Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Renata Boris
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaro mokslo laipsnis 2016
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Termoizoliacijos mokslo institutas inžinierius 2012-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas jaunesnysis mokslo darbuotojas 2015-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas mokslo darbuotojas 2017--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2012-2013 Nustatyti impregnantų poveikį betono paviršiaus sąvybėms ir pateikti rekomendacijas dėl jų panaudojimo
2013-2013 Betono trinkelių grindinio prie pastato Verslo centras "Green Hall" adresu Upės g. 21 Vilniuje tyrimai, irimo priežastys ir išvados
2013-2013 Ugniai atsparaus betono su pluoštiniais priedais sukūrimas
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
08T Boris Renata, Antonovič Valentin, Stonys Rimvydas, Valochka Aleksandr, Belov Ivan, Воздействие температуры выдержки на свойства различных типов жаростойкого бетона // Новые огнеупоры, Москва : Интермет инжиниринг. ISSN 1683-4518. 2013, № 10 p. 26-30. 2013
08T, 02T Skripkiūnas Gintautas, Kičaitė Asta, Boris Renata, Influence of temperature on the effect of plastification in concrete mixtures // Engineering structures and technologies, Vilnius : Technika. ISSN 2029-882X. Vol. 5, no. 2 (2013) p. 61-68. 2013
08T Boris Renata, Antonovič Valentin, Spudulis Edmundas, Volochko Alexandr, Stonys Rimvydas, Effect of carbon fiber on medium-cement heat-resistant concrete properties // Refractories and Industrial Ceramics, New York : Springer Science+Business Media. ISSN 1083-4877. Vol. 55, no. 4 (2014) p. 352-355. 2014
08T Boris Renata, Antonovič Valentin, Stonys Rimvydas, Volochko Alexandr, Belov I., Effect of holding temperature on properties of different types of heat-resistant concrete // Refractories and Industrial Ceramics, New York : Springer Science+Business Media. ISSN 1083-4877. Vol. 54, no 5, 2014 p. 397-400. 2014
08T Boris Renata, Antonovič Valentin, Spudulis Edmundas, Valochka Aliaksandr, Stonys Rimvydas, Воздействие углеродного волокна на свойства средне цементного жаростойкого бетона // Новые огнеупоры, Москва : Интермет инжиниринг. ISSN 1683-4518. 2014, № 8 p. 45-48. 2014
08T Antonovič Valentin, Kerienė Jadvyga Regina, Stonys Rimvydas, Boris Renata, Škamat Jelena, Study of the structure and phase composition of the refractory comprising the lining of a boiler operating on solid biofuel // Refractories and Industrial Ceramics, New York : Springer International Publishing. ISSN 1083-4877. Vol. 56, no. 2 (2015) p. 188-193. 2015
08T Boris Renata, Kerienė Jadvyga Regina, Antonovič Valentin, Madej Dominika, Characterization of microstructural evolution and mechanical properties of refractory composite // Composite Structures, Oxford : Elsevier. ISSN 0263-8223. Vol. 134 (2015) p. 811-819. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-01-01 Boris Renata, Kičaitė Asta, Plastifikuojančio priedo įtaka betono mišinio reologinėms savybėms // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011. p. 1-6.
2013-01-01 Boris Renata, Antonovič Valentin, Stonys Rimvydas, Valochka Aleksandr, Belov Ivan, Воздействие температуры выдержки на свойства различных типов жаростойкого бетона // Материалы международной научно-технической конференции ,,Наука и технология строительных материалов: состояние и перспективы их развития", 27-29 ноября 2013, Минск, Минск : БГТУ, 2013 p. 73-76.
2013-01-01 Antonovič Valentin, Kerienė Jadvyga Regina, Boris Renata, Aleknevičius Marius, The effect of temperature on the formation of the hydrated calcium aluminate cement structure // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania, Amsterdam : Elsevier Science Ltd, 2013 p. 99-106. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, ScienceDirect];
2013-01-01 Antonovič Valentin, Pundienė Ina, Stonys Rimvydas, Kerienė Jadvyga Regina, Boris Renata, Применение нанотехнологий при разработке жаростойких бетонов // Современные методы и технологии создания и обработки материалов: сборник научных трудов. Кн. 1. Материаловедение, Минск: Физико-технический институт НАН Беларуси, 2013 p. 6-12.
2014-01-01 Jakovlev Grigorij, Polyanskykh Irina S., Karpova E.A., Senkov Sergey A., Mohamed Ali Elsayed, Kerienė Jadvyga Regina, Boris Renata, Улучшение физико-механических характеристик мелкозернистого бетона нанострукткрированием щементной матрицы // Механика разрушения строительных материалов и конструкций, Казань : КГАСУ, 2014 p. 379-384.
2014-01-01 Šatkovskis Eugenijus, Zagadskij Viktor, Jukna Artūras, Boris Renata, Antonovič Valentin, Stupakova Jolanta, Mitkevičius Ramūnas, Baradinskaitė Asta, Kerienė Jadvyga Regina, Formation of surface morphology of silicon solar cells by means of two-step photo-electrochemical etching and their characterization // Eighth International Conference on Advanced Optical Materials and Devices (AOMD-8), Riga, Latvia, August 25, 2014, Riga, Latvia : SPIE, 2014 p. [1-4]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Волочко Александр, Подболотов Кирилл, Дятлова Екатерина, Antonovič Valentin, Boris Renata, Яшеня Дмитрий, Керамические материалы и покрытия для экстремальных условий эксплоатации // Современные методы и технологии создания и обработки материалов, Минск : Физико-технический институт НАН Беларуси, 2014 p. 354-378.
2014-01-01 Antonovič Valentin, Stonys Rimvydas, Boris Renata, Макарова Жанна, Яшеня Дмитрий, Исследования жаростойкого бетона предназначенного для экстремальных условий службы // Современные методы и технологии создания и обработки материалов, Минск : Физико-технический институт НАН Беларуси, 2014 p. 6-12.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B2
lenkų C2 C2 C2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Polimerinės statybinės medžiagos ir dirbiniai
Pirmosios pakopos Medžiagotyra
Pirmosios pakopos Statybinės medžiagos
Pirmosios pakopos Medžiagotyra ir statybinės medžiagos
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
AGH University of Science and Technology Lenkija 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2014 Ugniai atsparių medžiagų su mikro ir nano priedais, skirtų eksploatuoti ekstremaliomis sąlygomis, struktūros formavimosi tyrimai, -
Kita veikla
Laureatas ,,Geriausia 2016 disertacija“ Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkurse