Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Andrius Ušinskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektronikos ir elektrotechnikos mokslo bakalauro laipsnis 1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo magistro laipsnis 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų daktaro laipsnis 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų docento pedagoginis vardas 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Asistentas 2002-2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Asistentas 2003-2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Asistentas 2003-2004
Vilniaus Gediminio technikos universitetas Docentas 2004-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius 2013-2013
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Profesorius 2013--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2007-2008 Interaktyvių algoritmų, skirtų erdvinių modelių elementų identifikavimui ir jų geometriniam išlyginimui, analizė ir tyrimas
2008-2008 Kulkų pataikymo vietos koordinačių nustatymas
2013-2013 Ultragarso generatoriaus maketo sukūrimas
2014-2015 Skaitinio intelekto algoritmų, skirtų susieti netiesioginius fizikinius dydžius su konkrečiomis PET butelio sienelės storio reikšmėmis, sukūrimas ir tyrimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T Ušinskas, Andrius; Kirvaitis Raimundas. Žmogaus galvos smegenų ischeminio insulto automatinės analizės metodų apžvalga. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 7(49), p. 52-59. 2003
01T Ušinskas, Andrius; Dobrovolskis Romualdas Andrius; Tomandl Bernd F. Ischemic stroke segmentation on CT images using joint features. Informatica. Vilnius.. ISSN 0868-4952. 2004, Vol. 15, no. 2, p. 283-290. 2004
07T Paulinas, Mantas; Ušinskas, Andrius. A survey of genetic algorithms applications for image enhancement and segmentation. Information technology and control. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-124X. Vol. 36, no. 3 (2007), p. 278-284. 2007
09B Žurauskas Edvardas; Ušinskienė Jurgita; Gaigalaitė Virginija; Blanc Raphael; Ušinskas, Andrius; Laurinavičius Arvydas. Dirbtinių intrakranijinės aneurizmos modelių kūrimas angiografiniams tyrimams. Medicina. Kaunas : Medicina. ISSN 1010-660X. 2007, 43(7), p. 562-567. 2007
01T Mockus, Laimonas; Meilūnas Mečislavas; Paulinas, Mantas; Ušinskas, Andrius; Zakarkaitė Diana. Generating of reformat slices in neural and cardio-tomography. Mathematical modelling and analysis: the Baltic journal on mathematical applications, numerical analysis and differential equations. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-6292. Vol. 12, no. 1 (2007), p. 121-130. 2007
01T Bartnykas, Kęstutis; Ušinskas, Andrius. An aplication of self-similarity analysis for segmentation of images of human liver. Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2009, No. 2(90), p. 35-38. 2009
06B Matačiūnas Mindaugas; Zakarkaitė Diana; Zeleckienė Ingrida; Palionis Darius; Valevičienė Nomeda; Ušinskas, Andrius; Tomošiūnas Algirdas. Tomographic volumetry of the right ventricle: redundancy of technologies or inescapable necessity for a multimodality approach?. Seminars in Cardiovascular Medicine. Vilnius : Lietuvos širdies asociacija. ISSN 1822-7767. 2011, No. 17, p. [1-11]. 2011
01T Ušinskas, Andrius; Paulinas, Mantas; Meilūnas, Mečislavas; Matačiūnas Mindaugas; Zakarkaitė Diana; Zeleckienė Ingrida; Laucevičius Aleksandras. Computing of right ventricle volume using orthogonal contours. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2011, No. 9(115), p. 83-86. 2011
01T Kovaliov Nikolaj; Ušinskas, Andrius. Praeinančių žmonių skaičiavimas įterptinėje sistemoje naudojant vaizdo kamerą. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 2 (2014), p. 134-137. 2014
01P Ušinskas, Andrius; Meilūnas Mečislavas; Paulinas Mantas; Miniotas, Darius; Zakarkaitė Diana; Matačiūnas Mindaugas; Zeleckienė Ingrida; Ušinskienė Jurgita; Laucevičius Aleksandras. Computing volume of the heart’s right ventricle using 2D echocardiography images. Mathematical modelling and analysis. Vilnius : Technika. ISSN 1392-6292. Vol. 19, no. 4 (2014), p. 556-567. 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2008 Andrius Ušinskas. Duomenų šaltinio ir kanalo kodavimas. VGTU leidykla Technika. ISBN 9789955289135.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2002-03-10 Ušinskas Andrius, Tomandl Bernd F, Hastreiter Peter, Spinnler Klaus, Wittenberg Thomas, Improvements on the gray level co-occurrence matrix technique to compute ischemic stroke volume // Bildverarbeitung für die Medizin 2002, Berlin : Springer-Verlag, 2002 p. 267-270.
2002-06-11 Ušinskas Andrius, Pranckevičienė Erinija, Wittenberg Thomas, Hastreiter Peter, Tomandl Bernd F., Automatic ischemic stroke segmentation using various techniques // Neural Networks and Soft Computing, Heidelberg : Physica-Verlag, 2003 p. 498-503.
2005-10-27 Ušinskas Andrius, Paulinas Mantas, Rokicki Jaroslav, Trimačio modelio sudarymas skaitmeninei kraujagyslių analizei timogramose // Biomedicininė inžinerija, Kaunas : Technologija, 2005 p. 248-251.
2006-10-02 Ušinskas Andrius, Gleižnienė R., Ischemic stroke region recognition based on ray tracing // BEC 2006: proceedings of the 10th Biennial Baltic Electronics Conference, October 2-4, 2006, Tallinn, Estonia, Tallinn : TUT, 2006 p. 221-224.
2008-05-08 Matiukas Vilius, Paulinas Mantas, Ušinskas Andrius, Adaškevičius Rimas, Meškauskas Rimvydas, Valinčius Donatas, A survey of point cloud reconstruction methods // ECT - 2008: proceedings of the 3rd international conference on electrical and control technologies, May 8-9, 2008, Kaunas, Lithuania, Kaunas : Technologija. p. 150-153.
2012-10-05 Rokicki Jaroslav, Kazuko Hiyoshi, Vialatte Francois-Benoit, Ušinskas Andrius, Cichocki Andrzej, Early Alzheimer’s disease progression detectionusing multi-subnetworks of the brain // IJCCI 2012, Setubal : INSTICC, 2012 p. 684-691.
2014-06-16 Antti K. Piironen, Juho Vesanen, Joseph Hotchkiss, Manfred G. Jungke, Robert Michalik, Andrius Usinskas, Panos Abatis, Shaun Yates. Self-evaluation driven recommendations for planning intensive projects // Proceedings of the 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain, June 16-19, 2014.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 B2
rusų C1 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Įterptinių sistemų inžinerija
Antrosios pakopos Medicininių ir bioinžinerinių vaizdų apdorojimas
Pirmosios pakopos Tinklinis programavimas
Pirmosios pakopos Duomenų kodavimas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Fraunhofer-Institute for Integrated Circuits – Applied /Electronics (IIS-A) Vokietija Mokslinė stažuotė medininių vaizdų apdorojimo tema 2001-2001
Division of Automatic Control, Linköpings University Švedija Mokslinė stažuotė vaizdų apdorojimo tema 2002-2002
Edinburgh Parallel Computing Centre, University of Edinburgh Škotija Mokslinė stažuotė vaizdams apdoroti taikant lygiagrečiuosius skaičiavimus 2002-2002
Metropolijos aukštoji technikos mokykla Helsinkyje Suomija IP "Įterptinių skaitmeninių signalų apdorojimas" 2010-2010
Koventrio universitetas Didžioji Britanija IP "Įterptinių skaitmeninių signalų apdorojimas" 2011-2011
Frankfurto prie Maino aukštoji technikos mokykla Vokietija IP "Aktyvūs žaidimai" 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2003-2005 Automatinė žmogaus galvos smegenų ischeminio insulto analizė kompiuterinės tomogramos pjūviuose. Europos tyrimų, plėtros ir bendradarbiavimo programa EUREKA. E!2981 CTBSTROKE.
2005-2007 Žmogaus galvos kraujagyslių aneurizmos srities analizė angiogramose. Europos tyrimų, plėtros ir bendradarbiavimo programa EUREKA. E!3475 AMRA.
2010-2014 Sumanios radijo sistemos ir Perprogramuojamos radijo sistemos: techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas. COST - Europos šalių bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje. IC0905 TERRA.
2010-2010 Įterptinių skaitmeninių signalų apdorojimas. Europos Sąjungos Erasmus Intensyvioji programa pagal Mokymosi visą gyvenimą. IP242663/2/1/731/09. Suomija.
2010-2011 Dešiniojo širdies skilvelio funkcijos tyrimai ir analizė. Lietuvos mokslo taryba. LIG-10039.
2011-2011 Įterptinių skaitmeninių signalų apdorojimas. Europos Sąjungos Erasmus Intensyvioji programa pagal Mokymosi visą gyvenimą. 2010-1-FI1-ERA10-03614. Anglija.
2012-2012 Įterptinių skaitmeninių signalų apdorojimas. Europos Sąjungos Erasmus Intensyvioji programa pagal Mokymosi visą gyvenimą. 2011-1-FI1-ERA10-06193. Lietuva.
2013-2013 Aktyvūs žaidimai. Europos Sąjungos Erasmus Intensyvioji programa pagal Mokymosi visą gyvenimą. 2012-1-FI1-ERA10-09670. Lietuva.
2014-2014 Aktyvūs žaidimai. Europos Sąjungos Erasmus Intensyvioji programa pagal Mokymosi visą gyvenimą. 2013-1-FI1-ERA10-12965. Vokietija.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2001-- Tarptautinė profesinė organizacija Elektros ir elektronikos inžinierių institutas (IEEE)
Kita veikla
2006 m. skaitytos paskaitos Koszalin technikos universitete, Lenkijoje.
2007 m. skaitytos paskaitos Lisabonos technikos universitete, Portugalijoje.
2008 m. skaitytos paskaitos Troyes technikos universitete, Prancūzijoje.
2010 m. skaitytos paskaitos Koventrio universitete, Jungtinėje Karalystėje.