Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Augustinas Maceika
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus technikos universitetas mechanikos inžinieriaus kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1994
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadybos magistras, aukštasis išsilavinimas 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
AB "Kuro aparatūra" Inžinierius technologas 1994-1997
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Pramonės įmonių valdymo katedra Asistentas 2000-2003
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Pramonės įmonių valdymo katedra Lektorius 2003-2007
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Pramonės įmonių valdymo katedra Docentas 2007-2013
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Pramonės įmonių valdymo katedra Katedros vedėjas 2010-2013
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos inžinerijos katedra Docentas 2013-2017
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Maceika Augustinas, Jančiauskas Bronius, Inovatyvios žinios: jų kilmė, išskyrimas ir naudojimas gamybinėje veikloje // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 3 (2012) p. 228-233. 2012
03S Maceika Augustinas, Šostak Olga Regina, Inovacijoms palankios aplinkos kūrimas // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 2 (2014) p. 121-128. 2014
Makutėnienė Daiva, Šostak Olga Regina, Maceika, Augustinas, Decision support system for roof installation // Studies in Informatics and Control, Bucharest : National Institute for Research & Development in Informatics. ISSN: 1220-1766, eISSN: 1841-429X. Vol. 25, iss. 2 (2016) p. 163-172. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Jančiauskas Bronius, Maceika Augustinas, Strazdas Rolandas, Toločka Eligijus, Zabielavičienė Irena, Pramonės įmonių valdymas: planavimas, organizavimas, vadovavimas; ISBN 9786094571671 (2012), [psl.: 312]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2003-01-01 Maceika Augustinas, Perduodamų technologijų ir vadybos įgūdžių kategorijų tyrimas // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas, Vilnius : Technika, 2003 p. 89-92.
2010-01-01 Maceika Augustinas, Jančiauskas Bronius, Research of a value orientation towards innovativeness in the industrial enterprises // 7th International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING", 22-24th April 2010, Tallinn, Estonia, Tallinn : Tallinn university of Technology, 2010 p. 310-315. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, INSPEC];
2012-01-01 Maceika Augustinas, Jančiauskas Bronius, Innovative knowledge: the importance and functionality in the present and future enterprises // 8th International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING” 19-21 April 2012, Tallinn, Estonia, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2012 p. 524-529.
2012-01-01 Maceika Augustinas, Zabielavičienė Irena, The creativity of innovation team // 8th International DAAAM Baltic Conference "INDUSTRIAL ENGINEERING” 19-21 April 2012, Tallinn, Estonia, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2012 p. 530-535.
2014-01-01 Maceika Augustinas, Zabielavičienė Irena, Development of innovation team creative abilities // Proceedings of 9h International Conference of DAAAM Baltic INDUSTRIAL ENGINEERING, Editor T.Otto, 24–26 April 2014, Tallinn, Estonia, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2014 p. 151-156.
2014-01-01 Maceika Augustinas, Jančiauskas Bronius, Engineering change and organizational behaviour of the enterprise // Proceedings of 9h International Conference of DAAAM Baltic INDUSTRIAL ENGINEERING, Editor T.Otto, 24–26 April 2014, Tallinn, Estonia, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2014 p. 145-150.
2015-01-01 Maceika Augustinas, Jančiauskas Bronius, Engineering education based on engineering change // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 995-1000.
2015-01-01 Makutėnienė Daiva, Šostak Olga Regina, Maceika Augustinas, Geometry and decision support system for roof installation // BALTGRAF-13, Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015 p. 108-116.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 C1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Operacijų tyrimai
Antrosios pakopos Inovatyvių gaminių projektavimas
Antrosios pakopos Inovacijų strategija ir taktika
Pirmosios pakopos Technologijų projektavimo ir naudojimo vadyba
Pirmosios pakopos Pramoninio gaminio projektavimo organizavimas
Pirmosios pakopos Organizacijų strateginis vystymas
Pirmosios pakopos Inovacijos gamyboje
Pirmosios pakopos Pramonės rinkodara
Pirmosios pakopos Strateginio valdymo pagrindai
Pirmosios pakopos Įrenginių surinkimo technologijos
Pirmosios pakopos Visuotinė kokybės vadyba
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
VšĮ Lietuvos inovacijų centras Lietuva Stažuotės tema – „Technologijų perdavimo sistemos funkcionavimo proceso analitinė apžvalga” 2010-2011
VšĮ Lietuvos inovacijų centras Lietuva Stažuotės tema – “Inovacijų strategijų formavimas, inovacinės plėtros veiksnių analizė”. 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2006-2009 Projektas Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0020 “Modernios inovacinių gebėjimų ugdymo programos, skirtos integruoti mokslo, verslo ir viešųjų institucijų potencialą, sukūrimas ir išbandymas”.
2010-2013 Projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-051 „Pirmos pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus“.
2010-2014 Projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-007 „Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms“
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2014-2014 Dalyvauta studentų konkurso vietinėje komisijoje. Renginys TIMES 2015-14 verslo atvejų varžybos ESTIEM LG VILNIUS.