Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Rima Tamošiūnienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas ekonomistas-inžinierius, aukštasis išsilavinimas 1987
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 1999
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2006
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
LŪPEMTI (Lietuvos ūkio planavimo ir ekonomikos mokslinio tyrimo institutas) prie Valstybinio plano komiteto Vyr. ekonomistė 1987-1992
Lietuvos ekonomikos institutas Vyr. ekonomistė (tyrėja) 1993-1997
Vilniaus technikos universitetas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo ekonomikos katedra / Finansų katedra Asistentė 1996-2000
Department of Business Economics / Department of Finance, Vilnius Technical University / Vilnius Gediminas Technical University Teaching Assistant 1996-2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų katedra Vyr. asistentė 2000-2001
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos fakultetas Magistrantūros studijų prodekanė, Erasmus programos koordinatorė 2000-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra Docentė 2001-2016
Vilniuas Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra Katedros vedėja 2006-2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Finansų inžinerijos katedra profesorė 2016-2021
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04S Tamošiūnienė Rima, Staskevičiūtė Giedrė, Nacionalinio konkurencingumo politicos formavimo praktika // Socialinių mokslų studijos, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas.. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(2) p. 487-503. 2011
04S Slapikaitė Indrė, Tamošiūnienė Rima, Socially responsible mutual funds – a profitable way of investing // Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Iasi : “Alexandru Ioan Cuza” University Press. ISSN 0379–7864. Vol. 60, iss.1 (2013) p. 199-211. 2013
04S Staskevičiūtė Giedrė, Tamošiūnienė Rima, Šalies konkurencingumą lemiantys veiksniai // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 14, no. 3 (2013) p. 177-187. 2013
04S, 03S Dobrovolskienė Nomeda, Tamošiūnienė Rima, Resource allocation in project portfolio management: practice in the Baltic States // KSI Transactions on Knowledge Society, Sofia : Kowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol. 7, no. 1 (2014) p. 28-31. 2014
04S, 03S Survilaitė Simona, Tamošiūnienė Rima, Shatrevich Vladimir, Intellectual capital approach to modern management through the perspective of a company’s value added // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 16, no. 1 (2015) p. 31-44. 2015
04S Dobrovolskienė, Nomeda; Tamošiūnienė, Rima. An index to measure sustainability of a business project in the construction industry: Lithuanian case // Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. 2016, Vol. 8, iss. 1, p. 1- 14. DOI: 10.3390/su8010014. [Scopus; DOAJ; Social Sciences Citation Index (Web of Science); INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: 04S] [Citav. rod.: 1,789 (2016, InCites JCR SCIE); Citav. rod.: 1,789 (2016, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,500] 2016
04S Bistrova, Julia; Lace, Natalja; Tamošiūnienė, Rima; Kozlovskis, Konstantins. Does firm’s higher innovation potential lead to its superior financial performance? Case of CEE countries // Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. 2017, Vol. 23, no. 2, p. 375-391. DOI: 10.3846/20294913.2016.1266411. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; ICONDA] [M.kr.: 03S,04S] [Citav. rod.: 2,628 (2016, InCites JCR SSCI)] [Aut. ind.: 0,250] 2017
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Tamošiūnienė Rima, Angelov Kiril, Project and programme management and evaluation; ISBN 9789544388928 (2011), [psl.: 186]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Tamošiūnienė Rima, Jakštienė Vilija, Marketingo ypatumai tarptautiniuose verslo projevgtose // Ekonomika ir vadyba - 2001. Kn. 4. Tarptautinė ekonomika ir prekyba, Kaunas : Technologija, 2001 p. 174-181.
2002-01-01 Tamošiūnienė Rima, Katilius Marius, Kucko Irena, Rizikos valdymo aspektai tarptautiniuose verslo projektuose // Ekonomika ir vadyba - 2002, Kaunas : Technologija, 2002 p. 100-102.
2003-01-01 Tamošiūnienė Rima, Управление рисками в коммерческих проектах // Unitech'03 Gabrovo, Gabrovo : "V. Aprilov", 2003 p. 152-157.
2003-01-01 Jasilionienė Regina, Tamošiūnienė Rima, Reikalavimai tarptautinių projektų marketingo specialistams: teoriniai ir praktiniai aspektai // Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas, Vilnius : Technika, 2003 p. 176-182.
2004-01-01 Jasilionienė Regina, Tamošiūnienė Rima, Quality management of the small and medium-sized projects // Proceedings of the Sixth West Lake International Conference on Small & Medium Business, Hangzhou China, 2004 p. 119-126.
2004-01-01 Tamošiūnienė Rima, Zubrecovas Viktoras, Экспертиза применения критериев принятия инвестиционных решений в недвижимость // Unitech'04 Gabrovo, Gabrovo : "V. Aprilov", 2004 p. 152-157.
2004-01-01 Tamošiūnienė Rima, Risk evaluation in technology changing investment projects // Unitech'04 Gabrovo, Gabrovo : "V. Aprilov", 2004 p. 207-212.
2004-01-01 Rutkauskas Aleksandras Vytautas, Tamošiūnienė Rima, Kucko Irena, Integrated portfolio theory application to investment funds = // Fourth International congress mechanical engineering technologies'04 (MT'04) September 23-35, 2004 Varna, Bulgaria, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2004 p. 155-166.
2005-01-01 Tamošiūnienė Rima, Kvedytė Dovilė, EU structural funds finanacial support to Lithuania economy: positive and negative aspects // Unitech'05 Gabrovo, Gabrovo : Technical University of Gabrovo, 2005 p. 91-97.
2005-01-01 Tamošiūnienė Rima, Blažinskienė Lina, Quantitative risk evaluation in technology changing investment projects using random scenario analysis // Fourth International Congress Mechanical Engineering Technologies'04 (MT'04) September 23-35. 2004 Varna, Bulgaria, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering p. 159-162.
2005-01-01 Tamošiūnienė Rima, Savčuk Olga, Role of internal audit in organizational governance // Unitech'05 Gabrovo, Gabrovo : Technical University of Gabrovo, 2005 p. 98-107.
2005-01-01 Tamošiūnienė Rima, Katilius Marius, Leadership and management in the environment of the new managing challenges // trans & MOTAUTO'05+, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005 p. 9-11.
2005-01-01 Tamošiūnienė Rima, Katilius Marius, Aspects of risk management in the company or industrial business projects // Fourth International Congress Mechanical Engineering Technologies'04 (MT'04) September 23-35. 2004 Varna, Bulgaria, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering p. 163-166.
2005-01-01 Tamošiūnienė Rima, Solving the environmental problems in Lithuania using business projects methology // trans & MOTAUTO'05+, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2005 p. 9-11.
2006-01-01 Tamošiūnienė Rima, Savčuk Olga, Internal auditing - assurance or consulting activity // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: IV International Scientific Conference "Management and Engineering'06": June 19-23, 2006 Sozopol, Bulgaria, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. p. 272-276.
2006-01-01 Tamošiūnienė Rima, Rinkevičiūtė Vita, Waste management in Lithuanian regions: possibilities and methods // International scientific conference UNITECH' 06 Gabrovo: proceedings: 24-25 November 2006, Gabrovo, Gabrovo : Technical University of Gabrovo, 2006 p. 473-478.
2006-01-01 Tamošiūnienė Rima, Savčuk Olga, Risk management in organization – role of internal auditing // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-9].
2006-01-01 Tamošiūnienė Rima, Jančiauskaitė Rita, The financial impact of ISO 9000 certification to Lithuanian companies // Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: IV International Scientific Conference "Management and Engineering'06": June 19-23, 2006 Sozopol, Bulgaria, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. p. 277-279.
2007-01-01 Tamošiūnienė Rima, Improvement of waste management conditions in Lithuania by using EU funds // Scientific proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering: V international scientific conference "Management and engineering'07": June 18-22, 2007 Sozopol, Bulgaria, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. p. 27-30.
2007-01-01 Tamošiūnienė Rima, Sustainable development measurement in Lithuania // International Scientific Conference Unitech'08 Gabrovo: Gabrovo, Bulgaria 21-22 November 2008: proceedings, Gabrovo : Technical University of Gabrovo. p. 107-109.
2007-01-01 Tamošiūnienė Rima, Naumčik Sergej, Remote patient monitoring in Lithuania // International Scientific Conference Unitech'07 Gabrovo: Gabrovo, Bulgaria 23-24 November 2007: proceedings, Gabrovo : Technical University of Gabrovo. p. 226-230.
2007-01-01 Tamošiūnienė Rima, Savčuk Olga, Risk management in organization – role of internal auditing // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 136-144. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2007-01-01 Tamošiūnienė Rima, Šidlauskas Skirmantas, Trumpaitė Ingrida, Resumptive evaluation of investment project efficiency // International scientific dual-conference "Towards knowledge-based economy" & "Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness", April 12-13, 2007 Riga Latvia: conference proceedings, Riga : RTU Publishing House, 2007 p. [1-12].
2008-01-01 Tamošiūnienė Rima, Naumčik Sergej, Potential of remote patient monitoring in Lithuania // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 321-326.
2008-01-01 Tamošiūnienė Rima, Petravičius Tomas, Incorporating strategy in the high-tech project valuation // VI international scientific conference "Management and engineering'08": June 19-21, 2008 Sofia, Bulgaria, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. p. 332-335.
2008-01-01 Tamošiūnienė Rima, Jasilionienė Regina, CRM application cost structure determination // VI international scientific conference "Management and engineering'08": June 19-21, 2008 Sofia, Bulgaria, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. p. 179-182.
2008-01-01 Duksaitė Eglė, Tamošiūnienė Rima, Kritiniai projektų sėkmės faktoriai // Verslas XXI amžiuje, Vilnius : Technika, 2008 p. 87-93.
2008-01-01 Tamošiūnienė Rima, Naumčik Sergej, Potential of remote patient monitoring in Lithuania // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 235-240. [Duomenų bazės: ];
2008-01-01 Tamošiūnienė Rima, Jasilionienė Regina, Customer relationship management application value measurement: cost – oriented approach appliance // 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 228-234. [Duomenų bazės: ];
2008-01-01 Tamošiūnienė Rima, Jasilionienė Regina, Customer relationship management application value measurement: cost – oriented approach appliance // 5th international scientific conference "Business and management' 2008", Vilnius : Technika, 2008 p. 314-320.
2008-01-01 Tamošiūnienė Rima, Duksaitė Eglė, Critical success factors of business projects // VI international scientific conference "Management and engineering'08": June 19-21, 2008 Sofia, Bulgaria, Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering. p. 200-203.
2008-01-01 Petravičius Tomas, Tamošiūnienė Rima, Using project risk management process in investment appraisal // First international science conference "Knowledge society". Second international science conference for young researchers "Technical science and industrial management". (ISCKS'2008). Sozopol, Bulgaria, September 3-5, 2008. Vol. 3, Sozopol : Kowledge Society Institute, 2008. p. 39-42.
2008-01-01 Bernotaitė Laura, Tamošiūnienė Rima, Darnaus vystymosi vertinimas // Verslas XXI amžiuje, Vilnius : Technika, 2008 p. 56-62.
2009-01-01 Tamošiūnienė Rima, Staskevičiūtė Giedrė, Knowledge as a main factor influencing national competitiveness // Second international science conference "Knowledge society". Third international science conference for young researchers "Technical science and industrial management". (ISCKS'2008). Nessebar, Bulgaria, September 2-4, 2009. Vol. 3, Nessebar : Kowledge Society Institute, 2009. p. 10-12.
2009-01-01 Tamošiūnienė Rima, Posibilities of invesment into real estate in Lithuania // International Scientific Conference Unitech'09 Gabrovo: Gabrovo, Bulgaria 20-21 November 2009: proceedings, Gabrovo : Technical University of Gabrovo. p. 54-59.
2009-01-01 Tamošiūnienė Rima, Duksaitė Eglė, The importance of mergers and acquisitions in today's economy // Second international science conference "Knowledge society". Third international science conference for young researchers "Technical science and industrial management". (ISCKS'2008). Nessebar, Bulgaria, December 2009. Vol. 4, Nessebar : Kowledge Society Institute. p. 11-15.
2010-01-01 Staskevičiūtė Giedrė, Tamošiūnienė Rima, The evaluation of the national competitiveness: analysis of existing means // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 495-503. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Staskevičiūtė Giedrė, Tamošiūnienė Rima, The analysis of factors influencing competitiveness of Lithuania // III international science conference "Knowledge society". IV international science conference for young researchers "Technical science and industrial management". (ISCKS'2010), March 2010, Nesebar, Bulgaria. Vol. 1, Sofia : Kowledge Society Institute. p. 19-24.
2010-01-01 Jasilionienė Regina, Tamošiūnienė Rima, Initial customer relationship system efficiency evaluation // The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2010 p. 83-89. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2010-01-01 Tamošiūnienė Rima, The use of cost-benefit analysis in public investment project complex appraisal // III international science conference "Knowledge society". IV international science conference for young researchers "Technical science and industrial management". (ISCKS'2010). March 2010, Sozopol, Bulgaria. Vol. 2, Sofia : Kowledge Society Institute. p. 5-11.
2010-01-01 Tamošiūnienė Rima, Kajutytė Ada, Monko Vitalijus, Risk management of customer relationship management // International Scientific Conference UNITECH'10 Gabrovo: Gabrovo, Bulgaria 19-20 November 2010: proceedings, Gabrovo : Technical University of Gabrovo. p. 164-167.
2011-01-01 Tamošiūnienė Rima, Marcinkevič Anna, Peculiarities of projects of enterprise resource planning system implementation // IV international science conference "Knowledge society".V international science conference for young researchers "Technical science and industrial management". (ISCKS'2011), September 5-7, 2011, Nesebar, Bulgaria, Sofia : Kowledge Society Institute. p. 20-24.
2011-01-01 Tamošiūnienė Rima, Marcinkevič Anna, Kajutytė Ada, Peculiarities of projects of business management system implementation // Unitech'11 Gabrovo, Gabrovo : "V. Aprilov", 2011 p. 144-149.
2011-01-01 Tamošiūnienė Rima, Kajutytė Ada, Peculiarities of project management software implementation in a company // International scientific conference “Project Management” April 15-16, 2011, Triavna, Bulgaria, Sofia : Publishing House of Technical University, 2011. p. 82-91.
2012-01-01 Tamošiūnienė Rima, Slapikaitė Indrė, The effect of socially responsible investing on mutual fund performance // The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", Vilnius : Technika, 2012 p. 225-232. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Tamošiūnienė Rima, Spruntulytė Skirmantė, Šidlauskas Skirmantas, Analysis of potential of renewable energy in the Lithuania // V international science conference "Knowledge society". VI international science conference for young researchers "Technical science and industrial management" (ISCKS'2012), Sofia : Kowledge Society Institute p. 20-24.
2012-01-01 Sartauskaitė Laima, Tamošiūnienė Rima, Ryšių su klientais valdymo sistemos naudotojų svarba projekto efektyvumui // 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d, Vilnius : Technika, 2012 p. [1-6].
2012-01-01 Tamošiūnienė Rima, Šidlauskas Skirmantas, Evaluation and comparison of investment projects of generation of renewable energy in Lithuania // UNITECH'12 Gabrovo, Gabrovo : "V. Aprilov", 2012 p. 71-78.
2013-01-01 Tamošiūnienė Rima, Dobrovolskienė Nomeda, Project management maturity assessment in Lithuania // UNITECH'13 Gabrovo, Gabrovo : "V. Aprilov", 2013 p. 134-139.
2013-01-01 Dobrovolskienė Nomeda, Tamošiūnienė Rima, Interpretation of project portfolio management in the researches of the last decade // XI international scientific conference "Management and engineering'13", Sozopol, Bulgaria, June 23-26, 2013: conference proceedings. Vol.1, Sofia : Technical University, 2013 p. 30-40.
2014-01-01 Slapikaitė Indrė, Tamošiūnienė Rima, The evolution and trends of socially responsible mutual fund's market // UNITECH'2014 Gabrovo, Gabrovo : Technical University of Gabrovo, 2014 p. 82-90.
2014-01-01 Dobrovolskienė Nomeda, Tamošiūnienė Rima, The use of resource allocation tools in project portfolio managament: Lithuanian case // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 27-34. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Dobrovolskienė Nomeda, Tamošiūnienė Rima, Projektų atranka ir išteklių paskirstymas verslo projektų portfelyje: mokslinės literatūros apžvalga // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 110-117.
2014-01-01 Dobrovolskienė Nomeda, Tamošiūnienė Rima, Resource allocation in the project portfolio: a review of quantitative models // Project management development – practice and perspectives: third international scientific conference on project management in the Baltic countries, April 10-11, 2014, Riga, University of Latvia: conference proceedings, Riga : University of Latvia, 2014 p. 31-42.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B1 B1
rusų C2 C1 C1
vokiečių A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Daugiafunkcinio verslo projektai
Antrosios pakopos Verslo projektai ir programos
Antrosios pakopos Finansų inžinerija
Pirmosios pakopos Verslo projektai
Pirmosios pakopos Verslo projektų valdymas
Pirmosios pakopos Pramogų projektų vadyba
Pirmosios pakopos Veiklos konkurencingumo projektavimas (kompleksinis projektus)
Pirmosios pakopos Finansinių sprendimų pagrindai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Kairo Mokslinių tyrimų ir technologijų akademijoje (ASRT) mokslinė stažuotė pagal SHuMED (Sustainable Human Development for MED Coutries) Egiptas Tvari žmogiškųjų išteklių plėtra Viduržemio regiono šalyse 2015-2015
Kairo Mokslinių tyrimų ir technologijų akademijoje (ASRT) mokslinė stažuotė pagal projektą HOROZON 2020 (Marie Curie Research and Innovation Staff Exchange) Cluster Development Med (CLUSDEV MED) MRSCA-RISE-2014 no: 645730. Egiptas Klaterių kūrimas Viduržemio regiono šalyse 2017-2017