Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Edgaras Timinskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija vidurinis ir profesinė kvalifikacija 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2009
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
D. BULYBENKO KONSTRUKTORIŲ GRUPĖ, UAB BIM specialistas ir konstruktorius 2009--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Asistentas 2010-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Inžinerinės grafikos katedra Lektorius 2013--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Tiltų ir specialiųjų statinių katedra Lektorius 2013-2015
Lietuvos statybininkų asociacija Projektų vadovas 2015-2015
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
02T, 09T Timinskas Edgaras, Jakubovskis Ronaldas, Meškėnas Adas, Gudonis Eugenijus, Kompozitiniais strypais armuotų sijų pleišėjimo ir deformacijų analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.4 (2012) p. 346-350 2012
02T, 09T Timinskas Edgaras, Jakštaitė Rūta, Gribniak Viktor, Tamulėnas Vytautas, Kaklauskas Gintaris, Accuracy analysis of design methods for concrete beams reinforced with fiber reinforced polymer bars // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 3 (2013) p. 123-133 2013
02T, 09T Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Torres Lluis, Daniūnas Alfonsas, Timinskas Edgaras, Gudonis Eugenijus, Comparative analysis of deformations and tension-stiffening in concrete beams reinforced with GFRP or steel bars and fibers // Composites. Part B: Engineering, Oxford : Elsevier B.V.. ISSN 1359-8368. Vol. 50 (2013) p. 158-170 2013
02T, 09T Gudonis Eugenijus, Timinskas Edgaras, Gribniak Viktor, Kaklauskas Gintaris, Arnautov Aleksandr K., Tamulėnas Vytautas, FRP reinforcement for concrete structures: state-of-the-art review of application and design // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 4 (2013) p. 147-158 2014
02T, 09T Gribniak Viktor, Arnautov Aleksandr K., Kaklauskas Gintaris, Tamulėnas Vytautas, Timinskas Edgaras, Sokolov Aleksandr, Investigation on application of basalt materials as reinforcement for flexural elements of concrete bridges // The Baltic journal of road and bridge engineering, Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 10, no. 3 (2015) p. 201-206 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Kaklauskas Gintaris, Bačinskas Darius, Gribniak Viktor, Jakubovskis Ronaldas, Ulbinas Darius, Gudonis Eugenijus, Meškėnas Adas, Timinskas Edgaras, Sokolov Aleksandr, Plieno pluoštu ir nemetaliniais strypais armuotos betoninės konstrukcijos [elektroninis paskaitų konspektas]; ISBN 9786094573484 (2012), [psl.: 278], [aut. lankų.: 16,87]
2012 Kaklauskas Gintaris, Bačinskas Darius, Gribniak Viktor, Jakubovskis Ronaldas, Ulbinas Darius, Gudonis Eugenijus, Meškėnas Adas, Timinskas Edgaras, Sokolov Aleksandr, Inovatyvių kompozicinių medžiagų taikymas betoninių tiltų konstrukcijoms; ISBN 9786094573491 (2012), [psl.: 300], [aut. lankų.: 18,73]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-01-01 Timinskas Edgaras, Jakubovskis Ronaldas, Stiklo pluošto armatūra armuotų betoninių elementų eksperimentinis ir skaitinis tyrimas // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011 p. [1-5]
2013-01-01 Jakštaitė Rūta, Timinskas Edgaras, Tamulėnas Vytautas, Gribniak Viktor, Kompozitais armuotų sijų tempiamojo betono įtempių ir deformacijų tyrimai // 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d, Vilnius : Technika, 2013 p. [1-14]
2015-01-01 Timinskas Edgaras, Davicijonaitė Miglė, How to prepare engineering data and graphic systems for smart country // BALTGRAF-13, Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015 p. 62-67
2015-03-12 Timinskas, E. (2015). Bibliografijos ir PDF tvarkymas. In Projekto eMoDB.LT2 tarptautinė konferencija. Vilnius, Lithuania. Retrieved from http://www.lmba.lt/renginys/projekto-emodblt2-tarptautine-konferencija-0
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 A2
rusų B1 C1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Industrinių objektų projektavimo technologijos
Antrosios pakopos Inžinerinės dokumentacijos valdymas
Antrosios pakopos Kompiuterinis projektavimas
Antrosios pakopos Konstruktorinės dokumentacijos valdymas
Antrosios pakopos Nemetaline armatūra ir pluoštu armuotų konstrukcijų statiniai
Antrosios pakopos Nemetaline armatūra ir pluoštu armuotų konstrukcijų specialieji statiniai
Pirmosios pakopos Taikomoji inžinerinė grafika
Pirmosios pakopos Bendroji inžinerinė grafika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Taylor and Francis Group Lietuva "How to get published" 2011-2011
Autodesk Lietuva AutoCAD 2012 profesionalo sertifikatas 2012-2012
Autodesk Lietuva Revit Architecture 2012 profesionalo sertifikatas 2012-2012
Elsevier Lietuva SciVerse Science Direct Training 2012-2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Elektroninio mokymo metodai, elektroninio mokymo įranga, elektroninio mokymo taikymas, elektroninio mokymo kursų kūrimas, medijų naudojimas elektroninio mokymo procese 2014-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstytojų pedagoginės kvalifikacijos tobulinimas 2014-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Parametrinio modeliavimo pagrindai SolidWorks projektavimo sistema (pradmenys), Reg. Nr. FMIG14249 2014-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva 3D tūrinis parametrinis modeliavimas SolidWorks projektavimo sistemos pagrindu (pradmenys), Reg. Nr. FMIG14264 2014-2014
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija Lietuva eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai - antrasis etapas, Naudojimasis elektroniniais mokslo duomenų ištekliais: Technologijos mokslų šaltiniai 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2013 Skaityti pranešimai tematika "Bibliography and PDF management. Reference Management System Mendeley" Europos komisijos finansuojamo projekto TEMPUS ("Two cycle E-Commerce curricula to serve Information Society in RU, UA and IL").
2015-2015 Skaitytas pranešimas tematika "Scientific literature resources: bibliography and Pdf management" Europos komisijos finansuojamo projekto TEMPUS MATRE ("Modernizing Academic Teaching and Research Environment in Business and Economics at Lebanon and Syria", projekto Nr. 544001-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES).
Kita veikla
Savanoris jaunimo organizacijoje "Kitas variantas", VšĮ nuo 2009 iki 2013.