Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Ingrida Girnienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas inžinieriaus-statybininko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1986
Vilniaus Gedimino technikos universitetas vadyba, magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 1996
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
1986-1993 Trestas ,,Vilniaus statyba“ Inžinierius, Gamybos paruošimo ir naujų technologijų diegimo, Apskaitos ir kontrolės skyriuose 1986-1993
Vilniaus aukštesnioji statybos mokykla Dėstytoja (Statybinės medžiagos, Rinkodara, Statybos prekių komercija) 1994-2004
2004-2008 Vilniaus statybos ir dizaino kolegija Lektorė (Statybinės medžiagos, Interjero apdailos medžiagos ir technologijos, Statybos ir konstrukcinės medžiagos, Žmonių sauga) 2004-2008
Vilniaus dizaino kolegija Lektorė (Žmonių sauga) 2005-2007
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (pagrindinė darbovietė) Lektorė (Žmonių sauga, Žmonių ir aplinkos sauga, Žmonių sauga ir ergonomika) 2006-2016
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Lektorė (Statybinės medžiagos, Statybos ir konstrukcinės medžiagos, Interjero apdailos medžiagos ir technologijos, Statiniai ir medžiagos, Medžiagų inžinerija, Žmonių sauga, Aplinka ir žmonių sauga) 2008-2016
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
08T, 02T I. Girnienė, D. Gužas. Practical Application of sound insulation properties of building materials and structures. 2nd international jubilee conference "Baltic - Acoustic 2009". Vilnius, Lithuania, 17-19 June 2009: programme and abstracts/Lithuanian Acoustical Society (LAS) Vilnius: LAS, 2009. p.43. 2009
08T, 02T Kazragis, A., Gailius A., Girnienė, I. Dependence of Heat Insulating Properties of Materials Upon a Density and Porosity // 17. Internationale Baustofftagung 23–26. September 2009, Weimar Bundesrepublik Deutschland, Tagungsbericht – Band 2, ISBN 978-3-00-027265-3. p. 2-1157 – 2-1162. 2009
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2009 Gailius, A.; Girnienė, I. Keraminiai statybiniai dirbiniai: mokomoji knyga. Vilnius : Technika, 2009. ISBN 9789955283775
2011 Girnienė, I. Kaupienė, J.; Požėrienė, B. Statybinės medžiagos: metodinė mokymo(si) medžiaga. CD, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, 2011. ISBN 978-9955-926-30-6
2013 Girnienė, I.; Kaupienė, J.; Požėrienė. B. Building Materials. Summary. Geotechnical Engineering. Course teaching (learning) material. Mackevičius, R.;. Tilingas Z UAB ,,Baltic Printing House“, 2013. ISBN 978-609-460-059-3
2014 Gailius Albinas, Girnienė Ingrida, Materials science; ISBN 9786094576430 (2014), [psl.: 138]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2009-09-23 Pranešimas ,,Dependence of Heat Insulating Properties of Materials Upon a Density and Porosity”, 17. Internationale Baustofftagung 23– 26. September 2009, Weimar Bundesrepublik Deutschland.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Žmonių sauga
Pirmosios pakopos Žmonių sauga ir ergonomika
Pirmosios pakopos Žmonių ir aplinkos sauga
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
VGTU Lietuva Mokymo kursai: Kvalifikacijos kėlimo kursų mokymo programa ,,Studijų teikimas VGTU virtualioje mokymo aplinkoje (Moodle 1,9) Pažymėjimas Nr. 08900 2012-2012
Valstybinė darbo inspekcija, OSHA Lietuva, Vilnius Respublikinė konferencija „Visapusiškas profesinės rizikos vertinimas“, skirta 2012-2013 m. Europos saugių darbo vietų kampanijos „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“ uždarymui 2013-2013
VGTU Lietuva Mokymo kursai: Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas Pažymėjimas Nr. KIF -201 2015-2015