Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Aušra Mažeikienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Lietuvos Veterinarijos Akademija Bakalauras (zooinžinerija) 1984
Vilniaus Gedimino technikos universitetas aplinkos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2000
Vilinaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2009
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus m. Olimpinio rezervo jojimo ir šiuolaikinės penkiakovės sporto mokykla Trenerė 1985-1992
Lietuvos policijos akademija Asistentė, trenerė 1994-2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos inžinerijos fakultetas, Vandentvarkos inžinerijos katedra Asistentė 1998-2005
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos inžinerijos fakultetas, Vandentvarkos inžinerijos katedra Mokslo darbuotoja, docentė 2005-2015
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2005-2007 Natūraliųjų sorbentų ceolitų panaudojimas nitratų bei amonio jonų šalinimui iš šachtinių šulinių vandens (VGTU kvalifikacinių mokslo darbų plane: Nr. 139, TMT).
2007-2010 Lietaus nuotekų valymas, panaudojant sorbentus (VGTU kvalifikacinių mokslo darbų plane: Nr. 103, TMT).
2010-2015 Filtruojančių užpildų naudojimo teršalams iš vandeninių tirpalų šalinti tyrimai (VGTU kvalifikacinių mokslo darbų plane: Nr. 244, TMT).
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T Mažeikienė Aušra; Valentukevičienė Marina; Jankauskas Juozas. Laboratory study of ammonium ion removal by using zeolite (Clinoptilolite) to treat drinking water. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-6897. Vol. 18, no. 1 (2010), p. 54-61. 2010
04T Mažeikienė Aušra, RIMKUTĖ Dovilė, Naftos produktų šalinimo iš paviršinių nuotekų efektyvumas naudojant skirtingus sorbentus // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 5 (2011) p. 132-136. 2011
03B, 04T Šlajūtė Eglė, Mažeikienė Aušra, Vienas iš būdų mažinti amonio jonų koncentraciją dumblo vandenyje // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013) p. 461-465. 2013
03B, 04T Mažeikienė Aušra, Švedienė Sigita, Experimental investigation of the plant sorbents in comparison with Fibroil usable for runoff cleaning from petroleum products // Ekologija, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7224. Vol. 60, no. 2 (2014) p. 19-26. 2014
04T, 03B Gražinskas Kasparas, Mažeikienė Aušra, Valentukevičienė Marina, Skendinčiųjų medžiagų ir amonio jonų šalinimo iš dumblo vandens eksperimentiniai tyrimai // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014) p. 451-455. 2014
04T, 08T, 03B Mažeikienė Aušra, Vaiškūnaitė Rasa, Vaišis Vaidotas, Oil removal from runoff with natural sorbing filter fillers // Journal of environmental management, London : Elsevier Ltd.. ISSN 0301-4797. Vol. 141 (2014) p. 155-160. 2014
04T, 03B Mažeikienė Aušra, Rimeika Mindaugas, Švedienė Sigita, Oil removal from water by filtration // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 22, no. 1 (2014) p. 64-70. 2014
04T, 03B Valeikaitė Ernesta, Mažeikienė Aušra, Mažo buitinių nuotekų valymo įrenginio darbo tyrimai // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015) p. 449-454. 2015
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2009 Mažeikienė Aušra. Vandens mikrobiologija. Technika. ISSN 9789955283522, 76 p.
2012 Mažeikienė Aušra, Valentukevičienė Marina, Biotechnologijos vandentvarkoje; ISBN 9786094572470 (2012), [psl.: 115]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2004-01-01 Mažeikienė Aušra, Valentukevičienė Marina, Matuzevičius Algirdas Bronislovas, Experimental research on biological iron and manganese removal from groundwater // Матерiали Першоï Мiжнароноï наукого-практично конференцiï "Науковий потнцiал СВIТУ' 2004" 1-15 листопада 2004 року. Т. 1, Бiология, Днiпропетровськ : Наука i освiта, 2004 p. 38-41.
2005-01-01 Mažeikienė Aušra, Removal of iron and manganese from groundwater based on iron bacteria's activities // VI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna "Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie - integracja europejska". (Warszawa, 22-23.09.2005), Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska, 2005 p. 668-672.
2005-01-01 Mažeikienė Aušra, Experimental research of physical-biological removal of iron and manganese from groundwater // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 399-404. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2005-01-01 Mažeikienė Aušra, Experimental research of physical-biological removal of iron and manganese from groundwater // Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius, Vilnius : Technika, 2005 p. 1-6.
2008-01-01 Mažeikienė Aušra, Valentukevičienė Marina, Rimeika Mindaugas, The use of a zeolite filter media for the removal of ammonium ions from wastewater by filtration // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2, Vilnius : Technika, 2008 p. 619-624. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-01-01 Mažeikienė Aušra, Valentukevičienė Marina, Rimeika Mindaugas, The use of a zeolite filter media for the removal of ammonium ions from wastewater by filtration // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-6].
2010-01-01 Jaruševičiūtė Egidija, Mažeikienė Aušra, Valentukevičienė Marina, Paviršinių nuotekų užterštumo mažinimo Aukštųjų Panerių PNVĮ tyrimai ir analizė // 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2010 p. 41-45.
2010-01-01 AMOSENKIENĖ Auksė, Valentukevičienė Marina, Mažeikienė Aušra, Vandens kokybės pokyčių tyrimai skirtingų medžiagų vandentiekio vamzdynuose // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2010. p. 37-42.
2011-01-01 AMOSENKIENĖ Auksė, Mažeikienė Aušra, Valentukevičienė Marina, Vandens kokybės pokyčių tyrimai skirtingų medžiagų vandentiekio vamzdynuose // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 41-46.
2011-01-01 Mažeikienė Aušra, Švedienė Sigita, Efficiency of petroleum products removal from aqueous mixtures with different sorbent materials // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 613-617.
2011-01-01 LEVICKAITĖ Giedrė, Mažeikienė Aušra, Sorbentų, naudojamų naftos produktams iš vandens šalinti, tyrimai ir analizė // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2011 m. balandžio 14-15 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011 p. 65-70.
2011-01-01 Mažeikienė Aušra, Švedienė Sigita, Халецкий В.А., Проблемное и проектное обучение // Методика преподавания чимических и экологических дисциплин: сборник материалов международной научно-практической конференции, Брест, 24-25 нoября 2011 г, Брест : Издательство БрГТУ, 2011 p. 105-110.
2011-01-01 RIMKUTĖ Dovilė, Mažeikienė Aušra, Naftos produktais užterštų nuotekų valymo metodai // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2011 m. balandžio 14-15 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011 p. 93-96.
2011-01-01 Mažeikienė Aušra, Švedienė Sigita, Исследование сорбентов, применяемых для очистки ливневых водостоков от нефтепродуктов // Научно-технические проблемы водохозяйственного и энергетического комплекса в современных условиях Беларуси, Брест : Издательство БрГТУ, 2011 p. 81-84.
2011-01-01 Mažeikienė Aušra, Švedienė Sigita, Efficiency of petroleum products removal from aqueous mixtures with different sorbent materials // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building, Vilnius : Technika, 2011 p. 613-617. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 RIMKUTĖ Dovilė, Mažeikienė Aušra, Naftos produktais užterštų nuotekų valymas // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d, Vilnius : Technika, 2012 p. 110-114.
2012-01-01 Халецкий В.А., Švedienė Sigita, Mažeikienė Aušra, Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы для древесины с уменьшенной емиссией органических растворителей // Научно-технические и экологические проблемы природоползования: материалы Международной научно-практической конференции. Брест, 18-20 апреля 2012 г, Брест : Издательство БрГТУ, 2012 p. 185-190.
2012-01-01 Mažeikienė Aušra, Švedienė Sigita, Новые возможности электронного обучения в Литве // Методика преподавания чимических и экологических дисциплин: сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Брест, 22-23 нoября 2012 г, Брест : Издательство БрГТУ, 2012 p. 126-131.
2013-01-01 Mažeikienė Aušra, Švedienė Sigita, Образовательные программы в свете реформы высшего образования Литовской Республики // Методика преподавания чимических и экологических дисциплин: сборник научных статей международной научно-практической конференции, Брест, 14-15 нoября 2013 г, Брест : Издательство БрГТУ, 2013 p. 92-96.
2013-01-01 Balkevičius Mikas, Mažeikienė Aušra, Švedienė Sigita, The first steps of project-based education in Lithuanian high schools // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2nd World Conference on Educational Technology Research, Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 483-492. [Duomenų bazės: Science Direct, Conference Proceedings Citation Index];
2013-01-01 Šlajūtė Eglė, Mažeikienė Aušra, Amonio jonų šalinimas iš pūdyto dumblo fugato naudojant ceolitą // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2013 m. balandžio 25-26 d, Vilnius : Technika, 2013 p. 146-150.
2013-01-01 Butrimaitė Rugilė, Mažeikienė Aušra, Gamtinių sorbentų naudojimo naftos produktams šalinti iš vandens filtravimo būdų tyrimai // 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2013 m. balandžio 25-26 d, Vilnius : Technika, 2013 p. 55-59.
2013-01-01 AMOSENKIENĖ Auksė, Valentukevičienė Marina, Mažeikienė Aušra, Azoto, bendrosios geležies ir mangano junginių koncentracijų kaitos skirtingų medžiagų vamzdynų vandenyje tyrimai // 16-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2013 m. balandžio 11 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 40-44.
2013-01-01 Mažeikienė Aušra, Švedienė Sigita, Experimental research on sorption of petroleum products from storm water by filtration // IV международная научная конференция "Актуальные научно-технические и екологические проблемы сохранения среды обитания'', 25-27 сентября 2013 г., Брест, Брест : Издательство Брестский Гос. Техн. Ун-т, 2013 p. 53-56.
2014-01-01 Mažeikienė Aušra, Dauknys Regimantas, Removal of ammonium ions from digested sludge liquors using natural sorbent zeolite // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6].
2014-01-01 Халецкий Виталий, Халецкая К.В., Švedienė Sigita, Mažeikienė Aušra, Экологически-полноценные фасадные краски: опыт применения и результаты мониторинга состояния поверхности // "Актуальные научно-технические и екологические проблемы сохранения среды обитания'': cборник научных статей международной научно-практической конференции. Часть I , 23-25 апреля 2014 г, Брест : Издательство Брестский Гос. Техн. Ун-т, 2014 p. 233-240.
2014-01-01 Mažeikienė Aušra, Dauknys Regimantas, Removal of ammonium ions from digested sludge liquors using natural sorbent zeolite // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Gražinskas Kasparas, Mažeikienė Aušra, Amonio jonų šalinimas iš vandens tirpalų, naudojant ceolito užpildą // 17-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2014 m. balandžio 11-12 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 22-25.
2014-01-01 Khaletskaya Krystsina, Khaletski Vitali, Švedienė Sigita, Mažeikienė Aušra, Environmental-friendly architectural water-borne paint for outdoor application: twenty years of experience in Belarus and Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD, Vilnius : Technika, 2014 p. 1-5.
2014-01-01 Petravičiūtė Karolina, Mažeikienė Aušra, Amonio jonų šalinimo iš nuotekų valykloje susidarančio fugato galimybių tyrimas // 17-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2014 m. balandžio 11-12 d, Vilnius : Technika, 2014 p. 74-77.
2014-01-01 Khaletskaya Krystsina, Khaletski Vitali, Švedienė Sigita, Mažeikienė Aušra, Environmental-friendly architectural water-borne paint for outdoor application: twenty years of experience in Belarus and Lithuania // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-5]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Vilūnas Algimantas, Švedienė Sigita, Mažeikienė Aušra, The reseach of sorbent usage for oil products removal from storm water runoff // International Conference on Agricultural, Ecological and Medical Sciences (AEMS-2014), Feb. 6-7, 2014, Bali (Indonesia), Bali : International Institute of Chemical, Biological & Environmental Engineering, 2014 p. 41-44.
2015-01-01 Valeikaitė Ernesta, Mažeikienė Aušra, Buitinių nuotekų individualaus biologinio valymo tyrimai // 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Pastatų inžinerinės sistemos, 2015 m. balandžio 16 d. Vilnius, Vilnius : Technika, 2015 p. 61-66.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų C1 C1 C1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas 2
Antrosios pakopos Magistro baigiamasis darbas
Pirmosios pakopos Mikrobiologija
Pirmosios pakopos Nuotekų valymo technologijos
Pirmosios pakopos Biotechnologijos vandentvarkoje
Pirmosios pakopos Pastatų inžinerinės sistemos
Pirmosios pakopos Oro, vandens ir grunto taršos kontrolės ir mažinimo technologijos
Pirmosios pakopos Vandens ruošimas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
VGTU, Jungtinės Karalystės Ambasada Lietuva Kursai ,,Anglų kalba aplinkos inžinerijoje‘‘. 2005-2005
UAB ,,Ekoprojektas‘‘ Lietuva Naujų technologijų ir įrangos naudojimo, projektuojant geriamojo vandens ruošyklas, analizė ir taikymo galimybė mokymo procese. 2007-2007
VGTU Lietuva Kvalifikacijos kėlimo kursai: ,,MOODLE terpės naudojimas mokymo procese‘‘. 2011-2011
Vilniaus pedagoginis universitetas Lietuva Mokymai temomis: ,,Probleminis projektinis mokymas, projektų valdymas, studijų leidinių autorinių teisių apsauga‘‘. 2011-2011
Talino technikos universitetas Estija Dėstymo pagal ERASMUS programą dėstymo vizitas. 2011-2011
Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM palaikymo ir plėtros konsorciumas, VGTU Lietuva Seminaras temomis: ,,Elektroninio mokymo metodai, elektroninio mokymo taikymas, elektroninio mokymo kursų kūrimas, medijų naudojimas elektroninio mokymo procese‘‘. 2014-2014
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2015-2015 Teikė paraišką LMT pretenduodama į mokslinių tyrimų vadovus pagal projektą ,,Studentų mokslinės veiklos skatinimas‘‘(atmesta).