Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Jūratė Šliogerienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus 21-oji vidurinė mokykla Vidurinis 1975
Vilniaus inžinerinis statybos institutas Inžinierė 1979
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vadybos ir verslo administravimo magistras 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Daktaras (socialiniai mokslai) 2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docento pedagoginis laipsnis 2012
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
AB "Lietuvos energija" Inžinierė, padalinio vadovė 1979-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Asistentė 2005-2009
UAB "Kruonio investicijos" Direktorė 2006-2009
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentė 2010--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Šliogerienė, Jūratė; Štreimikienė, Dalia, Kaklauskas, Artūras. Decision support system for sustainability assessment of power generation technologies : Chapter 26 //Efficient decision support systems - practice and challenges from current to future Shanghai: InTech - Open Access Company, 2011, ISBN 9789533073262. p. 509-542. 2011
03S Štreimikienė, Dalia; Šliogerienė, Jūratė. Comparative assessment of future motor vehicles undervarious climate change mitigation scenarios. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2011, 15 (1). 2011
02T, 03S Šliogerienė, Jūratė; Kaklauskas, Artūras; Štreimikienė, Dalia; Bianchi, Massimo. Multiple criteria decision support system for the assessment of energy generation technologies considering the dimension of values. International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 16, no. 4 (2012) p. 370-391. 2012
02T, 03S Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Lapinskienė, Vilūnė; Šliogerienė, Jūratė; Gudauskas, Renaldas; Raistenskis, Juozas; Čerkauskienė, Rimantė; Jackutė, Ieva; Kumžaitė, Sigita. Multiple-criteria analysis of life cycle of energy-efficient built environment // Nearly Zero Energy Building Refurbishment : A Multidisciplinary Approach. London: Springer, 2013, ISBN 9781447155225. p. 299-324. 2013
02T, 03S Urbanavičienė, Vita; Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Šliogerienė, Jūratė; Naimavičienė, Jurga; Vatin, Nikolay Ivanovich. Facilitating the housing bargaining with the help of the bargaining decision support system. International journal of strategic property management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. Vol. 18, no. 3 (2014) p. 213-224. 2014
02T, 03S Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Lepkova, Natalija; Raslanas, Saulius; Šliogerienė, Jūratė; Bartkienė, Lina; Pečiūrė, Lina; Rimkuvienė, Silva. Multiple criteria analysis of the life cycle of the built environment : monografija / editors A. Kaklauskas, E.K. Zavadskas. Vilnius: Technika, 2015. 448 p. ISBN 9786094578403. 2014
03S Aleknevičienė, Vilija; Bartkutė, Rasa; Bendoraitytė, Asta; Čiegis, Remigijus; Čiulevičienė, Vida; Dilius, Aidas; Griesienė, Ingrida; Girdzijauskas, Stasys; Jasinskas, Edmundas; Jurgelėnas, Saulius; Kestauskaitė, Estela; Kiaušienė, Ilona; Kniūkšta, Bernardas; Lapėnienė, Dalia; Mikalauskienė, Asta; Sarvutytė-Gailiūnienė, Miglė; Slavickienė, Astrida; Šimanskienė, Ligita; Šliogerienė, Jūratė; Štreimikienė, Dalia; Vijūnas, Mindaugas; Vinciūnienė, Valerija; Vitunskienė, Vlada; Župerkienė, Erika. Darnus vystymasis: teorija ir praktika = Sustainable development: theory and practice: kolektyvinė monografija. Vilnius, Vilniaus universitetas, 2014. 408 p. 2014
03S, 02T Štreimikienė, Dalia; Šliogerienė, Jūratė; Turskis, Zenonas. Multi-criteria analysis of electricity generation technologies in Lithuania // Renewable Energy, Oxford : Elsevier Ltd.. ISSN 0960-1481. Vol. 85 (2016) p. 148-156. 2016
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2012 Bardauskienė Dalia, Dargis Robertas, Jackutė Ieva, Kaklauskas Artūras, Kanapeckienė Loreta, Krutinis Mindaugas, Kutut Vladislavas, Laurinavičius Algimantas, Naimavičienė Jurga, Raslanas Saulius, Staniūnas Eugenijus Kęstutis, Statulevičius Mindaugas, Šliogerienė Jūratė, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Pečiūrė Lina, Darnus nekilnojamojo turto vystymas; ISBN 9786094571985 (2012), psl.: 880.
2012 Raslanas Saulius, Šliogerienė Jūratė, Nekilnojamojo turto vertinimas; ISBN 9786094574016 (2012), psl.: 172.
2014 Šliogerienė Jūratė, Global sustainable communities handbook: green design technologies and economics / Woodrow W. Clark II (ed.). Chapter 13 – Energy system of the Baltic states and its development; ISBN 9780123979148 (2014),psl.: 40.
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2008-01-01 Šliogerienė Jūratė, Krutinis Mindaugas, Assessment of lithuanian energy generation companies’ infrastructure combined with sustainable environment principles // The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2008): selected papers, June 26-29, 2008 Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2008 p. 817-827. [Duomenų bazės: ISI Proceedings].
2011-01-01 Matulevičius Karolis, Šliogerienė Jūratė, Industrinių teritorijų konversija: užsienio šalių praktika // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas – Lietuvos ateitis" 2011 metų teminės konferencijos "Statyba" (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2011. p. 1-7.
2012-07-05 Sliogeriene, Jurate; Streimikiene, Dalia. Assessment of energy generation technologies using DSS augment with the dimension of values, International conferece on Applied Energy „ICAE2012“, Suzhou, China. Conference proceeding, Paper ID:ICAE2012A10131, p.457-466.
2013-01-01 Šliogerienė Jūratė, Kaklauskas Artūras, Kliukas Romualdas, Turskis Zenonas, Lepkova Natalija, Komka Arūnas, Decision support system for the assessment and ranking of energy generation technologies // Advances in Intelligent Systems Research. Vol. 33. International Conference on Advanced Information and Communication Technology for Education (ICAICTE 2013), September 20-22, 2013, Hainan, China, Beijing : Atlantis Press, 2013 p. 727-732. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index].
2013-01-01 Kaklauskas Artūras, Kliukas Romualdas, Komka Arūnas, Šliogerienė Jūratė, Decision support system of built environment for climate change mitigation // Advances in Intelligent Systems Research. Vol. 33. International Conference on Advanced Information and Communication Technology for Education (ICAICTE 2013), September 20-22, 2013, Hainan, China, Beijing : Atlantis Press, 2013 p. [1-4]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index].
2013-01-01 Šliogerienė Jūratė, Turskis Zenonas, Štreimikienė Dalia, Analysis and choice of energy generation technologies: the multiple criteria assessment on the case study of Lithuania // Energy Procedia. International conference on sustainable energy engineering and application (ICSEEA), Yogyakarta, Indonesia, November 6 - 8, 2012, Amsterdam : Elsevier Ltd p. 11-20. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index, Science Direct].
2014-01-01 Pumput Kristina, Šliogerienė Jūratė, NT rinkos ir jos cikliškumų analizė makroekonominu aspektu // 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-6].
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų C1 C1 B2
rusų C2 C2 C2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Statinių ir jų aplinkos valdymas
Antrosios pakopos Nekilnojamojo turto valdymas
Antrosios pakopos Saulės energijos panaudojimo galimybės pastatuose
Antrosios pakopos Energetiškai efektyvių pastatų ir atsinaujinančių energetinių šaltinių plėtra
Antrosios pakopos Subalansuota teritorijų plėtra ir planavimas
Pirmosios pakopos Žemės vertinimas
Pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto vertinimas*
Pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto vadyba
Pirmosios pakopos Taikomasis nekilnojamojo turto vertinimas
Pirmosios pakopos Nekilnojamojo turto valdymas
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Lietuvos energetikos institutas Lietuva Energetikos sektoriaus aplinkos tyrimai, sprendimų paramos sistemų taikymas energetikos sektoriaus sprendimams 2011-2012
Bolonijos universitetas, Ekonomikos, vadybos ir statistikos fakultetas Italija Energetikos ekonomika 2011-2011
Juelich mokslinių tyrimų centras, Energetikos ir aplinkos tyrimų departamentas Vokietija Energetikos sektoriaus aplinkos tyrimai 2012-2012
Sidnėjaus technologijos universitetas, Energetikos politikos tyrimų centras Australija Energetikos politikos ir aplinkos tyrimai 2012-2012
Lietuvos elektros energetikos asociacija Lietuva Energetikos sektoriaus įmonių veikla, jų valdymas 2015-2015
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2014-2017 COST1204 - Žmonėms palankūs miestai intensyviai duomenis vartojančiame pasaulyje (People Friendly Cities in a Data Rich World).
2014-2014 METE GREEN - Žaliosios inovacijos statybų sektoriuje ir energijos efektyvumo vadyboje.