Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Gintaras Paulauskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Maskvos aukštoji inžinerinė gaisrinė- techninė m-kla inžinieriaus (priešgaisrinės technikos) kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1991
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lektorius 1998--
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykla Mokymo skyriaus viršininkas 1998--
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Paulauskas Gintaras, Nikolajeva Natalija, The application of mass service theory Markov process model assessing the irreception opportunity of emergency phone call 112 // The 8th International conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius : Technika, 2004 p. 985-989. [Duomenų bazės: ];
2004-01-01 Paulauskas Gintaras, Nikolajeva Natalija, The application of mass service theory Markov process model assessing the irreception opportunity of emergency phone call 112 // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-5.
2004-01-01 Sonechkin V., Šukys Ritoldas, Paulauskas Gintaras, Nikolajeva Natalija, The application of mass service theory Markov process model assessing the irreception opportunity of emergency phone call 112 // Системы безопасности - СБ-2004, Москва : Академия государственной противопожарной службы, 2004 p. 140-143.
2004-01-01 Paulauskas Gintaras, Nikolajeva Natalija, The determination of fire - brigades necessity using mass service theory regularities // Modern building materials, structures and techniques[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2004 p. 1-5.
2005-01-01 Baniulis R, Griškevičius Mečislavas, Paulauskas Gintaras, Nikolajeva Natalija, The determination of fire-brigades necessity using mass service theory regularities // Сборник тезисов докладов III Международной научно-практической конференции "Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидации". Минск, 7-9 июня 2005 г. Т. 2, Минск : Национальная академия наук Беларуси, 2005 p. 12-13.
2007-01-01 Paulauskas Gintaras, Semaška Anželika, The legal provision for incidents and extraordinary situations and liquidation at the outer zone of the European Union // Modern building materials, structures and techniques, Vilnius : Technika, 2007 p. [1-4].
2007-01-01 Paulauskas Gintaras, Semaška Anželika, The legal provision for incidents and extraordinary situations and liquidation at the outer zone of the European Union // The 9th international conference "Modern building materials, structures and techniques": selected papers, May 16-18, 2007 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 1211-1214. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimas 2
Pirmosios pakopos Priešgaisrinė gelbėjimo sistema
Pirmosios pakopos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo darbų organizavimas 2
Pirmosios pakopos Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimas 1
Pirmosios pakopos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo darbų organizavimas 1