Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Marina Valentukevičienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas aplinkos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 1998
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2008
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Valentukevičienė Marina, Ignatavičius Gytautas, Analysis and evaluation of the effect of the solids from road surface runoff on the sediments of river bed // Ekologija, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7224. Vol. 57, no. 1 (2011) p. 39-45. 2011
04T Valentukevičienė Marina, Ignatavičius Gytautas, AMOSENKIENĖ Auksė, The sustainable development assessment of drinking water supply system // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-4913. Vol. 17, no. 4 (2011) p. 688-699. 2011
04T Valentukevičienė Marina, Ignatavičius Gytautas, Presence and fate of manganese substances in drinking water supply systems // Ekologija, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7224. Vol. 58, No. 1 (2012) p. 23-31. 2012
03B, 04T Kazlauskienė Agnė, Valentukevičienė Marina, Ignatavičius Gytautas, Sustainability assessment of heavy metals and road maintenance salts in sweep sand from roadside environment // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 19, no. 2 (2013) p. 224-236. 2013
03T, 04T Valentukevičienė Marina, Karczmarczyk Agnieszka, JURKIENĖ Anželika, AMOSENKIENĖ Auksė, Research on correlation between nitrogen compounds, iron and manganese concentrations in drinking water supply systems // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 21, no. 3 (2013) p. 216-223. 2013
03B, 04T Valentukevičienė Marina, Ignatavičius Gytautas, Valskys Vaidotas, Nitrogen and organic compounds correlations in groundwater from the aquifer in a semi-island (Curonian Spit, Lithuania) // Ekologija, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7224. Vol. 60, No. 1 (2014) p. 10-17. 2014
04T, 03B Gražinskas Kasparas, Mažeikienė Aušra, Valentukevičienė Marina, Skendinčiųjų medžiagų ir amonio jonų šalinimo iš dumblo vandens eksperimentiniai tyrimai // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014) p. 451-455. 2014
03B, 04T Valentukevičienė Marina, Ignatavičius Gytautas, Improvement of phosphorus removal in the wastewater treatment // Ekologija, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7224. Vol. 60, no. 4 (2014) p. 65-72. 2014
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Mažeikienė Aušra, Valentukevičienė Marina, Biotechnologijos vandentvarkoje; ISBN 9786094572470 (2012), [psl.: 115]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2001-01-01 Valentukevičienė Marina, Jankauskas Juozas, The development of experimental comparative method for the adsorption capacity measurements of powdered natural adsorbents (zeolites) and powdered activated carbon // Prague 2000 proceedings, Florida : Florida State University, 2001 p. 1-7.
2004-01-01 Mažeikienė Aušra, Valentukevičienė Marina, Matuzevičius Algirdas Bronislovas, Experimental research on biological iron and manganese removal from groundwater // Матерiали Першоï Мiжнароноï наукого-практично конференцiï "Науковий потнцiал СВIТУ' 2004" 1-15 листопада 2004 року. Т. 1, Бiология, Днiпропетровськ : Наука i освiта, 2004 p. 38-41.
2005-01-01 Rimeika Mindaugas, Valentukevičienė Marina, Standards of service for the water supply and sewerage sector // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-8.
2005-01-01 Rimeika Mindaugas, Valentukevičienė Marina, Standards of service for the water supply and sewerage sector // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 429-436. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-01-01 Valentukevičienė Marina, Rimeika Mindaugas, Assessment of groundwater quality at the curonian SPIT national park (Lithuania) // Assessing of soil and water conditions in forests: International Summer School, Aug. 29-Sept. 09, 2005, Warsaw : Forest Research Institute, 2006 p. 19-29. [Duomenų bazės: ];
2007-01-01 Karlavičienė Vilmantė, Matuzevičius Algirdas Bronislovas, Dapkevičiūtė Aistė , Valentukevičienė Marina, Nafta užterštų nuosėdų biologinio valymo technologijų apžvalga // Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 154-159.
2007-01-01 Valentukevičienė Marina, Rimeika Mindaugas, Dolgopolovienė Ana, Pathways of Fe and Mn organic compounds into groundwater resources // Современные проблемы геохимии, геологии и поисков месторождений полезных ископаемых, Минск : Издательский центр БГУ, 2007 p. 108-111.
2008-01-01 Mažeikienė Aušra, Valentukevičienė Marina, Rimeika Mindaugas, The use of a zeolite filter media for the removal of ammonium ions from wastewater by filtration // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 619-624. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Vizbaraitė Vaida, Valentukevičienė Marina, Geležies ir amonio šalinimo dinamikos iš dirbtinai užteršto vandens eksperimentiniai tyrimai // Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2008 m. balandžio 24-25 d., medžiaga, Vilnius : Technika, 2008 p. 158-165.
2008-01-01 Baranovskaja Elžbieta, Valentukevičienė Marina, Paplavomis apdorojamo filtro užpildo įtakos tyrimai šalinant geležį, amonį bei manganą // Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2008 m. balandžio 24-25 d., medžiaga, Vilnius : Technika, 2008 p. 153-157.
2008-01-01 Kanapickas Raimundas, Valentukevičienė Marina, Geležies, amonio bei mangano šalinimo filtru paleidimo spartinimo laboratoriniai tyrimai // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 186-191.
2008-01-01 Mažeikienė Aušra, Valentukevičienė Marina, Rimeika Mindaugas, The use of a zeolite filter media for the removal of ammonium ions from wastewater by filtration // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6].
2010-01-01 Valentukevičienė Marina, Kazlauskienė Agnė, AMOSENKIENĖ Auksė, Presence and fate of manganese substances in potable water treatment and supply systems // Proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment (15th ICHMET), 19-23 September 2010 Gdańsk, Poland, Gdansk : Gdańsk University of Technology p. 988-990.
2010-01-01 Kazlauskienė Agnė, Valentukevičienė Marina, AMOSENKIENĖ Auksė, Presence and fate of heavy metals and roads maintenance salts in sweep sand and roadside environment // Proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment (15th ICHMET), 19-23 September 2010 Gdańsk, Poland, Gdansk : Gdańsk University of Technology p. 969-971.
2010-01-01 VERIKIENĖ Vaida, Valentukevičienė Marina, AMOSENKIENĖ Auksė, Nuogulų skirtingų medžiagų vamzdyne pernaša // 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2010 p. 137-141.
2010-01-01 Jaruševičiūtė Egidija, Mažeikienė Aušra, Valentukevičienė Marina, Paviršinių nuotekų užterštumo mažinimo Aukštųjų Panerių PNVĮ tyrimai ir analizė // 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2010 p. 41-45.
2010-01-01 AMOSENKIENĖ Auksė, Valentukevičienė Marina, Mažeikienė Aušra, Vandens kokybės pokyčių tyrimai skirtingų medžiagų vandentiekio vamzdynuose // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2010. p. 37-42.
2011-01-01 AMOSENKIENĖ Auksė, Mažeikienė Aušra, Valentukevičienė Marina, Vandens kokybės pokyčių tyrimai skirtingų medžiagų vandentiekio vamzdynuose // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 41-46.
2011-01-01 Valentukevičienė Marina, Bakanovienė Žymantė, AMOSENKIENĖ Auksė, Azoto junginių koncentracijos vandentiekio vandenyje naudojant skirtingų medžiagų vamzdynus kitimai // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2011 m. balandžio 14-15 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011 p. 12-16.
2011-01-01 Sakalauskaitė Justė, AMOSENKIENĖ Auksė, Valentukevičienė Marina, Išbuvimo laiko („vandens amžiaus“) įtakos pokyčiams vandenyje tyrimai // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2011 m. balandžio 14-15 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011 p. 97-100.
2012-01-01 Valentukevičienė Marina, Albrektienė Ramunė, Nitrogen compounds removal by membrane filtration in water treatment plant for small communities: full-scale start-up // Water Practice & Technology, London : IWA Publishing, 2012 p. [1-9].
2012-01-01 Kaniavaitė Vilma, AMOSENKIENĖ Auksė, Valentukevičienė Marina, Larionovienė Vaida, Vandentiekiu tiekiamo vandens kokybės vertinimas // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d, Vilnius : Technika, 2012 p. 73-77.
2013-01-01 AMOSENKIENĖ Auksė, Valentukevičienė Marina, Mažeikienė Aušra, Azoto, bendrosios geležies ir mangano junginių koncentracijų kaitos skirtingų medžiagų vamzdynų vandenyje tyrimai // 16-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2013 m. balandžio 11 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 40-44.
2013-01-01 AMOSENKIENĖ Auksė, Valentukevičienė Marina, Larionovienė Vaida, Azoto junginių, bendrosios geležies ir mangano koncentracijų skirtingų medžiagų vamzdžių nuosėdose tyrimai // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2013 m. balandžio 25-26 d, Vilnius : Technika, 2013 p. 66-70.
2013-01-01 Jankovič Andrej, Valentukevičienė Marina, Larionovienė Vaida, Pakartotinio vandens panaudojimo tyrimai // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2013 m. balandžio 25-26 d, Vilnius : Technika, 2013 p. 87-90.
2014-01-01 Valentukevičienė Marina, Pilot program for water related ngos: interdisciplinary approach // Участие общественности в управлении трансграничными речными бассейнами, Минск : Белсэнс, 2014 p. 19-24.
2014-01-01 Valskys Vaidotas, Ignatavičius Gytautas, Valentukevičienė Marina, The analysis of sediments contamination with heavy metals after hydro-mechanical treatment in the Southern part of lake Babrukas // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Bykov Artiom, Valentukevičienė Marina, Fosfatų šalinimas iš nuotekų naudojant geležies prisotintas paplavas // 17-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2014 m. balandžio 11-12 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 13-16.
2014-01-01 Valskys Vaidotas, Ignatavičius Gytautas, Valentukevičienė Marina, The analysis of sediments contamination with heavy metals after hydro-mechanical treatment in the Southern part of lake Babrukas // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6].
2014-01-01 Valentukevičienė Marina, Research on use of groundwater treatment backwash residual for phosphorus removal from wastewater // XXXIV International Bolesław Krzystofik 'AQUA 2014' Symposium, on Problems of Environmental Engineering, 29-30th May 2014, Warsaw University of Technology Branch in Płock, Warszawa : Politechnika Warszawska, 2014 p. 155-160.
2015-01-01 Valentukevičienė Marina, Žurauskienė Ramunė, Experimental research on removal of concentrated amounts of ammonium ions from groundwater // AQUA 2015. XXXV Międzynarodowe Sympozjum im. Boisslawa Krzysztofika. Problemy inżynierii środowiska pełny materiał tekstowy i graficzny, 28 i 29 Maja Płock 2015, Płock : Politechnika Warszawska Filia w Płocku, 2015 p. 69-73.
2015-01-01 Gudonavičiūtė Gintarė, Valentukevičienė Marina, Amonio jonų koncentracijos geriamajame vandenyje mažinimas // 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Pastatų inžinerinės sistemos, 2015 m. balandžio 16 d. Vilnius, Vilnius : Technika, 2015 p. 18-23.
2015-01-01 Valentukevičienė Marina, Larionovienė Vaida, Vandens išbuvimo vandentiekio vamzdyne trukmės modeliavimas // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2015 p. 197-202.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C2 C2 C2
lenkų C2 C2 B2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Vandentieka
Antrosios pakopos Ekologinis projektavimas
Pirmosios pakopos Pastato vandentiekis ir nuotakynas (kompleksinis projektas)
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas 1 (Pastato inžinerinės sistemos)
Pirmosios pakopos Pastatų vandentiekis ir nuotakynas
Pirmosios pakopos Vandens išteklių technologijos
Pirmosios pakopos Kompleksinis projektas (Statinių inžinerinės sistemos)
Pirmosios pakopos Pastatų inžinerinės sistemos
Pirmosios pakopos Vandentvarkos sistemos pastatuose
Pirmosios pakopos Vandens ruošimas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
UAB "Vilniaus vandenys" Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas 2012-2012
SGGW, Varšuva Lenkija Erasmus programos mainai 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2005-2007 Tyrimų bei vystymo procesų tobulinimas, ieškant sprendimo kovai su jūros teršalais, MAPO