Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vida Pipirienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus inžinerinis statybos institutas Inžinieriaus ekonomisto kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1988
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Edukologijos magistro laipsnis 2006
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Buitinio gyventojų aptarnavimo ministerija Ekonomistė 1984-1988
UAB " Senasis kuparas" Direktorės pavaduotoja 1996-2001
VGTU, Verslo vadybos fakultetas, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Lektorė 2001-2017
VGTU, Verslo vadybos fakultetas, Vadybos katedra Lektorė 2017--
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
03S Pipirienė Vida, Maciukevičienė Liuda, Komunikacija ir derybos – esminė tarptautinio verslo plėtotės prielaida // Verslas: teorija ir praktika, Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 3 (2011) p. 296-302 2011
03S Burinskienė Aurelija, Pipirienė Vida, Adoption of information systems by trade and manufacturing enterprises // European integration studies: research and topicalities, Kaunas : Technologija. ISSN 1822-8402. 2013, no. 7 p. 168-176 2013
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2011 Melnikas Borisas, Chlivickas Eugenijus, Razauskas Tomas, Pipirienė Vida, Europos Sąjunga: plėtros procesai; ISBN 9786094570766 (2011), [psl.: 276], [aut. lankų.: 19,71]
2014 Jakubavičius Artūras, Strazdienė Gražina, Vilys Mantas, Burinskienė Aurelija, Žemaitis Eigirdas, Pipirienė Vida, Žiniomis grįsto verslumo skatinimas: metodai ir taikymo praktika; ISBN 9786094576959 (2014), [psl.: 219], [aut. lankų.: 12,11]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Pipirienė Vida, Maciukevičienė Liuda, Lengvosios pramonės Lietuvoje konkurencingumo didinimo strategija // Ekonomika ir vadyba-2005, Kaunas : Technologija, 2005 p. 136-140
2012-01-01 Burinskienė Aurelija, Pipirienė Vida, B2B behaviour efficiency // Contemporary issues in business, management and education'2012, Vilnius : Technika, 2012 p. 337-349
2014-01-01 Burinskienė Aurelija, Pipirienė Vida, Technological innovations and technology achievement // The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", Vilnius : Technika, 2014 p. 371-378. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index]
2014-01-01 Burinskienė Aurelija, Pipirienė Vida, The comparison of trade enterprises // Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Amsterdam : Elsevier Science Ltd p. 267-275
2014-01-01 Peleckis Kęstutis, Peleckienė Valentina, Šimelytė Agnė, Pipirienė Vida, Injury allowance improvement measures on insurance of motor third party liability // Mировая наука и современное общество, Саратов : Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2014 p. 4-14
2015-10-01 Peleckis Kęstutis, Pipirienė Vida, Švedienė Laima, Management of expectations in conflictprevention system: case of business negotiations and business meetings // Проблемы экономики, организации и управления в России и мире, Praha : WORLD PRESS s r.o., 2015 p. 195-197.
2015-10-01 Peleckis, Kęstutis; Pipirienė, Vida; Švedienė, Laima. The influence of information exchange to conflict prevention. Проблемы экономики, организации и управления в России и мире. Praha : WORLD PRESS s r.o., 2015. ISBN 9788088005155, p. 191-194.. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
2015-10-01 Peleckis, Kęstutis; Pipirienė, Vida; Švedienė, Laima. Conflicts and their management in business negotiations and business meetings. Проблемы экономики, организации и управления в России и мире. Praha : WORLD PRESS s r.o., 2015. ISBN 9788088005155, p. 187-191.. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.00]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
rusų C1 C1 C1
vokiečių A1 A1 A1
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Vadovo darbas
Pirmosios pakopos Tarptautinis protokolas
Pirmosios pakopos Psichologija
Pirmosios pakopos Protokolas ir etiketas
Pirmosios pakopos Marketingas