Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jelena Mamčenko
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos mokslo bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2012
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2012-2013 Interneto paslaugų ir jų sąsajos galimybių tyrimai, tiriant unifikuotų paslaugų ir posistemių integracijos architektūrą
2013-2013 Efektyvių semantinių sistemų plėtros tyrimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07T Mamčenko Jelena, Šileikienė Irma, Lieponienė Jurgita, Kulvietienė Regina, Evaluating the data of an e-examination system using a descriptive model in order to identify hidden patterns in students answers // The Online Journal on Computer Science and Information Technology (OJCSIT), Kairo : The International Foundation for Modern Education and Scientific Research (INFOMESR). ISSN 2090-4517. Vol. 1, no 2 (2011) p. 45-49. 2011
07T Baurienė Genaovaitė, Mamčenko Jelena, Kulvietis Genadijus, GRIGORAVIČIUS Artūras, Tumasonienė Inga, The ring type piezoelectric actuator generating elliptical movement // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 19, nr.6 (2013) p. 688-693. 2013
07T Mamčenko, J.; Gasimov, J. Customer churn prediction in mobile operator using combined model. ICEIS 2014 : Proceedings of the 16th International Conference on Enterprise Information Systems. Lisbon, Portugal 27 - 30 April. Lisbon : Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication. ISBN 9789897580277. p. 233-240. 2014
Juskeviciene. A.; Jasute, E.; Kurilovas, E.,; Mamcenko, J. Application of 1:1 Mobile Learning Scenarios in Computer Engineering Education // The International Journal of Engineering Education, Volume 32 Number 3(A) 2016, ISSN 0949-149X, pp. 1087–1096. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Lučinskis Raimundas, Mamčenko Jelena, Tumasonienė Inga, Valentinavičius Saulius, Programavimas C++ // , ; ISBN (2011), [psl.: 0]
2014 Dirbtinis intelektas: nuotolinių studijų modulio medžiaga
2014 Duomenų bazių valdymas 2: nuotolinių studijų modulio medžiaga
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Kulvietienė Regina, Mamčenko Jelena, Data mining process in telecoms for fraud detection // Informacinės technologijos verslui - 2004, Kaunas : Technologija, 2004 p. 103-108.
2004-01-01 Kulvietienė Regina, Mamčenko Jelena, IBM intelligent miner for data and its employment in telecoms // The development and perspectives of general and higher education (physics, mathematics, computer sciences): selected papers of the international scientific conference, Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2004 p. 54-59.
2004-01-01 Kulvietienė Regina, Mamčenko Jelena, Data mining technology and the data mining process of the intelligent miner // Informacinės technologijos 2004, Kaunas : Technologija, 2004 p. 415-419.
2005-01-01 Mamčenko Jelena, Kulvietienė Regina, Data mining technique for users’ activity analysis // Informacinės technologijos verslui - 2005, Kaunas : [Vilniaus univ. Kauno humanitarinis fak.], 2005 p. 48-52.
2005-01-01 Mamčenko Jelena, Kulvietienė Regina, Data mining technique for collaborative server activity analysis // Proceedings of the WSEAS International Conferences NN'05, FS'05, EC'05, Lisbon : WSEAS Press, 2005 p. 76-79.
2005-01-01 Mamčenko Jelena, Kulvietienė Regina, Domino server usage and users activity analysis // Informacinės technologijos 2005, Alytus : Alytaus kolegija, 2005 p. 114-118.
2005-01-01 Mamčenko Jelena, Kulvietienė Regina, Data mining technique for collaborative server long file analysis // Proceedings of the 9th WSEAS International CSCC Multiconference: CIRCUITS'05, SYSTEMS'05, COMPUTERS'05, COMMUNICATIONS'05, Athens : WSEAS Press, 2005 p. [1-5].
2005-01-01 Šileikienė Irma, Mamčenko Jelena, Kulvietienė Regina, Mining data in synchronous and asynchronous queries during blended delivery courses // Proceedings of the 1st WSEAS/IASME International Conferences on Education Technologies: MATH'05, ICOSSSE'05, POWER'05, EDUTE'05. Tenerife, Canary Islands, Spain, December 16-18, 2005, p. 46-50.
2006-01-01 Kulvietis Genadijus, Mamčenko Jelena, Šileikienė Irma, Intelligent mining on asynchronous e-learning information system // The 9th WSEAS International Conference on Applied Mmathematics (MATH 06) Istanbul, Turkey, May 27-29, 2006, Athenes : WSEAS, 2006 p. 110-114.
2007-01-01 Mamčenko Jelena, Belevičiūtė Inga, Data mining for knowledge management in technology enhanced learning // Proceedings of the 6th WSEAS International Conferences on Applications of Electrical Engineering (AEE'07): Istanbul, Turkey, May 27-29, 2007, Istanbul : WSEAS Press, 2007 p. 115-119. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2009-01-01 Mamčenko Jelena, Tumasonienė Inga, Duomenų gavybos technologijų taikymas dokumentų valdymo sistemoje // Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: II respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Vilnius : Vilniaus kolegija, 2009 p. 58-62.
2009-01-01 Tumasonienė Inga, Mamčenko Jelena, BEM programinių paketų tobulinimo galimybės // Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: II respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Vilnius : Vilniaus kolegija, 2009 p. 90-95.
2009-01-01 Mamčenko Jelena, Duomenų gavybos technologijų taikymas išskirstytų serverių darbui gerinti // Information technologies'2009, Kaunas : Technologija, 2009. p. 75-80.
2009-01-01 Mamčenko Jelena, Tumasonienė Inga, Grupinio darbo sistemos duomenų paruošimas duomenų gavybos technologijoms // Šiuolaikinės technologijos 2009: teorija, praktika, inovacijos. 2009 m. balandžio 30, Alytus, Alytus : Alytaus kolegija, 2009 p. 43-47.
2009-01-01 Mamčenko Jelena, Tumasonienė Inga, Precizinių mikrorobotų pjezokeitiklių modeliavimas // Šiuolaikinės technologijos 2009: teorija, praktika, inovacijos. 2009 m. balandžio 30, Alytus, Alytus : Alytaus kolegija, 2009 p. 73-77.
2011-01-01 Mamčenko Jelena, Šileikienė Irma, Lieponienė Jurgita, Kulvietienė Regina, Analysis of e-exam data using data mining techniques // Information technologies'2011, Kaunas : Technologija, 2011 p. [1-5]. [Duomenų bazės: ];
2014-01-01 Mamčenko Jelena, Gasimov Jamil, Customer churn prediction in mobile operator using combined model // ICEIS 2014, Lisbon : Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication p. 233-240.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
lietuvių C2 C2 C2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Duomenų gavybos technologijos
Pirmosios pakopos Duomenų bazių valdymas 1
Pirmosios pakopos Dirbtinis intelektas ir ekspertinės sistemos
Pirmosios pakopos Informacinės technologijos
Pirmosios pakopos Objektinis programavimas
Pirmosios pakopos Programavimas C
Pirmosios pakopos Duomenų bazių valdymas
Pirmosios pakopos Programavimo kalba C
Pirmosios pakopos Duomenų bazių valdymas 2
Pirmosios pakopos Duomenų bazės
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
MATRIX SOFTWARE BALTIC, UAB Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas 2014-2014
MATRIX SOFTWARE BALTIC, UAB Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas 2014-2014
VGTU Lietuva Studijų prieinamumas specialiųjų poreikių turintiems studentams 2015-2015
VGTU Lietuva Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas 2016-2016
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2013 Efektyvių semantinių sistemų plėtros tyrimas
2013-2014 Interneto paslaugų ir jų sąsajos galimybių tyrimai, tiriant unifikuotų paslaugų ir posistemių integracijos architektūrą
2014-2016 Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus profesinio standarto rengimas (projekto grupės vadovo pavaduotoja ir vykdytoja)
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2005-- Jaunųjų mokslininkų konferencijos (Informacinių technologijų sekcijos) organizatorė
2014-- Eksperto veikla vertinant atvirų konkursų pateiktas paraiškas
2016-- Beyond Databases Architectures and Structures (BDAS) konferencijos programos komiteto narė