Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Sigitas Petkevičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Smalininkų žemės ūkio technikumas Žemės ūkio technikos mechanikas, aukštesnysis išsilavinimas 1990
Lietuvos žemės ūkio universitetas Žemės ūkio technikos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 1996
Lietuvos žemės ūkio universitetas Žemės ūkio technikos magistras, aukštasis išsilavinimas 1998
Lietuvos žemės ūkio universitetas Doktorantūra 2007
Kauno technologijos universitetas Technikos mokslų daktaras 2008
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
UAB "PTI technologijos" inžinierius-konstruktorius 2000-2001
VĮ "Pieno tyrimai" Operatorius 2001-2002
LŽŪU inžinierius-kompiuterininkas 2005-2006
Aleksandro Stulginskio universitetas, ŽŪ Inžinerijos fakultetas docentas 2006--
ŽUIKVC vyresn. specialistas kokybei 2006-2014
UAB "Baltijos automobilių diagnostikos sistemos" Vadovas kokybei 2014-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mechanikos fakultetas docentas / lektorius 2015--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
Technologijos mokslai Petkevičius, Sigitas; Špokas, Liudas; Kutzbach, H.-D., Investigation of the maize ear threshing process // Biosystems engineering. ISSN 1537-5110 p. Vol. 99 (2008). 532-539. 2008
Technologijos mokslai Steponavičius, Dainius; Jotautienė, Eglė; Petkevičius, Sigitas; Butkus, Vidmantas. Investigation of grain separation through straw layer over oscillating screen // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2011, Vol. 13, no. 3, p. 423-429. 2011
Technologijos mokslai Palšauskas, Mečys, Petkevičius, Sigitas, A new approach to renewable energy: New mixed biomass pellets. // Journal of Food, Agriculture & Environment. ISSN 1459-0255 p. 2013, Vol. 11, No. 2. 798-802. 2013
Technologijos mokslai Pužauskas, Edvinas; Steponavičius, Dainius; Jotautienė, Eglė; Petkevičius, Sigitas; Kemzūraitė, Aurelija. Substantiation of concave crossbars shape for corn ears threshing // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. 2016, vol. 22, no. 6, p. 553-561. DOI: 10.5755/j01.mech.22.6.16370. 2016
Technologijos mokslai Dzedzickis Andrius; Bučinskas Vytautas; Viržonis Darius; Šešok Nikolaj; Ulčinas Artūras; Iljin Igor; Šutinys Ernestas; Petkevičius Sigitas; Gargasas Justinas; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga. Modification of the AFM sensor by a precisely regulated air stream to increase imaging speed and accuracy in the contact mode. Sensors. Basel: MDPI AG. ISSN 1424-8220. vol. 18, iss. 8 (2018), p. 1-16. [M.kr.:01T; 08T; 09T] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2019
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 C1 B2
rusų C1 C1 C1
vokiečių C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Mechatroninių sistemų mechanika
Antrosios pakopos Mechatroninių ir robotinių sistemų mechanika
Pirmosios pakopos Mechatronikos elementai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Hohenheim universitetas Vokietija Kukurūzų kūlimo tyrimai 2004-2004
Ukrainos nacionalinis žemės ūkio universitetas Ukraina Kukurūzų kūlimo tyrimai 2005-2005
AgrarMarkt Austria Austrija Kvalifikacija kokybės vadybos sistemų pagal ISO9000 kūrime (Austrija) (yra pažymėjimas) 2007-2007
Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija Lietuva Pagrindiniai mėsos, pusgaminių, gaminių kokybės klausimai (yra pažymėjimas) 2013-2013
Štadtrodos žemės ūkio mokykla Vokietija Biodujų įrenginių gamyba ir naudojimasis (yra pažymėjimas) 2014-2014
VGTU Lietuva Programa COMSOL 5.2 ir aplikacijų kūrimo mokymai 2016-2016
Hannover Messe Vokietija Integruota pramonė 4.0 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2007-2008 Dvynių projektas: LT2005/IB/AG/01, Administration of Import/Export, Market Information System, effective use of Farm Accountancy Data Network (FADN) and Organic Agriculture.
2013-2018 FP7-ERANET-2013-RTD, ICT-AGRI 2. Grant agreement no: 618123. "Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture".
Kita veikla
2012-2016 m. buvo vykdyti mokymai "Siemens PLV" kartu su Festo