Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Andrius Ružinskas
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Radvilų vidurinė mokykla vidurinis ir profesinė kvalifikacija 2004
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas 2008
Vilniaus Gedimino technikos universitetas transporto inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas 2010
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas Transporto technologinių įrenginių katedros asistentas 2010-2014
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto technologinių įrenginių katedros doktorantas 2013--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto technologinių įrenginių katedros tyrėjas 2013-2015
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto technologinių įrenginių katedros lektorius 2014--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03T Ružinskas, Andrius; Bulevičius Matas; Sivilevičius, Henrikas. Laboratory investigation and efficiency of deicing materials used in road maintenance. Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 31, no. 2 (2016), p. 147-155. 2016
03T Ružinskas, Andrius. Automobilio padangos sąveikos su ledu termografiniai tyrimai. Mokslas - Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 5 (2016), p. 509-513. 2016
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2014-01-01 Ružinskas, Andrius; Sivilevičius, Henrikas. Influence of winter weather changes on road pavement condition in Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-7092, p. [1-6].
2015-10-01 Junevičius, Raimundas; Danilevičius, Algimantas; Ružinskas, Andrius. Input parameters generation for the follow the leader traffic flow model. Transport Means 2015: proceedings of the 19th international conference, October 22-23, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2015. ISSN 1822-296X, p. 281-285.
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B2 B1
rusų A2 A2 A1
vokiečių A1 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje
Pirmosios pakopos Bakalauro baigiamasis darbas 3
Pirmosios pakopos Vamzdynų transporto technologiniai įrenginiai
Pirmosios pakopos Transporto įrenginių projektavimas
Pirmosios pakopos Transporto sistemos elementai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuva LMS Virtual.Lab Motion Training 2013-2013
Karlsrūjės aukštoji technikos mokykla Eslingeno aukštoji technikos mokykla Vokietija Mokslinė stažuotė 2014-2014
Karlsrūjės tehchologijų instituttas Vokietija Automobilio rato sąveikos su sniegu ir ledu eksperimentiniai tyrimai 2016-2017
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2013-2015 Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų kūrimas bei taikymas. Projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-020
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2015-- Lietuvos automobilių inžinierių sąjunga