Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Žydrūnas Čeponis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno technologijos universitetas inžinierius, aukštasis išsilavinimas 1994
Kauno technologijos universitetas elektros energetikos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 1996
KTU ir Lietuvos energetikos i-tas daktaras 2003
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
VĮ ,,Alytaus šilumos tinklai" Elektrikas 1993-1993
AB ,,Energetikos remontas", elektros įrenginių gamybos skyrius Meistras 1994-1997
AB ,,Kauno energetikos remontas", aukštosios įtampos laboratorija Vadovas 1997-2000
AB ,,RST" filialas ,,Vilniaus elektros tinklai", įrenginių remonto ir bandymo skyrius Vadovo pavaduotojas 2000-2002
AB ,,RST" filialas ,,Vilniaus elektros tinklai", Vilniaus m. šilaurinis skyrius Vadovas 2002-2004
UAB ,,Naujoji šiluma" Projektų vadovas 2005-2005
AB ,,Lietuvos energija", elektros tinklo departamentas Įrenginių eksploatacijos skyriaus vadovas 2005-2007
VGTU, Elektronikos fakultetas, automatikos katedra Lektorius 2005--
UAB ,,ELKOR" Direktorius 2009-2013
UAB ,,DIFAT" Direktorius 2011--
VTDKO, Technikos fakultetas, elektros inžinerijos katedra Lektorius 2014--
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2006-01-01 Baublys Juozas, Čeponis Žydrūnas, Jasiūnas Kęstutis, The analysis of transformers insulation polarization models // EMD 2006: proceedings of the XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances. September 27-29 2006, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija, 2006. p. 229-232. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
lenkų A2 B2 A1
rusų C2 C2 C2
vokiečių B2 B2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Techninės aviacijos veiklos žmogiškieji veiksniai ir žmonių sauga
Pirmosios pakopos Žmonių sauga
Pirmosios pakopos Pastato techninių sistemų valdymas
Pirmosios pakopos Elektros energetika