Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Šarūnas Šukevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2005
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB "Lintel" Tarptautinių ir vietinių skambučių operatorius 2001-2004
UAB "VG Delada" Tiekimo skyriaus vadybininkas 2005-2006
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorius 2007--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vyresnysis vadybininkas 2007-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Projekto vadovas 2011-2015
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2007-2007 Transporto technologinių įrenginių konstrukcijų, darbo procesų ir technologijų kūrimas bei tyrimas. Kvalifikacinio mokslo darbo ataskaita / VGTU Transporto technologinių įrenginių katedra. Vadovas: M. Bogdevičius, Vykdytojai: M. Bogdevičius, B. Spruogis, H.Sivilevičius, V. Bartulis, O. Prentkovskis, R.Prentkovskiene, J.Jurevičius, V. Mištinas, Š. Šukevičius, V. Suslavičius, V. Bložė, V. Vansauskas, L Dabulevičienė, A. Matuliauskas. Vilnius: VGTU, 2007 12 31, p. 282.
2008-2008 Asfaltbetonio dangos regeneravimo racionalios technologijos ir jų taikymo Lietuvos keliuose pagrindimas. Užsakomoji „Lietuvos automobilių kelių direkcijos“ mokslo darbo ataskaita. Vadovas: H. Sivilevičius, Vykdytojai: H. Sivilevičius, K. Vislavičius, Š. Šukevičius, R. Kubickaitė. Vilnius: VGTU, 2008 balandžio 30 d.
2014-2014 "Saugaus ledų sangrūdų ardymo metodika.Patentų, susijusių su leų sangrūdų ardymo būdais ir priemonėmis, analizė"
2014-2014 "Saugaus ledų sangrūdų ardymo metodika. Mokslinių darbų, susijusių su ledų sangrūdų ardymo būdais ir priemonėmis, apžvalga"
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03T Šukevičius Š. Automobilių eismo Lietuvos keliuose intensyvumo skaičiavimo metodai, empyriniai duomenys ir jų taikymas kelių plėtrai. Transportas, Aštuntosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos “Mokslas – Lietuvos ateitis” pranešimų rinkinys, Vilnius, „Technika“, 2005 m., p.96-102. 2005
03T Sivilevičius H., Šukevičius Š. Dynamics of vehicles loads on the asphalt pavement of European roads which cross Lithuania. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2007, Vol II, No 4. p. 147 – 154. 2007
03T Šukevičius Š. Sivilevičius H. Lietuvos įmonių asfaltbetonio maišytuvų atnaujinimo dinamikos analizė. Transportas, Dešimtosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos “Mokslas – Lietuvos ateitis” pranešimų rinkinys, Vilnius, „Technika“, 2007 m., p.197-204. 2007
09T Šukevičius Š. Equivalent standard axle loads analysis on Lithuanian arterial highways. Вiсник, No 600, Теорiя i практика будiвницва, Львiв, Видавництво Нацiонального унiверситету «Львiвська политехнiка», 2007 г., p. 549 – 554. 2007
V.Bartulis, Š.Šukevičius. VGTU Transporto inžinerijos fakultetas – didžiausia transporto specialistų kalvė šalyje. „Geležinkelininkas“, 2008 m. balandžio 6-18 d., Nr.7 (363). 2008
V.Bartulis, Š.Šukevičius. VGTU Transporto inžinerijos fakultetas – didžiausia transporto specialistų kalvė šalyje. „Gimtoji žemė“, 2008 m. gegužės 17 d., šeštadienis, Nr.53. 2008
03T Sivilevičius H., Šukevičius Š. Manufacturing technologies and dynamic of hot-mix Asphalt mixture production. International Journal of Civil Engineering and Managment. 2009, 15(2), p. 169 – 179. 2009
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Bogdevičius Marijonas, Šukevičius Šarūnas, Transporto mašinų ir jų dinaminių procesų optimizavimas; ISBN 9786094571862 (2012), [psl.: 263]
2012 Sivilevičius Henrikas, Šukevičius Šarūnas, Maskeliūnaitė Lijana, Bražiūnas Justas, Transporto sistemos elementai // , ; ISBN 9786094573477 (2012), [psl.: 97]
2012 Šukevičius Šarūnas, Kompiuterizuotas projektavimas ir modeliavimas // , ; ISBN 9786094573040 (2012), [psl.: 71]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-05-12 VIII Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija “Mokslas – Lietuvos ateitis”. Transportas, Vilnius, 2005 m. gegužės mėn. 12 d.
2007-05-03 X Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija “Mokslas – Lietuvos ateitis”. Transportas, Vilnius, 2007 m. gegužės mėn 3 d.
2007-12-12 7-oji tarptautinė konferencija „Aplinkos inžinerija“, 2008 m. Gegužės 22-23 d., Vilnius, Lietuva. XI International Scientific Conference “Current Issues of Civil and Environmental Engineering” “Lviv – Koszyce – Rzeszow”, December 12 – 14, 2007, Lviv, Ukraine.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 B1
lenkų A1 A1 A1
rusų C1 C2 B1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Optimizavimo teorija ir metodai inžinerijoje
Pirmosios pakopos Transporto sistemos elementai
Pirmosios pakopos Važiuoklės ir jų sąveika su keliu
Pirmosios pakopos Transporto mašinų kompiuterizuota inžinerija
Pirmosios pakopos Kompiuterizuotas projektavimas ir modeliavimas
Pirmosios pakopos Krovos darbų mašinos
Pirmosios pakopos Krovos darbų mašinos (su kursiniu projektu)
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
"CERVANTES TRAINING S.L." Ispanija, Madridas, Alcala de Henares "Let’s make our school more international: European Project Planning, Design, Management and Funding under Erasmus+" 2016-2016