Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Daiva Makutėnienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas architektas, aukštasis išsilavinimas 1984
Vilniaus technikos universitetas Informacinių technologijų mokslo magistras 1995
Lietuvos mokslų taryba daktaras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2000
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus rajono savivaldybė architektė 1984-1991
Vilniaus Gedimino technikos universitetas dėstytoja 1991--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
08T Jadvyga Žvironaitė, Jadvyga Regina Kerienė, Daiva Makutėnienė, Viktor Kizinievič The peculiarities of hardening of composite anhydrite cement pozzolanna binding material with not burned natural anhydrite Materials science = Medžiagotyra, Vol. 16, no. 2 2010
07T Makutėnienė Daiva, Čiupaila Lionginas, Informacinė grafika: galimybės ir netikėtumai // Jaunųjų mokslininkų darbai, Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1648-8776. 2011, Nr. 2(31) p. 125-131. 2011
02T Šostak Olga Regina, Makutėnienė Daiva, Modelling a dispute hearing between an investor and the public concerned in administrative courts of the republic of Lithuania // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vo. 19, no. 3 (2013) p. 489-509. 2013
02T Šostak Olga Regina, Makutėnienė Daiva, Timely determining and preventing conflict situations between investors and third parties: some observations from Lithuania // International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 17, no. 4 (2013) p. 390-404. 2013
07T Algirdas Sokas, Lionginas Čiupaila, Daiva Makutėnienė Geometry and programming in the drawing for the artificial intelligence experience. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Vol. 220-221. 2013
07T Hirotaka Suzuki, Daiva Makutėnienė, Modris Dobelis, Naoki Odaka, Zoja Veide, Vitola Liena Academic exchange between Baltic universities and Kobe University BALTGRAF-13 : the 13 international conference on engineering and computer graphics, June 25-26, 2015, Vilnius, Lithuania 2015
07T Daiva Makutėnienė, Olga Regina Šostak, Augustinas Maceika Geometry and decision support system for roof installation BALTGRAF-13 : the 13 international conference on engineering and computer graphics, June 25-26, 2015, Vilnius, Lithuania 2015
07T Daiva Makutėnienė, Olga Regina Šostak, Augustinas Maceika. Decision support system for roof installation Studies in Informatics and Control, Vol. 25, iss. 2. 2016. 2016
03H Nerija Banaitienė, Skirmantė Mozūriūnaitė, Eglė Navickienė, Liutauras Nekrošius, Rolandas Palekas, Vytautas Petrušonis, Indrė Ruseckaitė, Gintautas Skripkiūnas, Gintaras Stauskis, Ritoldas Šukys, Martynas Valevičius, Gintautas Blažiūnas, Gintaras Čaikauskas, Arnoldas Gabrėnas, Linas Krūgelis, Kęstutis Lupeikis, Daiva Makutėnienė, Vytautas Martinaitis, Marius Mickaitis, Saulius Mikštas. Architekto žinynas. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2017 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2002 Gintaris Cinelis, Daiva Makutėnienė, Gintaris Aksomitas Architektūrinių projektų rengimas programa Auto-Architect [elektroninis išteklius] . Mokymo ir metodinė priemonė Kauno technologijos universitetas, 2002.
2004 Romualdas Baušys, Birutė Juodagalvienė, Gerūta Kazakevičiūtė, Daiva Makutėnienė, Pranas Motiejūnas Kompiuterinio projektavimo grafikos pagrindai Mokomoji knyga Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2004
2006 Daiva Makutėnienė, Ina Gujienė Inžinerinė ir kompiuterinė grafika. Mokomoji knyga Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2006.
2011 Makutėnienė Daiva, Kompiuterinis modeliavimas architektūroje; ISBN 9789955289258 (2011), [psl.: 109]
2015 Čiupaila Lionginas, Makutėnienė Daiva, Vinogradova Jūratė, Zemkauskas Jonas, Žiūrienė Rytė, Inžinerinė skaitmeninė grafika. Bendroji grafika; ISBN 9786094576676 (2015), [psl.: 484]
2017 Nerija Banaitienė, Skirmantė Mozūriūnaitė, Eglė Navickienė, Liutauras Nekrošius, Rolandas Palekas, Vytautas Petrušonis, Indrė Ruseckaitė, Gintautas Skripkiūnas, Gintaras Stauskis, Ritoldas Šukys, Martynas Valevičius, Gintautas Blažiūnas, Gintaras Čaikauskas, Arnoldas Gabrėnas, Linas Krūgelis, Kęstutis Lupeikis, Daiva Makutėnienė, Vytautas Martinaitis, Marius Mickaitis, Saulius Mikštas. Architekto žinynas. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2017
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2002-01-01 Makutėnienė Daiva, Проблемы трехмерного моделирования в обучении основам компьютерного проектирования // Engineering Graphics BALTGRAF-6, Riga, 2002 p. 189-192.
2004-01-01 Makutėnienė Daiva, Visualisation of 3D transformations in some CAD systems // Proceedings of 8th Seminar "Geometry and Computer". Ustroń 15th - 17th June 2004, Ustroń, 2004 p. 41.
2005-01-01 Makutėnienė Daiva, Žiūrienė Rytė, Miesto parkų efektyvaus projektavimo modeliavimas // Parkas mieste - socialinis ir ekonominis veiksnys: tarptautinės konferencijos medžiaga: Vilnius, 2005 m. spalio 7 d, Vilnius : Lietuvos turto vertintojų asociacija, 2005 p. 103-108.
2007-01-01 Makutėnienė Daiva, The analysis of multivariant data in complex quiz layout for computer graphics // Proceedings of 5th conference "Geometry and Graphics". Ustron, 25th - 27th June 2007, Gliwice, 2007 p. 89-90.
2008-01-01 Čiupaila Lionginas, Makutėnienė Daiva, Žiūrienė Rytė, The models of graphics role in civil engineering under IT circumstances // 6th AECEF Symposium on Civil Engineering Education in Changing Europe: proceedings. Vilnius, Lithuania, May 28-30, 2008, Vilnius : Technika, 2008 p. 125-134. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Makutėnienė Daiva, Gabrielaitis Linas, National CAD standards and layering // Engineering graphics BALTGRAF-9: proceedings of the Ninth international conference on Geometry & engineering graphics. June 5-6, 2008, Riga, Latvia, Riga : Riga Technical University, 2008 p. 205-211.
2008-01-01 Makutėnienė Daiva, Gabrielaitis Linas, Techninės dokumentacijos ir grafikos valdymas statinių projektavimo įmonėse // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2008 m. gegužės 22 d, Kaunas : KTU, 2008 p. 150-155.
2008-01-01 Čiupaila Lionginas, Žiūrienė Rytė, Makutėnienė Daiva, Descriptive geometry in information technology: animation or reanimation? // 13th international conference on geometry and graphics. ICGG 2008, Dresden : Dresden University of Technology, 2008 p. [1-10].
2009-01-01 Čiupaila Lionginas, Makutėnienė Daiva, Zemkauskas Jonas, Engineering graphics models and education science practice // 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania, Vilnius: Technika, 2009 p. 190-197.
2009-01-01 Čiupaila Lionginas, Juodagalvienė Birutė, Makutėnienė Daiva, Intelligence application aspects in the models of it educology // 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania, Vilnius: Technika, 2009 p. 198-207.
2009-01-01 Makutėnienė Daiva, Plakys Vytautas, Vinickas Minvidas, Building materials recognition using neural networks // 10th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-10 June 4-5, 2009, Vilnius, Lithuania, Vilnius: Technika, 2009 p. 100-105.
2010-01-01 Čiupaila Lionginas, Makutėnienė Daiva, Zemkauskas Jonas, Synergetic aspects of it integration of standards // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vilnius : Technika, p. 576-580.
2010-01-01 Čiupaila Lionginas, Makutėnienė Daiva, Zemkauskas Jonas, Synergetic aspects of it integration of standards // 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques: selected papers, Vol. 2. May 19-21, 2010, Vilnius : Technika, 2010 p. 576-580.
2012-01-01 Makutėnienė Daiva, Čiupaila Lionginas, Zemkauskas Jonas, Taikomosios inžinerinės grafikos kurso modeliavimo ypatumai // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2012, Kaunas : Akademija, 2012 p. 48-54.
2012-01-01 Makutėnienė Daiva, Čiupaila Lionginas, Zemkauskas Jonas, Bendrosios inžinerinės grafikos kurso modelis // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2012, Kaunas : Akademija, 2012 p. 42-47.
2015-01-01 Suzuki Hirotaka, Makutėnienė Daiva, Dobelis Modris, Odaka Naoki, Veide Zoja, Liena Vitola, Academic exchange between Baltic universities and Kobe University // BALTGRAF-13, Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015 p. 117-124.
2015-01-01 Makutėnienė Daiva, Šostak Olga Regina, Maceika Augustinas, Geometry and decision support system for roof installation // BALTGRAF-13, Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015 p. 108-116.
2015-01-01 Sokas Algirdas, Čiupaila Lionginas, Makutėnienė Daiva, Geometry and programming in the drawing for the artificial intelligence experience // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania, Zurich : Trans Tech Publications Ltd p. 922-927.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B2
lenkų A1 A2 A1
rusų C1 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Informacijos vizualizavimo technologijos
Pirmosios pakopos Informacinės grafinės technologijos
Pirmosios pakopos Multimedijos dizaino pagrindai
Pirmosios pakopos Bendroji inžinerinė grafika
Pirmosios pakopos Taikomoji inžinerinė grafika
Pirmosios pakopos Kompiuterinis modeliavimas
Pirmosios pakopos Kompiuterinė grafika
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2016-- Lietuvos mokslų akademijos koordinuojamo projekto Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-02- 0001 „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“ veiklos Nr. 5 „Moksleivių nuotolinio švietimo sistemos technologijos mokslų srityje sukūrimas ir išbandymas“ vykdymas
2018-2020 Erasmus+ projektas „Virtualios mokymosi aplinkos plėtra aukštojo mokslo techninėse studijose“ (VIRTEC) Nr. 2018-1-EE01-KA203-047108.
2019-- Projektas "Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas" (BIM-LT), Nr.10.1.1-ESFA-V-912-01-0029, finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto. Dalyvavimo pobūdis - veiklos grupės ekspertė.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
1995-- LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS, LST TK 30 komiteto narė
1995-- BALTGRAF (International Society for Graphics of Baltic countries)
1998-- ISGG (International Society for Geometry and Graphics)
2011-- MOKSLAS - LIETUVOS ATEITIS, 2011 m. Dalyvauja nuo/iki: 2011-10-13 /