Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Nida Vasiliauskaitė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas Filosofijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1998
Vilniaus universitetas Filosofijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus universitetas Filosofijos daktaro laipsnis 2005
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas lektorė 2001-2003
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Humanitarinio instituto Filosofijos ir politologijos katedra lektorė 2005-2006
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių indutrijų fakulteto Filosofijos ir komunikacijos katedra docentė 2006-2016
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas lektorė 2012-2013
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
05S, 02S, 08S Vasiliauskaitė Nida, Vizuali „Lietuvos vardo tūkstantmečio“ ideologija: atvejo analizė // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 3 (2012) p. 175-186. 2012
01H, 02S Vasiliauskaitė Nida, Racionalumo ir teisingumo sąjungos problema Johno Rawlso „Politiniame liberalizme” // Problemos, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. T.82 (2012) p. 126-138. 2012
01H, 08S Vasiliauskaitė Nida, Intelektualė antifeministė: šizoidinės strategijos // Filosofija. Sociologija, Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 24, nr. 1 (2013) p. 11-21. 2013
02S, 08S Vasiliauskaitė Nida, Seksualinis nacionalizmas: „Aš myliu Lietuvą“ // Politologija, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1681. T. 1 (69), spec.nr. „Politika ir medijos“ (2013) p. 62-87. 2013
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Postmodernioji kultūra
Antrosios pakopos Postmodernioji komunikacija
Pirmosios pakopos Filosofija
Pirmosios pakopos Politologija
Pirmosios pakopos Audiovizualinė žiniasklaida
Pirmosios pakopos Medijos ir politika
Pirmosios pakopos Lytis ir seksualumas populiariojoje kultūroje
Pirmosios pakopos Politika ir technologijos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Varšuvos universiteto Filosofijos institutas Lenkija Vasaros mokykla skirta Hėgelio ir Markso analizavimui 2013-2013
Upsalos universiteto Eurazijos ir Rusijos studijų centras Švedija Tarptautinis seminaras „Love and Sex after Communism: Post-Soviet Intimacies amid Political and Economic Change“ 2013-2013
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
--- Lygių galimybių plėtros centro (LGPC) ekspertė
--- Intelektualinio-politinio judėjimo Naujoji kairė 95 (NK95) narė
--- Kultūros savaitraščio „Šiaurės Atėnai“ autorė
--- Naujienų portalo Delfi.lt apžvalgininkė
--- Tolerantiško jaunimo asociacijos valdybos narė
--- Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narė
--- Lietuvos socialinių mokslų forumo narė