Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Eglė Strainienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas bioinžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2002
Vilniaus Gedimino technikos universitetas bioinžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas/Vilniaus universitetas daktaras 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Laborantas 2003-2004
TEVA Sicor Biotech Asistentas 2004-2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Bioinžinierius 2005-2010
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorius 2010-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentas 2011--
Vilniaus universiteto Onkologijos institutas Podoktorantūros stažuotojas 2012-2014
Nacionalinis vėžio institutas (buvęs Vilniaus universiteto Onkologijos institutas) Mokslo darbuotojas 2014--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
05T Sereikaitė J., Bumelienė Ž., Bumelis V.A., Smirnovas V., Gedminienė G., Braziūnaitė L., Bajorūnaitė E. Studies on interferon-gamma - Cibacron blue F3GA interaction // Biologija. Vilnius. ISSN: 1392-0146. Nr. 2, (2003). p. 48-50. 2003
05T Bumeliene, Zh.; Sereikaite, J.; Bumelis, V. A.; Smirnovas, V.; Gedminienė, G.; Braziunaitė, L.; Bajorunaite, E. Determination of the dissociation constant and stoichiometry of a complex of the protein interferon -2b with Cibacron Blue F3G-A // Journal of Analytical Chemistry. ISSN: 1061-9348. Vol. 58, no. 11 (2003). p. 1038-1041. 2003
05T Sereikaitė J., Bajorūnaitė, E., Bumelienė Ž., Morkūnas M., Gedminienė G., Bumelis V.A. Dimerization of human growth hormone in the presence of Congo red // Biologija. Vilnius. ISSN: 1392-0146. Nr. 2 (1 priedas), (2004). p. 70-72. 2004
05T Bajorunaite E., Sereikaite J., Bumelis V.A. L-Arginine suppresses aggregation of recombinant growth hormones in refolding process from E.coli inclusion bodies // The Protein Journal. ISSN: 1572-3887. Vol. 26, no.8 (2007). p. 547-555. 2007
05T Bajorunaite E., Cirkovas A., Radzevicius K., Larsen K. L., Sereikaite J., Bumelis V. A. Anti-aggregatory effect of cyclodextrins in the refolding process of recombinant growth hormones from E. coli inclusion bodies // International Journal of Biological Macromolecules. ISSN: 0141-8130. Vol. 44, no. 5 (2009). p. 428-434. 2009
01B Jarmalavičiūtė A., Tunaitis V., Strainienė E., Aldonytė R., Ramanavičius A., Venalis A., Magnusson K. E., Pivoriūnas A. A New Experimental Model for Neuronal and Glial Differentiation Using Stem Cells Derived from Human Exfoliated Deciduous Teeth // Journal of Molecular Neuroscience. ISSN: 0895-8696. Vol. 51, no. 2 (2013). p. 307-317. 2013
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2007-04-11 Bajorunaite, Egle; Sereikaite, Jolanta; Bumelis, Vladas Algirdas. L-Arginine aggregation of recombinant growth hormones in refolding process from E. coli inclusion bodies// 7th International Conference on Protein stabilisation "ProtStab2007". April 11-14, 2007, University of Exeter, UK.
2009-04-14 Bajorunaite E., Cirkovas A., Sereikaite J., Bumelis V.-A. Anti-aggregatory effect of cyclodextrins in the refolding process of recombinant growth hormones from E. coli inclusion bodies// 8th International Conference on Protein stabilisation "ProStab2009". April 14-17, 2009, Graz University of Technology, Austria.
2012-11-17 Strainiene E., Stankevičius V., Aleknavicius E., Valuckas K.P., Suziedelis K. Gene expression patterns activated by ionizing radiation in human cancer cells. EMBL Conference: From Functional Genomics to Systems Biology. November 17-20, 2012, EMBO, Heidelberg, Vokietija.
2013-11-03 Strainiene E., Miceviciute S., Aleknavicius E., Suziedelis K. Cellular response to ionizing radiation in human induced pluripotent stem cells (iPSC). EMBL Conference: Cancer Genomics. November 3-5, 2013, EMBO, Heidelberg, Vokietija.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C2 C1
rusų C2 C2 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Biofarmacija
Pirmosios pakopos Chromatografijos pagrindai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Rytų Paryžiaus chemijos ir medžiagų mokslo institutas (CNRS) Prancūzija Rekombinantinių baltymų renatūracija in vitro 2006-2007
Alborgo universitetas Danija Rekombinantinių baltymų agregacijos tyrimai 2007-2007
Schepens akių tyrimo institutas, Harvardo medicinos universitetas JAV Indukuotų pliuripotentinių kamieninių ląstelių (iPKL) kūrimas 2013-2013
LifeLab, Kamieninių ląstelių tyrimų centras (Life Technologies) Jungtinė Karalystė Kamieninių ląstelių mokymai 2014-2014
Biomedicum Helsinki, medicininių tyrimų ir mokymų centras, Helsinkio universitetas Suomija iPKL gavimas iš sveikų ir pacientui specifinių ląstelių 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2007-2008 Serininės proteazės zimogeninės formos biosintezės ir išskyrimo technologijos sukūrimas (Europos sąjungos struktūrinių fondų BPD 3 prioriteto 1 priemonė).
2011-2012 Nervinės diferenciacijos modelio sukūrimas panaudojant žmogaus dantų pulpos kamienines ląsteles. MIP Fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių jaunųjų mokslininkų paraiškos.
2012-2014 pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonę (VP1-3.1-ŠMM-01). Projektas "Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje"
2012-2014 Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA – C/D). (Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-003).
2013-2015 Ląstelių programavimo ir navikų mikroaplinkos valdymo panaudojimas individualizuotai terapijai onkologijoje LASTER. Europos socialinio fondo agentūra. (Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-027).
2014-2016 Erdviniai ląstelių kultūrų modeliai navikų tyrimams. MIP Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo mokslo sričių paraiškos. (Nr. MIP-14142).
Kita veikla
Mokslinių tyrimų planavimas ir vykdymas; vadovavimas bakalaurų ir magistrų moksliniams baigiamiesiems darbams (6 studentai); mokslinių projektų rengimas; pedagoginis darbas: paskaitų skaitymas, laboratorinių darbų vedimas, seminarų rengimas (patirtis 5 metai); bakalaurų ir magistrų baigiamųjų darbų gynimo komisijų narė.