Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Andrius Kudžma
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2012
Vilniaus Gedimino technikos universitetas statybos technologijų magistras, aukštasis išsilavinimas 2014
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
08T, 02T Žurauskienė Ramunė, Kudžma Andrius, Žurauskas Rimvydas, Industrial waste and burning temperature effect to building ceramics’ properties // Journal of sustainable architecture and civil engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 2029-9990. Vol. 1, no. 10 (2015) p. 50-57. 2015
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2015-01-01 Kudžma Andrius, Antonovič Valentin, Stonys Rimvydas, Škamat Jelena, The investigation of properties of insulating refractory concrete with portland cement binder // 2nd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies, 30 September to 2 October 2015, Riga, Latvia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Bristol : IOP Publishing Ltd p. 1-9.
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Medžiagotyra
Pirmosios pakopos Statybinės medžiagos