandžio 25-26 d, Vilnius : Technika, 2013 p. 81-86.
2014-01-01 Jakubėnas Arnoldas, Dauknys Regimantas, Kirjanova Ala, Fosfatų šalinimo iš nuotekų, panaudojant metalo drožles, tyrimai // 17-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2014 m. balandžio 11-12 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 26-31.
2014-01-01 Kirjanova Ala, Rimeika Mindaugas, Dauknys Regimantas, Pilot-scale trials of stone wool substrate media filters as a potential technology for tertiary domestic wastewater treatment // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7].
2014-01-01 Mažeikienė Aušra, Dauknys Regimantas, Removal of ammonium ions from digested sludge liquors using natural sorbent zeolite // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Kirjanova Ala, Rimeika Mindaugas, Dauknys Regimantas, Pilot-scale trials of stone wool substrate media filters as a potential technology for tertiary domestic wastewater treatment // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Mažeikienė Aušra, Dauknys Regimantas, Removal of ammonium ions from digested sludge liquors using natural sorbent zeolite // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 C1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Individualios vandentvarkos sistemos
Antrosios pakopos Vandentvarkos sistemų darbo optimizavimas
Antrosios pakopos Nuotekų valymo technologija
Pirmosios pakopos Nuotekų valymo technologija
Pirmosios pakopos Nuotekų valymo technologijos
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Pastatų vandentiekis ir nuotakynas)
Pirmosios pakopos Vandentvarkos sistemos pastatuose
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB "APVG" Lietuva naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas; parengta spaudai mokomoji knyga 2009-2009
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2012-2015 Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statyba, paleidimas-derinimas
2012-2014 Bresto komunalinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, Baltarusija
2014-2015 Mechaninio dumblo apdorojimo cecho statyba Baranovičių nuotekų valykloje, Baltarusija