Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Violeta Vilkevič
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institutas inžinieriaus mechaniko kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1987
Vilniaus Gedimino technikos universitetas informatikos mokslo magistras, aukštasis išsilavinimas 2001
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus staklių gamykla „Žalgiris“ inžinierius-konstruktorius 1987-1997
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Skaičiavimo centras Operatorė 1998-2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Inžinerinės grafikos katedra Asistentė 2001-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Inžinerinės grafikos katedra Lektorė 2009--
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2008 Gerdžiūnas, Pranas; Vdovinskienė, Sonata; Vilkevič Violeta. Inžinerinė kompiuterinė grafika: projekcinė braižyba; ISSN 9789955283362 (2008), [psl.:56]
2008 Vdovinskienė, Sonata; Vilkevič Violeta. Tūrinis kompiuterinis modeliavimas; ISSN 9789955283126;[psl.:46]
2011 Rimkevičienė Zina Zofija, Gerdžiūnas Pranas, Lemkė Vytautas, Plakys Vytautas, Vilkevič Violeta, Inžinerinė grafika mašinų gamyboje; ISBN 9786094570568 (2011), [psl.: 192]
2011 Vdovinskienė Sonata, Vilkevič Violeta, Modeliavimo pradmenys SOLIDWORKS aplinkoje; ISBN 9786094570605 (2011), [psl.: 128]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Sokas Algirdas, Vilkevič Violeta, Drawing and data exchange technology in engineering design // Engineering graphics BALTGRAF-7, Vilnius : Technika, 2004 p. 104-110.
2008-01-01 Vdovinskienė Sonata, Vilkevič Violeta, The peculiarities of parametric 3D modeling // Engineering graphics BALTGRAF-9: proceedings of the Ninth international conference on Geometry & engineering graphics. June 5-6, 2008, Riga, Latvia, Riga : Riga Technical University, 2008 p. 76-80.
2008-01-01 Vilkevič Violeta, Dvimačių eskizų panaudojimas tūriniame modeliavime // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2008 m. gegužės 22 d, Kaunas : KTU, 2008 p. 103-106.
2008-01-01 Vdovinskienė Sonata, Vilkevič Violeta, Practice of solidworks and AutoCAD interface in computer modeling // Engineering graphics BALTGRAF-9: proceedings of the Ninth international conference on Geometry & engineering graphics. June 5-6, 2008, Riga, Latvia, Riga : Riga Technical University, 2008 p. 72-75.
2009-01-01 Vdovinskienė Sonata, Vilkevič Violeta, SolidWorks sistema sukurtos vaizdinės priemonės pritaikymas statybinėje braižyboje // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2009 m. gegužės 28 d, Kaunas : Technologija, 2009 p. 17-22.
2009-01-01 Vilkevič Violeta, Čiupaila Lionginas, Dimensionavimas IT: standartai, mokymas ir praktika // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2009 m. gegužės 28d, Kaunas : Technologija, 2009 p. 30-35.
2010-01-01 Vilkevič Violeta, Parametrinio modelio eskizavimo ypatumai // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2010 m. birželio 3 d, Kaunas : Technologija, 2010 p. 194-197.
2011-01-01 Vdovinskienė Sonata, Vilkevič Violeta, Solidworks ypatumai automatiniame objekto vaizdų formavime // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2011 m. gegužės 27 d, Kaunas : Technologija, 2011 p. 39-44.
2011-01-01 Vdovinskienė Sonata, Vilkevič Violeta, Vaizdinių priemonių taikymas mašinų braižyboje // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2011 m. gegužės 27 d, Kaunas : Technologija, 2011 p. 30-34.
2012-01-01 Sokas Algirdas, Vilkevič Violeta, Graphical methods for designing welding joints in engineering drawings // Mechanika-2012, Kaunas : Technologija, 2012 p. 282-286. [Duomenų bazės: Academic Search Complete];
2012-01-01 Vilkevič Violeta, Taikomosios inžinerinės grafikos egzamino klaidų analizė // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Kaunas : Akademija, 2012 p. 65-68.
2013-01-01 Vilkevič Violeta, Tūrinių modelių naudojimas mašinų braižybos uždavinių sprendimui // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga, 2013 m. gegužės 24 d, Kaunas : Technologija, 2013 p. 48-51.
2013-01-01 Vilkevič Violeta, Improvement concept of engineering graphics course // BALTGRAF 2013: the 12 international conference on Engineering Graphics. June 5-7, 2013, Riga, Latvia, Riga : Riga Technical University, 2013 p. 243-247.
2014-01-01 Vilkevič Violeta, Inžinerinės grafikos savikontrolės testų sudarymas Moodle aplinkoje // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga: skirta universiteto 90-ies metų jubiliejui, Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014 p. 19-22.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų A1 A2 A1
lenkų B1 B2 B1
rusų C1 C1 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Inžinerinė grafika
Pirmosios pakopos Bendroji inžinerinė grafika
Pirmosios pakopos Kompiuterinė inžinerinė grafika
Pirmosios pakopos Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Pirmosios pakopos Taikomoji inžinerinė grafika
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Seminarai elektroninio mokymo temomis 2014-2014
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija Lietuva Naudojimasis elektroniniais mokslo duomenų ištekliais: Fizinių mokslų šaltiniai 2015-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva Dėstytojų androgoginių kompetencijų tobulinimas 2016-2016