Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Inga Tumasonienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis universitetas Informatikos mokytojos kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1998
Vilniaus pedagoginis universitetas Gamtos mokslų magistras, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Informatikos inžinerijos mokslo krypties daktaras 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Technologijos mokslų docento pedagoginis vardas 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus kolegija dėstytoja 1998-2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas lektorė 2004-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentė 2009--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07T Bansevičius Ramutis, Drukteinienė Asta, Kulvietis Genadijus, Tumasonienė Inga, Design of a mobile microrobot based on standing and travelling waves // International Journal of Advanced Robotic Systems, Rijeka : InTech. ISSN 1729-8806. Vol. 10 (337), (2013) p. [1-7]. 2013
07T Baurienė Genaovaitė, Mamčenko Jelena, Kulvietis Genadijus, GRIGORAVIČIUS Artūras, Tumasonienė Inga, The ring type piezoelectric actuator generating elliptical movement // Mechanika, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 19, nr.6 (2013) p. 688-693. 2013
07T Mažeika Dalius, Kulvietis Genadijus, Tumasonienė Inga, Bansevičius Ramutis, New cylindrical piezoelectric actuator based on traveling wave // Mechanical systems and signal processing, London : Elsevier Science Ltd., 2013. ISSN 0888-3270. Vol. 36, iss. 1 (2013) p. 127-135. 2013
07T Bansevičius Ramutis, Navickaitė Sigita, Jūrėnas Vytautas, Kulvietis Genadijus, Tumasonienė Inga, Design and dynamic modeling of piezoelectric laser beam shutters // Journal of vibroengineering, Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 15, iss.1 (2013) p. 100-105. 2013
07T Bansevičius Ramutis, Kulvietis Genadijus, Mažeika Dalius, Drukteinienė Asta, Tumasonienė Inga, Bakanauskas Vytautas, The synthesis of trajectories in piezoelectric attitude control devices for nanosatellites // Journal of vibration engineering & technologies, Chennai : Krishtel eMaging Solutions Pvt. Ltd.. ISSN 2321-3558. Vol. 3, no. 3 (2015) p. 345-353. 2015
09T Bansevičius Ramutis Petras; Mažeika Dalius; Kulvietis Genadijus; Tumasonienė Inga; Drukteinienė Asta; Jūrėnas Vytautas; Bakanauskas Vytautas. Investigation of sphere trajectories of a rotational type piezoelectric deflector. Mechanical systems and signal processing. London: Elsevier. ISSN 0888-3270. vol. 00 (2018), p. 1-8. 2018
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Lučinskis Raimundas, Mamčenko Jelena, Tumasonienė Inga, Valentinavičius Saulius, Programavimas C++ // , ; ISBN (2011), [psl.: 0]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Kulvietis Genadijus, Mažeika Dalius, Tumasonienė Inga, The optimisation of electrodes configuration for multicomponent ultrasonic actuators // Proceedings of the WSEAS International Conferences, Athens : WSEAS Press, 2005 p. 200-204.
2005-01-01 Kulvietis Genadijus, Mažeika Dalius, Tumasonienė Inga, Multi ultrasonic actuators with some degree of freedom // Proceedings of the WSEAS International Conferences, Venice : WSEAS Press, 2005 p. 609-613.
2006-01-01 Kulvietis Genadijus, Tumasonienė Inga, Mažeika Dalius, The identification of eigenfrequencies for cylinder-shaped piezo actuators // The 5th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering (AEE '06) Prague, Czech Republic, March 12-14, 2006, WSEAS : Athenes, 2006 p. 176-180.
2009-01-01 Mamčenko Jelena, Tumasonienė Inga, Grupinio darbo sistemos duomenų paruošimas duomenų gavybos technologijoms // Šiuolaikinės technologijos 2009: teorija, praktika, inovacijos. 2009 m. balandžio 30, Alytus, Alytus : Alytaus kolegija, 2009 p. 43-47.
2009-01-01 Tumasonienė Inga, Mamčenko Jelena, BEM programinių paketų tobulinimo galimybės // Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: II respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Vilnius : Vilniaus kolegija, 2009 p. 90-95.
2009-01-01 Mamčenko Jelena, Tumasonienė Inga, Precizinių mikrorobotų pjezokeitiklių modeliavimas // Šiuolaikinės technologijos 2009: teorija, praktika, inovacijos. 2009 m. balandžio 30, Alytus, Alytus : Alytaus kolegija, 2009 p. 73-77.
2009-01-01 Mamčenko Jelena, Tumasonienė Inga, Duomenų gavybos technologijų taikymas dokumentų valdymo sistemoje // Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: II respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Vilnius : Vilniaus kolegija, 2009 p. 58-62.
2010-01-01 Kulvietis Genadijus, Tumasonienė Inga, Bansevičius Ramutis, GRIGORAVIČIUS Artūras, Jūrėnas Vytautas, Navickaitė Sigita, Determining geometrical parameters at laser shutter // Proceedings of the International Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, September 15-17, 2010, Malta : WSEAS Press, 2010 p. 375-379.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Programavimas C++
Pirmosios pakopos Dirbtinis intelektas ir ekspertinės sistemos
Pirmosios pakopos Programavimas C ir algoritmizavimas
Pirmosios pakopos Programavimas C
Pirmosios pakopos Operacinės sistemos
Pirmosios pakopos Objektinis programavimas
Pirmosios pakopos Programavimas C#
Pirmosios pakopos Programavimo kalba C
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
MATRIX SOFTWARE BALTIC, UAB Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2010-2011 „Mechatroninių nanometrų skyros daugiamačių robotizuotų įtaisų modeliavimas ir valdymas“ Mokslininkų iniciatyva parengti projektai. Projekto vykdytojas.
2012-2014 „Masteliuojamų nanometrų skyros pjezorobotų modeliavimas ir trajektorijų valdymas“. Mokslininkų iniciatyva parengti projektai. Projekto vykdytojas.